Kysuce a Orava včítane Chočských vrchovŽilinský krajlesníckypoľovníckypešítrasa okružnávhodný pre školy obmedzene
Kraj: Žilinský
Okres: Námestovo
Geomorfologická jednotka: Oravská Magura
Geologické jednotky: flyšové pásmo
Chránené územie: Chránená krajinná oblasť Horná Orava
Prístup: bus Oravská Lesná, Ústredie (centrum obce pri obecnom úrade)
Východisko: Oravská Lesná, pri základnej škole
Trasa: okruh na svahoch Rusniačky (981 m n. m.)
Dĺžka, prevýšenie: 4,3 km, prevýšenie: 180 m; možnosť kratších okruhov
Čas prechodu: 2 – 3 h
Počet zastávok: 40
Náročnosť: nenáročná trasa

Zameranie chodníka: lesnícke, technické

Typ chodníka: samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší, letný (v zime uzatvorený)

Nadväznosť na turistickú značku: nie je

Rok otvorenia: 2005, obnova 2013

Aktuálny stav: Náučný chodník je udržiavaný, niektorý panely sú poškodené, chýbajú alebo sú vyblednuté (august 2019)

Textový sprievodca: nie je;

Kontakt: LESY SR, š. p., Odštepný závod Námestovo, Lesná správa Paráč v Zákamennom,  tel. 043 / 552 00 26, 0905 481023, mail: lesyno@lesy.sk

Poznámka: Pre skupiny návštevníkov je možné zabezpečiť sprievodcu s výkladom na telefonických kontaktoch uvedených vyššie. Pri rekonštrukcii chodníka pridali nové informačné panely a trasy bola prečíslovaná, čo ale nereflektuje úvodná mapa. Niektoré informačné panely sú skôr umeleckým objektom bez informácií, napr. Medzinárodný rok lesov.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie v obmedzenej miere. Odporúčame skôr návštevu Náučného chodníka Oravskej lesnej železnice.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Oravská Lesná. Obec založená v roku 1731 grófom Jurajom Erdődym. Po majiteľovi územia dostala nová obec aj pomenovanie Erdútka, ktoré sa na súčasný názov zmenilo až v roku 1946. V chotári obce postupne vznikli osady Pribišská, Bučina, Tanečník, Ústredie, Brišovka, Flajšová, Jasenovská a Demänová. Samotné centrum sa začalo formovať až výstavbou kostola sv. Anny v roku 1914, čo podnietilo výstavbu nových domov v údolí. V medzivojnovom období tu mali prevádzku 4 mlyny, 2 obchody, 2 krčmy, pekáreň a potravinový gazdovský spolok. Rímsko-katolícky Kostol sv. Anny bol postavený v secesnom štýle a spája ľudové, štýlové a technické prvky do jedného harmonického celku.

Oravská lesná železnica, Bola postavená v roku 1918. Pôvodne viedla z obce Lokca do Oravskej Lesnej. V roku 1926 bola prepojená s Kysuckou úzkorozchodnou železnicou. Cez sedlo Beskyd ( 935 m n. m.), ktoré tvorí hranicu medzi Oravou a Kysucami. Dopravný systém spojenej Kysuckej a Oravskej lesnej železnice využíval päť úvratí. Úvrať je technicky nápadité riešenie problému prevýšenia na železničných tratiach pomocou kyvadlového presmerovania premávky zbiehajúcich sa tratí do tvaru písmena „V“. Prvá úvrať a zároveň jediná na oravskej strane lesnej železnice je stanica Sedlo Beskyd. Systém úvratí je technicky a historicky jedinečné dielo stavebného umenia. Zachovalo sa dodnes. Krátko po druhej svetovej vojne sa uvažovalo sprístupniť železnicu pre cestujúcich, ale ostala pracovať len ako nákladná, pričom v 50. rokoch previezla najviac dreva. Veľkou ranou pre železnicu bola povodeň v r. 1965. Problémy s jej opravou a údržbou viedli v r. 1967 k rozhodnutiu ukončiť prevádzku lesnej železnice. Väčšia časť lesnej železnice bola v r. 1969 – 1972 postupne demontovaná. Súčasne bolo schválené rozhodnutie zachovať technicky a historicky najzaujímavejšiu časť s úvraťami ako pamiatku. V r. 1991 boli Kysucká aj Oravská lesná železnica vyhlásené za Národnú kultúrnu pamiatku. Oravská lesná železnica bola 31. 05. 2008 sprístupnená verejnosti. Koľajové vozidlá premávajú na trase Stanica Oravská Lesná – Tanečník – Sedlo Beskyd a späť. Súčasne bola otvorená expozícia História a súčasnosť Oravskej lesnej železnice. Je umiestnená v Budove pre lesných robotníkov, ktorá sa nachádza v areáli Stanice Oravská Lesná – Tanečník.

 

 

Obsah informačných panelov

 1. Zvonica smapkou LNCH
 2. Vznik lesa
 3. Mlyn Srogončík
 4. Stromy v lese
 5. Studnička
 6. Letokruhy
 7. História lesnej železničky
 8. Medzinárodný rok lesov 2011
 9. Geológia
 10. História správy lesov
 11. Lesnícke značenie
 12. História odvozu, približovania
 13. Obnova a stavba lesa
 14. Lesné vtáky
 15. Starostlivosť o zver
 16. Lesné živočíchy, altánok
 17. Toalety
 18. Posed
 19. Machy, lišajníky
 20. Výroba triesla
 21. Choroby,škodcovia
 22. Lesné požiare
 23. Izba lesníka, slnečné hodiny
 24. Hradenie bystrín
 25. Huby
 26. Letokruhy
 27. CHKO Horná Orava
 28. Prosilva
 29. P. O. Hviezdoslav
 30. Kríž, pomník, vyhliadka
 31. Lesné rastliny
 32. Približovanie dreva
 33. Včelárstvo
 34. Diviačia obor
 35. Význam lesa
 36. Wiliam Rowland
 37. Vaši lesníci
 38. Snehová jama
 39. Močiare,obojživelníky

 

 

 

 

Exportovať do PDF