Edukačný chodník Horský park

Edukačný chodník Horský park

Lesoparkom v úplnom centre hlavného mesta

Lesnícky náučný chodník Haluzická tiesňava

Lesnícky náučný chodník Haluzická tiesňava

Lesníci, vodohospodári a ochranári spoločne proti sile prírody. A k tomu tajomné kulisy zrúcaniny kostola...

Náučný chodník Beckovské Skalice

Náučný chodník Beckovské Skalice

Pestrou krajinou okraja Považského Inovca

Náučný chodník Biskupické luhy

Náučný chodník Biskupické luhy

Mozaika kontrastných biotopov – jeden z najväčších prírodných pokladov Bratislavy

Náučný chodník Bojnice/Dubnica – Hradište

Náučný chodník Bojnice/Dubnica – Hradište

Za najstaršou históriou okolia Bojníc

Náučný chodník Čajkovské bralie

Náučný chodník Čajkovské bralie

Za žabou z andezitu

Náučný chodník Dr. Ernő Mátyása

Náučný chodník Dr. Ernő Mátyása

Pripomienka pribetského rodáka – geológa, pedagóga, podnikateľa a básnika

Náučný chodník Juráňova dolina

Náučný chodník Juráňova dolina

Jednou z najkrajších tiesňav Slovenska

Náučný chodník Karpatská včela

Náučný chodník Karpatská včela

Ako žijú včely, tak žijeme aj my. Venujme im pozornosť!

Náučný chodník Lesom medzi Plesom a plesom

Náučný chodník Lesom medzi Plesom a plesom

Dve plesá (ktoré musí vidieť každý) na jednej trase

Náučný chodník Manínska tiesňava

Náučný chodník Manínska tiesňava

Cez tri tiesňavy tam a jedno bradlo späť

Náučný chodník Plešovica

Náučný chodník Plešovica

Na jeden zo strážnych vŕškov v Slovenskej bráne

Náučný chodník Rekreačná oblasť Kamenný mlyn – Trnava

Náučný chodník Rekreačná oblasť Kamenný mlyn – Trnava

Škola v prírode pre každého

Náučný chodník Roháčske plesá

Náučný chodník Roháčske plesá

Trasa pre dušu i telo

Náučný chodník Sitina

Náučný chodník Sitina

Lesným ostrovom v mori veľkomesta

Náučný chodník Vojšín

Náučný chodník Vojšín

Od vodopádu horami a lúkami ku kamennému moru

Náučný chodník Zbojnícke studničky

Náučný chodník Zbojnícke studničky

Od studničky k studničke (alebo Okolo vodných diel, upravených prameňov a mokradí)

Školský náučný chodník Prírodné spoločenstvá Oravíc

Školský náučný chodník Prírodné spoločenstvá Oravíc

Prírodopis sa najlepšie (na)učí v prírode

Školský náučný chodník Prírodné spoločenstvá v okolí Haluzickej tiesňavy v obci Haluzice

Školský náučný chodník Prírodné spoločenstvá v okolí Haluzickej tiesňavy v obci Haluzice

Popri výučbe v teréne si (cez QR kódy) zahrajte miestnu muziku!

Zámocký poznávací okruh

Zámocký poznávací okruh

Záhradami a parkom zámku v Hlohovci