Slovenské rudohorieKošický krajprírodovednýpešítrasa líniovávhodný pre školy
Kraj: Košický
Okres: Košice I
Geomorfologická jednotka: Čierna hora
Geologická jednotka: veporské pásmo
Chránené územie: žiadne
Prístup: bus MHD Košice-Kavečany
Východisko: zastávka MHD Košice-Kavečany, miestny úrad
Trasa: Košice-Kavečany, miestny úrad – chata Hrešná
Dĺžka, prevýšenie: 2,2 km, prevýšenie 110 m
Čas prechodu: 1,5 h
Počet zastávok: 8
Náročnosť: nenáročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné

Typ chodníka: samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Chodník vedie z veľkej časti po červenej turistickej značke (Ceste hrdinov SNP, resp. Európskej diaľkovej turistickej trase E8).

Rok otvorenia: 2018

Aktuálny stav: Náučný chodník je v dobrom stave.

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Mestské lesy Košice, a. s., Južná trieda 11, 040 01  Košice; Mestská časť Košice-Kavečany, Široká 17A, 040 01  Košice-Kavečany, tel. 055 / 6334 100; Chata Hrešná, Lovecká 218, 040 01   Košice-Kavečany

Poznámka: Lokalita ponúka turistické a cykloturistické trasy vedúce po hlavnom hrebeni Čiernej hory k prírodnej rezervácii Vysoký vrch alebo smerom do Čermeľskej doliny. Kuriozitou je vyhliadka na Vysoké Tatry 750 m od chaty Hrešná (je v teréne vyznačená).

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Kavečany. Mestská časť Košíc, asi 7 km na severozápad od ich centra, na juhovýchodnom okraji Čiernej hory. Stále si udržiava pôvodný vidiecky charakter. Kavečany začal osídľovať polovici 14. storočia Budislav (Bodislav), pán hradu Sokoľ. V roku 1423 ich venoval kráľ Žigmund mestu Košice. Najstarší písomný doklad je práve z tohto roku. Pôvodný slovenský názov bol asi Kľačany, až po roku 1918 sa objavuje forma Kľače. V prvej polovici 19. storočia sa v chotári obce ťažila medená ruda, dolomit a sľuda. Nachádza sa tu národná kultúrna pamiatka kostol sv. apoštolov Petra a Pavla, sedliacke domy z prelomu 19. a 20. storočia, kaplnka sv. Rodiny a kaplnka Panny Márie. Vďaka svojej polohe a prírodným podmienkam sú Kavečany vyhľadávanou oblasťou pre relaxačné aj športové aktivity. Nachádza sa tu športovo-rekreačné a lyžiarske stredisko Kavečany-Hrešná, bobová dráha, zoologická záhrada, chata Hrešná, trampolíny, kryté ohnisko, motokrosová trať pre tréningové a pretekárske využitie i freeride trať Bike park Kavečany. Zoo patrí medzi najväčšie na Slovensku, žije v nej viac ako 800 zvierat.

Prírodná pamiatka Kavečianska stráň. Chránené územie na severnom svahu Kavečianskeho kopca východne od Kavečian vyhlásené v roku 2000 na ochranu lokality s masovým výskytom chráneného a ohrozeného ponikleca veľkokvetého (Pulsatilla grandis), ktorá predstavuje zachovalý ostrov teplomilnej vegetácie v poľnohospodárskej krajine. Taktiež sa tu vyskytuje ľan žltý (Linum flavum), orlíček obyčajný (Aquilegia vulgaris) a iné druhy xerotermnej vegetácie. Vrch je prevažne lúčnatý s malým brezovo-borovicovým lesíkom. Platí tu 4. stupeň ochrany prírody, preto je tu voľný pohyb zakázaný. Pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Stredné Pohornádie a chráneného vtáčieho územia Volovské vrchy (obe sú súčasťou sústavy Natura 2000)

 

Názvy informačných panelov

  1. Náučný chodník Kavečany – Hrešná
  2. Flóra a fauna
  3. Využívanie lesov verejnosťou
  4. Európske diaľkové turistické trasy
  5. Cesta hrdinov SNP
  6. Chata Hrešná
  7. Turistika v okolí I.
  8. Turistika v okolí II.

 

 

      

Exportovať do PDF