Slovenské stredohorieBanskobystrický krajgeovednýhistorickýochranárskyprírodovednýobsahom pre malé detipešítrasa okružnávhodný pre školy
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Geomorfologická jednotka: Javorie, Zvolenská kotlina
Geologická jednotka: sopečné pohorie, neogénna panva
Chránené územia: nie je
Prístup: bus Zvolen, zastávka MHD – Sekier,sídlisko; po zelenej turistickej značke cca 200 m a pokračovať Okružou ulicou južne od VN Môťová až na koniec asfaltovej cesty, kde je možnosť zaparkovať osobné auto
Východisko: Zvolen, Chatová oblasť pri ústí Slatiny do VN Môťová
Trasa: Chatová oblasť – po pravom brehu Slatiny – Slatinka – po ľavom brehu Slatiny – Chatová oblasť
Dĺžka, prevýšenie: 6,5 km, prevýšenie 110 m
Čas prechodu: 2 h
Počet zastávok: 7 + úvodný informačný panel
Náročnosť: nenáročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné, historické

Typ chodníka: samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: nie je, čiastočne prístup po zelenej turistickej značke

Rok otvorenia: 2002, 2017 obnova

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave.

Textový sprievodca: Sprievodca náučným chodníkom Údolím rieky Slatina (2018). sprievodca

Kontakt: Združenie Slatinka, P. O. BOX 67, 960 01 Zvolen, kancelária: J. Kozačeka 11, Zvolen – 3. poschodie, kanc. č. 4-15, tel: 045 / 5335 701, mail: slatinka@changenet.sk

Poznámka: Sprievodca v tlačenej podobe je k dispozícii aj v malých schránkach pri niekoľkých informačných paneloch náučného chodníka. Za informačným  panelom č. 7 chodník neprechádza lesnou cestou, ale pokračuje k toku Slatiny.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie a tvorcovia náučného chodníka realizujú aktivity spojené s environmentálnou výchovou. Obsah informačných panelov v spojení s textami v sprievodcovi sú vhodné na realizáciu terénneho vyučovania

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Slatinka. Dedina Slatinka leží na rieke Slatine východne od Zvolena. Prvý raz sa spomína v r. 1388 ako Zalathna. Ešte v polovici päťdesiatych rokov 20. storočia tu žilo asi 250 obyvateľov. V tom čase vznikali plány na výstavbu vodného diela Slatinka, ktoré by dedinu pochovalo pod hladinou. V 1956 bola Slatinka vyhlásená za „zánikovú obec“ a bola zakázaná výstavba nových domov. Postupne bola zrušená vlaková zastávka aj autobusové spoje, miestna škola, lekár, knižnica aj obchod, predtým samostatná obec Slatinka bola pričlenená k susednej Zvolenskej Slatine. Dnes je väčšina domov v dedine vo vlastníctve štátu. Pôvodní obyvatelia boli v rokoch 2000 až 2001 presídlení do nájomných domov a bytov do Zvolenskej Slatiny. V súčasnosti viaceré domy slúžia ako rekreačné objekty.

Vodná nádrž Môťová. Vodná nádrž vybudovaná na rieke Slatina v rokoch 1953 až 1958 s vodnou plochou približne 70 ha. V súčasnosti nádrž zabezpečuje odbery úžitkovej vody pre miestny priemysel a tiež výrobu elektrickej energie v elektrárni v hrádzi nádrže. Využíva sa i na chov a lov rýb a rekreačné účely. Vhodná je najmä na vodné športy, ako sú: kanoistika, veslovanie a surfovanie. Konajú sa tu preteky v rýchlostnej kanoistike pod názvom Zvolenská tisícka. V rekreačnej zóne v južnej časti priehradného jazera vyrástol športový areál Orlík.

Prírodná pamiatka Pyramída. Chránené územie na ploche 6ha bolo vyhlásené v roku 1995 za účelom zabezpečenia ochrany územia s výskytom xerotermnej flóry a fauny s prvkami panónskych a mediteránnych spoločenstiev, ktoré sa viažu na vystupujúce andezitové skalné útvary na pravej strane doliny Slatiny. 

 

 

Názvy informačných panelov

  1. Krpele
  2. Brehové porasty rieky Slatiny
  3. Veľká Zákruta
  4. Rieka Slatina
  5. Dedina Slatinka
  6. Lesná vegetácia
  7. Budúcnosť územia

úvodný panel na začiatku náučného chodníka

 

Exportovať do PDF