Kysuce a OravaŽilinský krajhistorickýlesníckypešítrasa okružnávhodný pre školy obmedzene
Kraj: Žilinský
Okres: Námestovo
Geomorfologická jednotka: Oravské Beskydy
Geologická jednotka: flyšové pásmo
Chránené územie: Chránená krajinná oblasť Horná Orava
Prístup: bus Oravské Veselé alebo Mútne; z Mútneho  od koliby Malák po žltej turistickej značke. Z Oravského Veselého peši od autobusovej zastávky (Kumor) po zelenej a následne žltej turistickej značke, alebo motorovým vozidlom k chate Randová
Východisko: Chata Randová
Trasa: Chata Randová – Dudová (1095 m n.m.) –  popod Magurku (1087 m n.m.) – Chata Randová
Dĺžka, prevýšenie: 4,7 km, prevýšenie 220 m
Čas prechodu: 2 až 2,5 h
Počet zastávok: 8
Náročnosť: nenáročná až stredne náročná trasa

Zameranie chodníka: lesnícke, historické

Typ chodníka: obojsmerný, okružný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: nie je; prístup na náučný chodník po žltej a zelenej turistickej značke

Rok otvorenia: 2012

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave.

Textový sprievodca: nie je; pre skupinu návštevníkov je možné zabezpečiť sprievodcu s výkladom z Lesnej správy Mútne – kontakt: ls.mutne@lesy.sk.

Kontakt: Lesy SR, š. p. Odštepný závod Námestovo, Miestneho priemyslu 569029 01 Námestovo, tel. +421 43 5522479, e-mail: lesyno@lesy.sk

Poznámka: Od zastávky č. 5 je možné napojiť sa na turistický chodník na Pilsko (zelená turistická značka). Náučný chodník využíva aj lesné cesty, ktoré sú po daždi vďaka blatu ťažšie priechodné.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie s obmedzením vzhľadom na dĺžku prístupu.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Oravské Veselé – obec leží vo Podbeskydskej brázde pod juhovýchodnými svahmi Pilska. Oravské Veselé patrí k najväčším obciam a je súčasťou historického regiónu zvaného Orava. K pamätihodnostiam patrí Kostol Svätej Alžbety z 19. storočia. Pôvodný drevený kostol bol dokončený v roku 1656 a zasvätili ho svätej Alžbete. Zaujímavosťou je, že dva roky slúžil katolíkom, ale od 28. októbra 1658 ho začali používať evanjelici. V pohnutých rokoch reformácie a protireformácie bol striedavo v rukách katolíkov a evanjelikov. Obec je východiskovým bodom na turistiku na Pilsko a tiež menšie lyžiarske stredisko.

Pilsko. Druhý najvyšší vrch Oravských Beskýd. Nachádza sa na poľsko-slovenskej hranici, ktorá prechádza 400 m pod vrcholom (vrchol sa nachádza na slovenskej strane). Z vrcholu je krásny kruhový výhľad na Babiu horu, Tatry, Chočské vrchy, Malú Fatru a Poľsko. Pilsko je z geologického hľadiska tvorené flyšom (pieskovce, ílovce). Počas starého kvartéru bolo Pilsko zaľadnené. Po ľadovcoch zostali rôzne glaciálne formy georeliéfu. Severná strana vrchu je strmšia oproti južnej. Spôsobila to činnosť ľadovca, ktorý bol na severnej strane aktívnejší. Ako východisko zo Slovenska slúžia obce Sihelné, Mútne, a Oravské Veselé, z ktorých vedú na vrchol turistické chodníky. V Poľsku je významným turistickým východiskom obec Korbielów, kde sa nachádza jedno z najvýznamnejších poľských lyžiarskych stredísk. Výstup na vrchol trvá zhruba 2.5 hodiny. Na Pilsku sa nachádza jeden z najrozsiahlejších slovenských pralesov chránený od roku 1967. Rozprestiera sa po obvode vrchu vo výškach od 1140 m n. m. do 1470 m n. m. Dominujú tu biotopy smrekových lesov čučoriedkových, ktoré miestami plynule prechádzajú do pásma kosodreviny. Rastie tu hlavne smrek, pravidelnou prímesou je jarabina vtáčia, zriedkavejšie sa vyskytuje ríbezľa alpínska.

 

 

Názvy informačných panelov

 

  1. Úvodný informačný panel

  2. Význam lesa

  3. Zvieratá lesa I
  4. Zvieratá lesa II
  5. Huby

  6. Altánok – miesto pre oddych

  7. Škodcovia lesa

  8. Les a voda

  9. Zaujímavosti z prírody

Panely nie sú číslované. Mapa chodníka s vyznačenými zastávkami na úvodnom paneli nezodpovedá realite.

 

 

Exportovať do PDF