Nízke Beskydy a PoloninyPrešovský krajhistorickýlesníckyprírodovednýpešítrasa okružnávhodný pre školy
Kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Geomorfologická jednotka: Busov
Geologická jednotka: flyšové pásmo
Chránené územie: žiadne
Prístup: bus Bardejovské Kúpele a pešo po žltej turistickej značke asi 0,8 km smerom do Zborova a pred jazierkom po spevnenej ceste asi 0,5 km
Východisko: Bardejovské Kúpele, Nad jazierkom v doline Kúpeľného potoka
Trasa: Bardejovské Kúpele, Nad jazierkom – Zelené jazierko – Modré jazierko – Kaplnka sv. Huberta – vyhliadka na Zborovský hrad – vyhliadka na Čergov – Nad jazierkom
Dĺžka, prevýšenie: 1. okruh – jedľový: dĺžka 1,9 km, prevýšenie 100 m

2. okruh – bukový: dĺžka 3,7 km, prevýšenie 220 m

3. okruh – javorový: dĺžka 3,9 km, prevýšenie 290 m (z okruhu vedú dve odbočky na vyhliadky)

Čas prechodu: podľa absolvovania jednotlivých okruhov
Počet zastávok: 18
Náročnosť: nenáročný až náročný podľa absolvovanej trasy resp. okruhu

Zameranie chodníka: lesnícke, prírodovedné

Typ chodníka: samoobslužný, okružný (trojokruhový s odbočkami na vyhliadku a rozhľadňu), obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Čiastočné prepojenie na žltú turistickú značku (prístup k vstupnej bráne na náučný chodník).

Rok otvorenia: 2008

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave.

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Lesy SR, š. p., Lesná správa Bardejov, Dukelská 24, 085 01  Bardejov

Poznámka: Okolím Bardejovských Kúpeľov vedie aj náučný chodník Bardejovské Kúpele – Zborovský hradný vrch a náučný chodník Sisi a jej zastavenia.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný na terénne vyučovanie. Súčasťou chodníka je mnoho interaktívnych prvkov využiteľných pri terénnom vyučovaní. Odporúčame spojiť s návštevou skanzenu v Bardejovských Kúpeľoch, prípadne hradu Zborov.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Bardejovské Kúpele. Balneologické i klimatické kúpele severne od Bardejova, ako jeho mestská časť, na kontakte Ondavskej vrchoviny a Busova. Ich vznik podmienili vývery prírodných liečivých minerálnych vôd typu alkalicko-slaných, železnatých kyseliek. Najstaršia písomná zmienka o prameňoch je z roku 1247. Táto skorá informácia je dôsledkom ich polohy pri významnej osade – Bardejove – ako aj obchodnej trase spájajúcej Stredomorie a Balt. Začiatkom 19. storočia patrili kúpele k najvyhľadávanejším v Uhorsku. V kúpeľoch letovala Mária Lujza, dcéra cisára Františka I., neskôr druhá manželka cisára Napoleona, ruský cár Alexander I. i manželka cisára Františka Jozefa I., Alžbeta. Vyviera tu 17 prameňov. V centrálnej parkovej časti kúpeľov je šesť prameňov minerálnych vôd. Voda prameňov „Hlavný“, „Lekársky“ a „Herkules“ je hydrouhličitanovo-chloridová, sodná, železnatá, uhličitá, hypotonická, studená. Voda prameňa „Alžbeta“ je hydrouhličitanovo-chloridová, sodno-vápenatá, železnatá, uhličitá, hypotonická, studená. Vysoko mineralizované pramene s obsahom oxidu uhličitého sa používajú na pitné kúry, liečebné kúpele a inhalačnú liečbu.

Skanzen – Múzeum ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch. Najstarší skanzen na Slovensku, dnes pobočka Šarišského múzea. Sprístupnený bol v roku 1965. V areáli sa nachádza 24 objektov štyroch druhov: obytné zrubové domy, hospodárske stavby, technické stavby a sakrálne stavby, ktoré predstavujú architektúru slovenského a rusínskeho obyvateľstva z Horného Šariša a Horného Zemplína. Jedným z najcennejších exponátov je drevený kostolík z roku 1766 s prvkami byzantskej architektúry privezený z obce Zboj. Skanzen je celoročne prístupný.

Zborov. Obec na sever od Bardejova na severozápade Ondavskej vrchoviny v údolí Kamenca. Prvá písomná zmienka z roku 1355. Počas prvej svetovej vojny bola svedkom najťažších bojov na území Slovenska. Južne nad obcou sú ruiny hradu Zborov (aj Makovica) z prvej polovice 14. storočia, postaveného na ochranu uhorského pohraničia a obchodnej cesty do Poľska. Prvá písomná správa o ňom pochádza z roku 1347. Patril rôznym šľachtickým rodinám, naposledy Rákociovcom, ktorí ho kúpili v roku 1601. V období stavovských povstaní ho napadlo cisárske vojsko a v roku 1684 ho zbúralo. Počas prvej svetovej vojny ho poškodili boje medzi Rusmi a Rakúšanmi. Hrad je voľne prístupný. Hrad stojí na výraznej krajinnej dominante so zachovalou typickou vegetáciou jedľových bučín, ktorá je od roku 1926 chránená – prírodná rezervácia Zborovský hradný vrch.

 

Názvy informačných panelov

 1. Základné údaje o lesníckom náučnom chodníku Čierna mláka
 2. Spoznávanie drevín podľa kôry
 3. Lesy osobitného určenia
 4. Les a voda
 5. Vietor, syn Slnka
 6. PRO SILVA
 7. Zver – súčasť lesa
 8. Prímestské a ďalšie lesy s významnou zdravotnou, kultúrnou alebo rekreačnou funkciou
 9. Kaplnka sv. Huberta
 10. Vyhliadka na Zborovský hrad
 11. Čierna mláka
 12. Čergov – perla severovýchodného Slovenska
 13. Les a vzduch
 14. Pôdoochranná funkcia lesa
 15. Brečtan popínavý
 16. Ťažba – prostriedok výchovy lesa
 17. Les – súčasť krajiny
 18. Rastové fázy porastu

 

 

Exportovať do PDF