Milí priatelia a obdivovatelia slovenskej prírody a krajiny

Podieľajte sa, prosím, spolu s nami na tvorbe stránky.
Je isté, že nie je v silách pár autorov odsledovať všetko dianie okolo a na náučných chodníkoch.
Chodníky neustále pribúdajú, iné časom chátrajú a zanikajú.
Uvítame nielen Vaše podnety na aktualizáciu či doplnenie údajov,
ale aj Vaše fotky, ktoré môžu prilákať návštevníkov do im neznámych končín.


Chceli by ste doplniť nejaký chýbajúci náučný chodník?
Našli ste chybu?
Chcete nám poskytnúť vlastné foto z náučného chodníka?
Chcete u nás zverejniť svoj materiál o náučnom chodníku (skladačka, sprievodca a p.)?
Máte iný tip alebo pripomienku?

Napíšte nám


Aktívnym užívateľom nášho portálu, ktorým záleží na jeho kvalite a už nám prispeli svojou fotkou či radou, zo srdca ďakujeme! :)Stránka vznikla v rámci projektu Kultúrnej a edukačnej grantovej MŠVVaŠ SR (KEGA) č. 003UK-4/2017

Autori

RNDr. Ivan Ružek, PhD.
RNDr. Mária Bizubová
RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.
Mgr. Marta Nevřelová, PhD.
Mgr. Juraj Timko
doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD.
RNDr. Zora Machová


Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Katedra fyzickej geografie a geoekológie
   
Ako citovať?
Náučné chodníky na Slovensku [online]. Katedra fyzickej geografie a geoekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ©2020 [cit. 2020-03-31]. Dostupné z: http://naucnechodniky.eu

Iné databázy náučných chodníkov

Lesnícke náučné chodníky (na stránke Lesov SR, š. p.) Náučné banské chodníky na Slovensku (na stránke Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska) Náučné chodníky späté s jaskyňami (na stránke Správy slovenských jaskýň ŠOP SR) Náučné chodníky TANAPu (na stránke Štátnych lesov TANAPu)

Mimo Slovenska

Náučné stezky v České republice (na stránke APTiS Media) Lehrpfade [Österreich] (náučné chodníky v Rakúsku na stránke Spolkového ministerstva pre poľnohospodárstvo, regióny a turizmus) Die schönsten Themenwege und Naturlehrpfade [Österreich] (najkrajšie tematické cesty a náučné chodníky v Rakúsku na stránke Österreich ankommen und aufleben/Rakúsko: príďte a ožite)
Literatúra o náučných chodníkoch

BIZUBOVÁ, M. a KOLLÁR, D.: Náučné chodníky: juhozápad: 42 náučných chodníkov po Slovensku. Bratislava: Dajama, 2015. 160 s. ISBN 978-80-8136-038-1.

BIZUBOVÁ, M. a KOLLÁR, D.: Náučné chodníky: severozápad: 43 náučných chodníkov po Slovensku. Bratislava: Dajama, 2015. 160 s. ISBN 978-80-8136-039-8.

BIZUBOVÁ, M., RUŽEK, I. a MAKÝŠ, O.: Katalóg Náučné chodníky Slovenska. 1. časť. Bratislava: Strom života, 1998. 104 s. ISBN 80-88688-20-5.

BIZUBOVÁ, M., RUŽEK, I. a MAKÝŠ, O.: Katalóg Náučné chodníky Slovenska. 2. časť. Bratislava: Strom života, 1999. 140 s. ISBN 80-88688-21-3.

BIZUBOVÁ, M., RUŽEK, I. a MAKÝŠ, O.: Katalóg Náučné chodníky Slovenska. 1. časť. – 2. upr. vyd. Bratislava: Strom života, 2001. 112 s. ISBN 80-88688-02-7.

BIZUBOVÁ, M., RUŽEK, I. a MAKÝŠ, O.: Katalóg Náučné chodníky Slovenska. 2. časť. – 2. upr. vyd. Bratislava: Strom života, 2001. 136 s. ISBN 80-88688-04-3.

Náučné chodníky a náučné lokality v chránených územiach Slovenska. Banská Bystrica: Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum ochrany prírody a krajiny, 1997. 119 s. ISBN 80-88850-12-6.

PACHINGER, P., CIMERMANOVÁ, I., SKUBINČAN, P., VAČOKOVÁ, L. a KRÁLIK, A.: Náučný chodník - príprava, realizácia, starostlivosť: Metodická príručka. Banská Bystrica: Slovenská agentúra životného prostredia, 2016. 46 s. ISBN 978-80-895-0361-2.

SUCHÁ, B.: Sprievodca Náučné chodníky Slovenska. Liptovský Mikuláš: Ústredie štátnej ochrany prírody; Bratislava: Príroda, 1990. ISBN 80-07-00140-9.

TRSTENSKÝ, T.: Náučné chodníky: stred a juh: 58 náučných chodníkov po Slovensku. Bratislava: Dajama, 2016. 160 s. ISBN 978-80-8136-040-4.


Odporúčame

BEZÁK, V. a kol.: Geologicko-náučné mapy Slovenska: Tatry / Geological-educational Maps of Slovakia: Tatry Mts. 1 : 50 000. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. ISBN 978-80-89343-55-3. (Obsahuje mapu, interaktívne CD a sprievodcu.)

ELEČKO, M. a kol.: Geologicko-náučné mapy Slovenska: Cerová vrchovina / Geological-educational Maps of Slovakia: Cerová vrchovina Upland  1 : 50 000. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2001. ISBN 80-88974-00-3. (Len mapa.)

KOBULSKÝ, J. a kol.: Geologicko-náučné mapy Slovenska: Zemplínske vrchy/Geological-educational Maps of Slovakia: Zemplínske vrchy  Mts. 1 : 50 000. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2014. ISBN 978-80-89343-98-0. (Obsahuje mapu, interaktívne CD a sprievodcu.)

MADARÁS, J. a kol.: Sprievodca Sandbersko-pajštúnskym geoparkom 1 :25 000. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2014. ISBN 978-80-8174-000-8. (Obsahuje mapu, interaktívne CD a sprievodcu.)

ŽEC, B. a kol.: Geologicko-náučné mapy Slovenska: Vihorlatské vrchy / Geological-educational Maps of Slovakia: Vihorlatské vrchy Mts. 1 : 50 000. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2001. ISBN 80-88974-34-8. (Obsahuje mapu a sprievodcu.)