Kysuce a Orava včítane Chočských vrchovŽilinský krajprírodovednývodohospodárskyobsahom pre malé detipešítrasa okružnávhodný pre bicyklevhodný pre školy
Kraj: Žilinský
Okres: Dolný Kubín
Geomorfologická jednotka: Oravská vrchovina
Geologická jednotka: flyšové pásmo
Chránené územie: chránený areál Rieka Orava
Prístup: vlak: Párnica, bus Párnica
Východisko: Párnica, Párnické jazerá – za železničným prejazdom
Trasa: okruh areálom Párnických jazier
Dĺžka, prevýšenie: 1,5 km, prevýšenie 0 m
Čas prechodu: 1 až 1,5 h
Počet zastávok: 7
Náročnosť: nenáročná trasa

Zameranie chodníka: vodohospodárske, prírodovedné, ochranárske

Typ chodníka: obojsmerný, celoročný, okružný, peší, vhodný aj pre cyklistov

Nadväznosť na turistickú značku: nie je

Rok otvorenia: 2016

Aktuálny stav: náučný chodník je v dobrom stave.

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Občianske združenie Párnický rybár, Párnica 64, 026 01 Dolný Kubín; Obec Párnica, č. 116, 026 01 Dolný Kubín, tel. +421 43 58 92 283, +421 911 949 467, mail: ocuparnica@dkubin.sk

Poznámka: Náučný chodník prechádza aj cez pontónový most cez jeden z rybníkov. Okolo každého rybníka existuje chodník, ktorým možno trastu chodníka a tým predĺžiť prechod NCH. Smerové tabule so základnými informáciami o chodníku sú nalepené na prístrešku autobusovej zastávky.

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie so zameraním na miestny región a na vodu viazané ekosystémy. Obsah jednotlivých informačných panelov je dobre využiteľný. Vhodné tiež ako zaujímavá exkurzná lokalita.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Párnica. Obec ležiaca na rozhraní Oravskej vrchoviny a Malej Fatry na sútoku Zázrivky a Oravy. Obec sa prvý krát spomína v roku 1420 ako súčasť Oravského panstva. Pôvod názvu bol odvodený údajne od prameňa teplej vody tzv. teplice, ktorý sa nachádza za obcou smerom na Zázrivú. Ani počas zimných mesiacov voda nezamŕzala a neustále sa z nej parilo. Hlavným zdrojom obživy obyvateľov obce bol chov dobytka a oviec, ťažba dreva a tiež remeslá – kolárstvo, stolárstvo a rezbárstvo. Od konca 18. do polovice 19. storočia fungovala v Párnici papiereň, kde sa vyrábal typický veľkoformátový papier modrej farby. V obci sa nachádza evanjelický kostol z roku 1927 – jednoloďová rondokubistická stavba s predstavanou vežou od architekta Jána Buriana.

Párnické rybníky. Sústava 21 rôzne veľkých jazier, ktoré vznikli na nive rieky Orava po ťažbe štrku od roku 1957 do 1997. Jazerá sú využívané ako rybníky,  na chov rýb – kapor, karas, mieň, pleskáč, amur, ako aj pstruhy a iné. Na viacerých jazerách prebieha proces sekundárnej sukcesie spojený s výskytom mnohých vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Niektoré časti v súčasnosti pokrýva lužný mäkký lužný les.

 

 

 

Názvy informačných panelov

 

  1. Náučný chodník Párnické jazerá
  2. Vyhliadka nad rybníkom
  3. Živočíšstvo Párnických jazier
  4. Príroda nie je smetisko
  5. Ryby Párnických jazier
  6. Panoráma Párnice
  7. História

Informačné panely nie sú číslované.

 

Exportovať do PDF