Podunajsko, Malé Karpaty, Považský Inovec a TribečSlovenské stredohorieBanskobystrický krajhistorickýprírodovednýcyklistickýpešítrasa líniovávhodný pre školy obmedzene
Kraj: Banskobystrický
Okres: Krupina, Banská Štiavnica
Geomorfologická jednotka: Štiavnicke vrchy, Podunajská nížina
Geologická jednotka: sopečné pohorie, panva
Chránené územie: Chránená krajinná oblasť Štiavnicke vrchy
Prístup: bus Lazdany, Badaň, Počúvadlo
Východisko: Ladzany, centrum obce
Trasa: Ladzany, pokračuje proti prúdu Klastavského potoka – Klastava – Badaň –  Chata Dobrá voda na Počúvadle
Dĺžka, prevýšenie: 11 km, prevýšenie
Čas prechodu: 4 – 5 h
Počet zastávok: 9
Náročnosť: nenáročný až stredne náročný (dĺžka)

Zameranie chodníka: prírodovedné, historické

Typ chodníka: samoobslužný, obojsmerný, peší, letný aj zimný, vhodný aj ako cyklotrasa

Nadväznosť na turistickú značku: nie je

Rok otvorenia: 2001, 2013 obnova

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave.

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Obecný úrad Badaň 11 96975 Baďan, tel. 0918 892 842, mail: info@badan.sk; Obecný úrad Ladzany 113 962 67 Ladzany, tel: +421 45 55 96 177, mail: obec@ladzany.sk

Poznámka: Nenáročná trasa vhodná aj ako cyklochodník.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný na terénne vyučovanie. Je však potrebné počítať s dĺžkou trasy chodníka.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Obec Badaň (miestna časť Klastava). Osada sa po prvýkrát objavuje v písomnom prameni v roku 1245 ako Villa Bagun. K historickým pamiatkam patrí evanjelický neskoro renesančný kostol z roku 1685. V dome, ktorý ako jediný pripomína svojou architektúrou dávne časy, je zriadená izba ľudových tradícií.  Je tu pitvor s murovanou pecou, hlinené podlahy, drevené stropy, kamenný dvor a iné. V obci sa v júli organizujú Dni tradičného odievania. Ide o prezentáciu remesiel tradičného odievania spojenú s módnou prehliadkou, súťaže ako zmotávanie vlny do klbka, rolovanie tkaných kobercov, navliekanie korálok na motúz, ošívanie záplat a pod.

Tufové pivnice. Nachádzajú sa „na Háji“ v k. ú obce Klastava.  Vytesané sú v skale a v ich vnútri sú miestnosti v tvare fľaše. Teplota v nich sa počas zimy a leta mení len minimálne. Pohybuje sa od 12 do 17 °C. Počas tureckých nájazdov slúžili ako sýpky. Pivníc na Háji je asi 7, no vyčistené a prístupné pre verejnosť sú len 4. Dá sa k nim dostať od informačného panelu 4 –  Klastava.

Obec Ladzany. Vznik sa datuje od roku 1233, kedy bol postavený prvý murovaný dom, nazvaný „Villa Legén“. Podľa názvu domu vznikol maďarský názov obce Ledény a z toho odvodené slovo Ladziansky, Ladzianska. V roku 1285 pripadla obec do majetku hradu Litava, dnes známeho ako hrad Čabraď. Pred vyše 200 rokmi sa v Ladzanoch začalo rozširovať vinohradníctvo a ovocinárstvo, a táto tradícia sa tu uchovala až dodnes. V blízkosti obce sa nachádza ovocný sad, ktorý je pomenovaný po známom ovocinárovi Jánovi Madoľovi. Evanjelický kostol stojí na pôvodnej stavbe z roku 1313, kde stála románska kruhová rotunda.

 

Názvy informačných panelov

  1. Poznaj a chráň
  2. Kameňolom
  3. Klastavský mlyn
  4. Klastava
  5. Pod Štálikom
  6. Kazárka
  7. Počúvalský mlyn
  8. Kováčska Hôrka
  9. Dobrá voda

V obci Ladzany je samostatný náučný panel bez číslovania

      

Exportovať do PDF