Stredné Považie a Horná NitraZáhorie a Myjavská pahorkatinaTrenčiansky krajochranárskyprírodovednýpešítrasa okružnávhodný pre bicyklevhodný pre malé detivhodný pre školy
Kraj: Trenčiansky
Okres: Myjava
Geomorfologická jednotka:

Biele Karpaty

Geologická jednotka: flyšové pásmo
Chránené územie: prírodná pamiatka Žalostiná, prírodná pamiatka Bučkova jama, prírodná pamiatka Štefanová
Prístup: bus Chvojnica, Hate – rázcestie, prípadne Vrbovce (po modrej turistickej značke)
Východisko: Chvojnica – kopanica Horniakovci.
Trasa: Chvojnica, Horniakovci – rozhľadňa Žalostiná 622 m n.m.) – PP Štefanová – Chvojnica, Horniakovci
Dĺžka, prevýšenie: 6,4 km, 198 m
Čas prechodu: 1,5 až 2,5h.
Počet zastávok: 5
Náročnosť: nenáročná až stredne náročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedný, ochranársky

Typ chodníka: okružný, peší, vhodný pre bicykle, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Chodník je čiastočne prepojený s červenou a modrou turistickou značkou.

Rok otvorenia: 2013

Aktuálny stav: informačné panely sú v dobrom stave

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska ul. 31, 914 41 Nemšová; tel. 032 659 83 87,

Poznámka: Náučný chodník vedie po miestnych komunikáciách a vyjazdených cestách cez kosené lúky.

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie zamerané na pozorovanie rôznych typov ekosystémov a manažmentu územia.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Chvojnica. Obec vznikla v roku 1957 odlúčením časti kopaníc od  obcí Vrbovce, Častkov a Sobotište. Obec pozostáva z viacerých osád (kopaníc) – u Horňákov, Chrasť , Hate, Vývoz, Machová, Plevín, Uhliska, Hrkolovec, u Mišíkov, u Redechov, na Brehu, u Matulov, u Oslejov, u Plešov, u Kutálkov, Vršky, u Zlochov, u Šiflov, u Kalkov, u Myjavcov, na Košári, Baráky, u Martišov, u Balážov, u Hrivnákov, u Hrtánkov, u Vojtkov, u Noštákov, u Vlčkov, Salaše a v súčasnosti má 365 obyvateľov. Územie bolo osídlené v 16. storočí. Obyvatelia vyklčovali pôvodné lesy a premenili krajinu na pestrú mozaiku lúk, polí a lesov. Venovali sa poľnohospodárstvu – najmä paseniu dobytka a oviec. Jedinou kultúrno historickou pamiatkou obce je kostolík z roku 1893 pre veriacich Bratskej jednoty baptistov.

Rozhľadňa Žalostiná. Drevená rozhľadňa vybudovaná v roku 2010 pod vrcholom Žalostinej v nadmorskej výške 622 m n. m. ponúka kruhový výhľad do okolia. Rozhľadňa je vysoká 6 metrov.

Hvezdáreň v Sobotišti. Funguje od roku 1972. Je to jediná súkromná hvezdáreň na Slovensku. Tvorí ju jedna miestnosť, ktorá je zároveň prednáškovou a prezentačnou miestnosťou. Dominantou budovy je tradičná kopula, v ktorej sa skrýva prvý sobotištský ďalekohľad MDN 120. Hvezdáreň v súčasnosti disponuje viacerými ďalekohľadmi a inými astronomickými prístrojmi slúžiacimi na pozorovanie Mesiaca a súhvezdí.

Názvy informačných panelov

  1. CHKO Biele Karpaty a prírodná pamiatka Žalostiná
  2. Prírodná pamiatka Bučkova jama a manažment chránených území
  3. Prírodná pamiatka Štefanová a fauna kopaníc
  4. Rastlinstvo Žalostinej
  5. Kopaničiarsky kraj a Žalostiná

 

 

 

 

 

 

 

Exportovať do PDF