Východoslovenská nížina, Vihorlatské vrchy a Zemplínske vrchyKošický krajhistorickýlesníckypešítrasa okružnávhodný pre kočíky (aj čiastočne)vhodný pre školyvhodný pre vozičkárov (aj čiastočne)
Kraj: Košický
Okresy: Trebišov
Geomorfologická jednotka: Východoslovenská rovina
Geologická jednotka: neogénna panva
Chránené územie: žiadne
Prístup: bus Parchovany
Východisko: Parchovany, vchod na náučný chodník od základnej školy
Trasa: areál parku v Parchovanoch
Dĺžka, prevýšenie: 0,5 km
Čas prechodu: 1 h
Počet zastávok: 8
Náročnosť: nenáročná trasa

Zameranie chodníka: lesnícke, dendrologické, historické

Typ chodníka: samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: nie je

Rok otvorenia: 2009

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave.

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Lesy SR, š. p., Odštepný závod Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01  Sobrance; Základná škola Parchovany, Hlavná 462, 076 62 Parchovany

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie, najmä v biológii.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Parchovany. Obec v západnej časti Východoslovenskej roviny na agradačnom vale Tople západne od Michaloviec. Prvá zmienka vzniku obce je z roku 1320. Architektonickou dominantou obce je neogotický rímskokatolícky kostol, postavený v roku 1908 na základoch zbúraného starého gotického kostola (1899). V sakristii sa nachádzajú dve neogotické tabuľové maľby zo zbierok zničeného kaštieľa, ktorý bol jedným z najkrajších novogotických kaštieľov na Slovensku. Kaštieľ s kaplnkou dal postaviť v roku 1860 gróf Andrássi uprostred rozsiahleho parku a viedla k nemu doteraz zachovaná gaštanová aleja. V okolí kaštieľa bola francúzska záhrada a rekreačné zariadenia, v parku bola dostihová dráha, voliéry dravcov, altánky, fontány a i. Kaštieľ aj s kaplnkou vyhorel v roku 1902 a počas druhej svetovej vojny bol úplne zničený.

Park v Parchovanoch. Prírodne krajinársky park o rozlohe 7,5 ha, ktorý bol v 19. storočí okrasou kaštieľa v Parchovanoch, dnes už neexistujúceho. Anglický park vznikol úpravou prirodzeného lužného lesa a vysadením nových vzácnych drevín. V parku sa nachádza jazierko a mnoho vzácnych a starých stromov, napr. dva chránené duby letné s obvodmi kmeňov viac ako 580 cm a 630 cm. Na park z juhu nadväzuje chránené vtáčie územie Ondavská rovina (súčasť sústavy Natura 2000).

 

Názvy informačných panelov

  1. LNCH Park Parchovany
  2. Park a kaštieľ Parchovany
  3. Dreviny v Parchovanskom parku I.
  4. Lesy a vzduch
  5. Čo nám dávajú stromy
  6. Dreviny v Parchovanskom parku II.
  7. Lesy a voda
  8. Parchovanské duby

 

 

Exportovať do PDF