Malá Fatra, Veľká Fatra a TuriecŽilinský krajhistorickýprírodovednýtechnickýpešítrasa okružnávhodný pre bicyklevhodný pre školy
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Geomorfologická jednotka: Veľká Fatra
Geologická jednotka: jadrové pohorie
Chránené územie: Národný park Veľká Fatra
Prístup: bus Ľubochňa, centrum obce, vlak – Ľubochňa
Východisko: parkovisko pred Národným endokrinologickým a diabetologickým ústavom, centrum obce
Trasa: Ľubochňa – Kostol – hydroelektráreň – Píla – Lúčka – Kameňolom a po pravom brehu Lubochnianky späť do obce
Dĺžka, prevýšenie: 8 km, prevýšenie 50 m
Čas prechodu: 2 až 2,5 h
Počet zastávok: 10 + úvodný panel
Náročnosť: nenáročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné, historické, technické

Typ chodníka: obojsmerný, okružný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: čiastočné prepojenie na červenú a modrú turistickú značku

Rok otvorenia: 2000, obnova 2018

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave.

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Obecný úrad Ľubochňa 143,034 91 Ľubochňa, tel. +421 44 4391215, mail: obeclubochna@centrum.sk

Poznámka: 

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre realizáciu vlastivednej vychádzky alebo vychádzky v rámci geografie miestneho regiónu.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Ľubochňa.  Obec, sa spomína už v roku 1287, pôvodne sa obyvateľstvo zameriavalo na ťažbu dreva. V 17. storočí bola v Ľubochnianskej doline sklárska huta Likavského panstva, mlyn, v bočných dolinách sa pálilo drevené uhle, boli tu píly na vodný aj parný pohon, neskôr aj na pohon elektrický. Začiatkom 18. storočia vzniká hámor na spracovanie surového železa dovážaného z Liptovského Hrádku na pltiach. V rokoch 1903 až 1904 tu bola postavená hydroelektráreň a úzkokoľajná lesná železnica. Na konci 19. storočia tu boli vybudované klimatické kúpele, ktoré založil gróf András Bethlen, známy aj ako zakladateľ Tatranskej Lomnice, s ktorou má Ľubochňa podobnú architektúru. Boli postavené štátne hotely, sieť súkromných víl, parky, vodoliečebný kúpeľný dom, tenisové kurty a plaváreň. Výstavba bola realizovaná v secesnom štýle s drevenou hrazdenou architektúrou. Dnes tu sídli Národný endokrinologický a diabetologický ústav. V okolí Kostola sv. Cyrila a Metoda je malá jaskynka so sochou Panny Márie, ale aj bylinková minizáhradka s liečivými rastlinami.

Ľubochnianska dolina. Jedna z najdlhších dolín a na Slovensku (25 km). Začína sa pri Ľubochni a končí sa nivačnými kotlami  na  svahoch Ploskej a Čierneho kameňa. Dolinou preteká Ľubochnianka. Za lokalitou Huty sú pozostatky štôlní (Vyšné a Nižné Rudné), kde sa ťažilo železo. V hornej časti doliny sa nachádzal tajch, ktorý bol koncom roku 2008 odstránený a nahradený novou vodnou nádržou. Nachádza sa tu 11 jaskýň. Najväčšia z nich je Jaskyňa v Čertovej skale s dĺžkou 28 m.

Ľubochnianska lesná železnica. Prvá elektrifikovaná lesná železnica v strednej Európe. Pozostatkom železnice je historický objekt elektrárne pri ústí Ľubochnianskej doliny do Váhu v Ľubochni. V roku 1762 boli ku hrádockému panstvu pričlenené z likavského panstva hospodárske celky Ľubochňa a Ružomberok. Veľké množstvo dreva, ktoré sa v Ľubochnianskej doline odvtedy začalo ťažiť, bolo potrebné dopravovať na píly v Ľubochni, k pltisku na Váhu a od roku 1871 aj k hlavnej trati Košicko-bohumínskej železnice. V zime sa drevo zvážalo na saniach, v lete na vozoch. Drevo sa dopravovalo aj splavovaním. Pamiatkou na splavovanie dreva korytom rieky Ľubochnianky sú zvyšky sypanej a kamennej hrádze na Nižnom, ale hlavne na Vyšnom Tajchu. Tu  sa okrem hrádze zachovali aj zvyšky stavidla a  kamenná klenba tunela v spodnej časti hrádze. Je 8 m vysoká a v korune hrádze má tiež 8 m. Železnica slúžila aj ako atrakcia, keď príležitostne prepravovala turistov a kúpeľných hostí. Po energetickej stránke bola napojená na hydroelektráreň v hornej časti obce, ktorá dokázala zásobovať elektrinou okrem železnice celé verejné osvetlenie obce i domácností. Zrušená bola v r. 1965. Elektráreň po rekonštrukcii v r. 1993 slúži dodnes, v jej priestoroch sú inštalované obrazové panely, na ktorých je zobrazená celá história lesnej železnice a malej vodnej elektrárne.

 

 

Názvy informačných panelov

 

 

  1. Ľubochniansky kostol

  2. Hydroelektráreň

  3. Lesná železnica

  4. Fatranské sedlo

  5. Ľubochnianska skláreň

  6. Ľubochnianka

  7. Ľubochnianska dolina, geologická stavba, pôdy

  8. Ľubochnianska dolina, rastlinstvo

  9. Ľubochnianska dolina, živočíšstvo

  10. Ľubochnianska dolina, maloplošné chránené územia

úvodný informačný panel

 

 

   

Exportovať do PDF