Slovenské stredohorieBanskobystrický krajbanícky / ťažobnýgeovednýochranárskyprírodovednýpešítrasa líniovávhodný pre školy
Kraj: Banskobystrický
Okres: Žarnovica
Geomorfologická jednotka: Štiavnicke vrchy
Geologická jednotka: sopečné pohorie
Chránené územie: Chránená krajinná oblasť Štiavnicke vrchy
Prístup: bus Banská Hodruša, zastávka Hodruša Hámre – horný závod
Východisko: Banská Hodruša – Baňa Starovšechsvätých
Trasa: v rámci Banskej Hodruše
Dĺžka, prevýšenie: 3,1 km, s návratom k prvému stanovišťu 3,8, prevýšenie 110m
Čas prechodu: 1 až 2 h
Počet zastávok: 16 (drevenné stĺpiky s číslom a QR kódom) + 1 úvodná tabuľa
Náročnosť: chodník je nenáročný, vhodný aj pre deti a seniorov. Jediné stúpanie zhruba v polovici trasy nie je náročné

Zameranie chodníka: prírodovedné, ochranárske

Typ chodníka: samoobslužný, obojsmerný, peší, celoročný,

Nadväznosť na turistickú značku: čiastočne so žltou turistickou značkou

Rok otvorenia: 2017

Aktuálny stav: Informačné panely sú dobrom stave.

Textový sprievodca: nie je; texty k zastávkam chodníka sú prístupné len na jeho stránke  > Cestujeme v čase v Banskej Hodruši – virtuálny náučný chodník

Kontakt: Obecný úrad Hodruša-Hámre, Dolné Hámre č. 185, 966 61  Hodruša-Hámre, tel. 045 / 6844 415

Poznámka: Získať informácie o obsahu informačných panelov môže byť výrazne obmedzené nedostatočným pokrytím signálom mobilných operátorov. Nevýhodou je, že na webovej stránke chodníka nie je sprievodca vo formáte .pdf. Odporúčame pred návštevou chodníka stiahnuť si všetky informácie v predstihu. Autormi projektu deklarované printové materiály sú v súčastnosti nedostupné.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný na terénne vyučovanie. Odporúčame spojiť s návštevou expozície baníctva v Bani Starovšechsvätých. Otvorené pre verejnosť v pracovné dni od 9,00 do 13,30. Informácie na slovenskabanska@bb.telecom.sk alebo na tel. 0903 185 777

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Hodruša Hámre – obec, ktorá vznikla spojením obcí Banská Hodruša, Dolné Hámre, Baňa, Vrch a Kopanice. Hornohodrušský banský závod, kedysi najvýznamnejšej bane Banskej Hodruše mal dve časti: šachtu Lill s centrálnou stupou a baňu Starovšechsvätých. Pred rokom 1958, kedy bola ťažba strieborno-zlatých rúd zastavená, baňa fungovala najmenej 700 rokov. Mnohé banské diela a budovy sa tu zachovali až do dnešných čias, čo je v slovenských pomeroch veľmi cenné.

Baňa Rozália je dnes jediná rudná baňa na Slovensku a jedinou zlatá baňa v strednej Európe. Súkromná firma tu ťaží zlatú rudu. Od roku 1993 tu vyťažili asi štyri tony zlata. Vyrúbaná ruda sa vozí podzemím 5 kilometrov, potom sa na povrchu drví, melie a upravuje flotáciou. Výsledným produktom je koncentrát s obsahom 200 g zlata na tonu, ktorý sa predáva do zahraničia, lebo na Slovensku niet technológie na jeho spracovanie.

 

 

Názvy informačných panelov

 1. Hornohodrušský banský závod
 2. Dolný prekop k šachte Lill
 3. Centrálna stupa Všechsvätých
 4. Vachhaus
 5. Banícke osídlenie
 6. Lojthaus
 7. Klopačka
 8. Štôlňa Birnbaum
 9. Banícky domček
 10. Pingové pole
 11. Šíshaus
 12. Banské nešťastie v roku 1879
 13. Cintorínsky kostol
 14. Štôlne Ignác
 15. Hodrušská brána
 16. Dom banského lekára

 

  

Exportovať do PDF