Levočské vrchy, Čergov, Šarišská vrchovina...Nízke Tatry, Starohorské vrchy a PohroniePrešovský krajochranárskyprírodovednýpešítrasa okružnávhodný pre školy
Kraj: Prešovský
Okres: Poprad
Geomorfologické jednotky: Hornádska kotlina a Nízke Tatry
Geologické jednotky: vnútrokarpatský paleogén a veporské pásmo
Chránené územie: žiadne
Prístup: bus Spišské Bystré, pošta a pešo asi 800 m na juhovýchodný okraj obce (na koniec Školskej ulice)
Východisko: Spišské Bystré, koniec Školskej ul.
Trasa: Spišské Bystré: Školská ul. – dolina potoka Kubášok – Zoty – Prostredný hrb – Školská ul.
Dĺžka, prevýšenie: 5,3 km, prevýšenie 225 m
Čas prechodu: 2 h
Počet zastávok: 7
Náročnosť: nenáročná až stredne náročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné, environmentálne, historické

Typ chodníka: samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Bez napojenia na značené turistické trasy; trasa je značená na rázcestiach smerovníkmi.

Rok otvorenia: 2018

Aktuálny stav: Náučný chodník je v dobrom stave.

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Obecný úrad Spišské Bystré, Michalská 394/4, 059 18  Spišské Bystré, tel. 052 / 7792 197

Poznámka: Počet panelov v teréne nesúhlasí s počtom zastávok vyznačených v jednotlivých mapách na paneloch. V centre obce pri kostole je východisko druhého chodníka v obci – historicko-náučného chodníka Stopy histórie.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie alebo vychádzku zameranú na environmentálne problémy.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Spišské Bystré. Rázovitá podhorská obec juhozápadne od Popradu v západnej časti Hornádskej kotliny, pretiahlej tektonickej depresie medzi Nízkymi Tatrami a Kozími vrchmi, povyše ústia Bystrej do Hornádu. Založenie osady „villa Cubach“ je späté so založením kláštora v Spišskom Štiavniku po roku 1223, prvá písomná zmienka o nej je v listine z roku 1294, potvrdzujúcej dohodu Helebranda so spišským županom Baldom, ktorou sa rozdelila moc a príjmy z osád založených nemeckými kolonistami. Názov Cubach pochádza z nemeckého Kuh (krava) a Bach (potok). V roku 1332 sa spomína kostol sv. Michala. Obec bola známa výrobou súkna plsteného vo „foľušoch“ – zruboch s vodným kolesom –, čo pripomína vodné koleso v centre obce. Až do 20. storočia obec menila svojich vlastníkov, niekoľkokrát bola zničená požiarom. Súčasná podoba (tiež požiarom zničeného) kostola pochádza zo začiatku 20. storočia. Po druhej svetovej vojne bol v roku 1948 pôvodný názov obce Kubachy zmenený podľa názvu miestneho potoka na Spišské Bystré. V 80. rokoch 20. storočia bolo na juhovýchodnom okraji obce vybudované lyžiarske stredisko Ski centrum Kubašok, ktoré poskytuje veľmi dobré možnosti začínajúcim i náročným lyžiarom.

Kozie chrbty. Mladá kvartérna hrásť, ostro vyčnievajúca nad susednými kotlinami – Popradskou a Hornádskou, pretiahleho pôdorysu východo-západneho smeru, dosahujúca južne od Svitu Kozím kameňom 1 256 m n. m. Svojráznou črtou georeliéfu tohto pohoria sú hlboké „suché“ sedlá (wind gap), deliace chrbát na niekoľko viac-menej izolovaných častí. Tieto sedlá, ktoré dnes využívajú komunikácie, predstavujú pozostatky starých dolín tokov, odvodňujúcich pred poklesom Vikartovskej priekopy – priekopovej prepadliny tvoriacej najzápadnejšiu časť Hornádskej kotliny západne od Hrabušíc – severné svahy Nízkych Tatier. Potoky Bystrá či Vernársky, dnes ústiace do Hornádu, sa pôvodne vlievali do Popradu. Vplyvom mladých tektonických procesov tu došlo k zmenám riečnej siete.

Kráľova hoľa (1 946 m n. m.). Najvyšší vrch Kráľovohoľských Tatier, východnej časti Nízkych Tatier, juhozápadne od Spišského Bystrého (prístupný z obce modro značeným turistickým chodníkom). Vrcholovú časť budujú kryštalické bridlice (svory, ruly), avšak východné úbočia s Kráľovou skalou – skalným výčnelkom na konci rázsochy nad Telgártom – granodiority. Počas pleistocénu sa v severných svahoch chrbátu Kráľova hoľa – Orlová vytvorili malé karové ľadovce. V masíve Kráľovej hole pramenia okrem mnohých potokov štyri významné slovenské rieky: Čierny Váh, Hornád, Hnilec a Hron. Na vrchole bol v roku 1960 vybudovaný televízny a rozhlasový vysielač, ku ktorému z juhu zo Šumiaca vedie asfaltová komunikácia (s cyklotrasou). Patrí k najnavštevovanejším vrchom Nízkych Tatier – prechádza ňou diaľková turistická trasa Cesta hrdinov Slovenského národného povstania a Európska diaľková turistická trasa E8, a jej hôľny chrbát poskytuje jedinečný výhľad nielen na Spiš, Liptov a Horehronie (Tatry, Slovenské rudohorie…).

 

Názvy informačných panelov

  1. Les nie je smetisko
  2. Pátranie po prírodnom bohatstve
  3. Zamyslenie
  4. Avifauna našej obce
  5. Rastlinstvo
  6. Živočíšstvo
  7. Obec Spišské Bystré – história

Informačné panely v teréne nie sú číslované ani nie sú všetky označené názvom chodníka.

 

 

Exportovať do PDF