Malá Fatra, Veľká Fatra a TuriecŽilinský krajhistorickýkultúrnyprírodovednýpešítrasa okružnávhodný pre bicyklevhodný pre školy obmedzene
Kraj: Žilinský
Okres: Turčianske Teplice
Geomorfologická jednotka: Turčianska kotlina
Geologická jednotka: neogénna panva
Chránené územie: chránený areál Mošovské aleje
Prístup: bus Mošovce
Východisko: Mošovce, námestie
Trasa: Mošovce: námestie – kúpalisko – Barónov hrob – Rybníky, Farma Jack (kone) – Čerňákovo – park a kaštieľ – námestie
Dĺžka, prevýšenie: 9 km, prevýšenie 80 m
Čas prechodu: 2 h
Počet zastávok: 8
Náročnosť: nenáročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné, historické

Typ chodníka: samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Náučný chodník vedie čiastočne po žltej turistickej značke.

Rok otvorenia: 2010

Textový sprievodca: nie je (informácie o obci – Reťkovský, P.: Turistický sprievodca po mošovských pamätihodnostiach. Obecný úrad Mošovce, 2004)

Kontakt: Obecný úrad Mošovce, Kollárovo námestie 314/10, 038 21  Mošovce

Aktuálny stav: Chodník je v zachovalom stave, avšak niektoré informačné panely sú poškodené a ťažko čitateľné a vyžadujú obnovu.

Poznámka: Náučný chodník nie je vyznačený v teréne. Niektoré informačné panely (pri kúpalisku) sú za plotom a teda nedostupné.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie v obmedzenej miere.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Mošovce. Jedna z najväčších turčianskych obcí. Leží v juhovýchodnej časti Turčianskej kotliny na úpätí Veľkej Fatry. Bohatú históriu obce dokladá mnoho zachovaných pamätihodností, keďže dejiny píše už viac ako 785 rokov – prvou písomnou zmienkou je donačná listina kráľa Ondreja II. z roku 1233.

Múzeum Jána Kollára v Mošovciach. Nachádza sa na mieste pôvodného rodného domu Jána Kollára, ktorého obytná aj hospodárska časť zhoreli pri obecnom požiari v roku 1863. Zachovala sa len sýpka, ktorá od roku 1983 slúžila ako pamätná izba. V roku 2009 sa začalo s dostavbou rodného domu Jána Kollára, ktorá by bola replikou pôvodného domu. V auguste 2010 bola verejnosti sprístupnená nová časť expozície. Múzejná expozícia vznikla s pomocou Obecného úradu v Mošovciach a Slovenského národného literárneho múzea v Martine.

Múzeum mošovských remesiel. Vzniklo v roku 1983 pri príležitosti 750. výročia vzniku obce. Je umiestnené v kaplnke rodiny Révaiovcov, ktorá bola postavená v roku 1911. Kaplnka slúžila Révaiyovcom aj ako rodinná hrobka. Múzeum ponúka návštevníkom prehľad o slávnej histórii mnohých mošovských remesiel: kováčstva, stolárstva, kolárstva, debnárstva, čižmárstva, obuvníctva, remenárstva, klobučníctva, salašníctva, včelárstva a kožušníctva.

Kaštieľ v Mošovciach s parkom. Révaiovský rokokovo-klasicistický kaštieľ v Mošovciach patrí medzi najkrajšie a najzaujímavejšie pamiatky celého turčianskeho regiónu. Postavil ho v 2. polovici 18. storočia František VII. Révai. Neodmysliteľnou súčasťou kaštieľa je anglický park s vodnými plochami a romantickým „ostrovom lásky“. Park svojou rozlohou patrí medzi najväčšie na strednom Slovensku. Je voľne prístupný verejnosti. Prevažujú v ňom domáce dreviny, raritou je pôvodom východoázijské ginko dvojlaločné. Ostrov lásky je jazierko, vybudované v roku 1890 barónom Františkom Révaiom a pôvodne patriace k sústave rybníkov. Zaujímavé miesto z neho robí najmä legenda o Jánošíkovi, barónovi a Márii a o liečivej sile vody z jazierka. Park plynulo prechádza do okolitej krajiny a susedí s chráneným areálom Mošovské aleje.

Chránený areál Mošovské aleje. Chránené územie pri obci Mošovce v Turčianskej kotline vyhlásené v roku 1969 na ochranu systému stromových alejí popri hlavných a poľných cestách v intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajine. Je vhodným študijným objektom pre modelovanie veľkých komplexov poľnohospodárskej krajiny zameraných na intenzívne poľné hospodárstvo. Územne nadväzuje na park pri mošovskom kaštieli.

 

Obsah informačných panelov

Všetky informačné panely nesú názov Mošovce, niektoré majú podnadpisy, napr.: Slávme slávne slávu Slávov slávnych, Výlety do okolia, Národný park Veľká Fatra. Texty panelov informujú o významných osobnostiach obce, uvádzajú tipy na výlety, venujú sa faune, flóre a pamätihodnostiam obce a okolia.

 

Exportovať do PDF