Tatry s podhorím, Kozie chrbty, Spišská Magura a PieninyPrešovský krajhistorickýlesníckyprírodovednýpešítrasa okružnávhodný pre školy
Kraj: Prešovský
Okres: Poprad
Geomorfologická jednotka: Kozie chrbty
Geologická jednotka: veporské pásmo
Chránené územie: národná prírodná rezervácia Hranovnická dubina
Prístup: bus MHD Poprad, Kvetnica, sanatórium
Východisko: Poprad, Kvetnica, lesopark pri jazierku
Trasa: Poprad, Kvetnica, lesopark – Zámčisko – horáreň – Hranovnická dubina – Vysová – zverník Kvetnica – Krížová – Kvetnica
Dĺžka, prevýšenie: 13,6 km, prevýšenie na Zámčisko 300 m a Krížovú 400 m
Čas prechodu: 3 – 4 h
Počet zastávok: 6
Náročnosť: stredne náročný

Zameranie chodníka: lesnícke, prírodovedné, historické

Typ chodníka: samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Čiastočné prepojenie na zelenú turistickú značku.

Rok otvorenia: 2004

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave.

Textový sprievodca: Sprievodca náučným chodníkom v mestskej časti Kvetnica (2005)

Kontakt: Mestské lesy Poprad, s. r. o., Levočská 3312/37, 058 01  Poprad

Poznámka: Na trasu je možné nastúpiť aj na iných miestach ako vo východisku (Vysová, Podstráň).

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný na terénne vyučovanie.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Kvetnica. Dnešná miestna časť Popradu, ležiaca smerom na juh od centra v sedle v Kozích chrbtoch. V 13. storočí tu bola založená banícka osada Stríž, ktorá zanikla okolo roku 1462. Na počiatku výstavby samotnej Kvetnice bola iniciatíva Uhorského karpatského spolku postaviť na vrchole Zámčiska turistickú útulňu s rozhľadňou. Rekreačná osada sa začala budovať v roku 1880, pôvodne tu boli klimatické kúpele, po prvej svetovej vojne bol založený ústav na liečbu tuberkulózy a respiračných ochorení železničiarov, ktoré sa tu liečili až do roku 2008. Dnes lesopark s chodníčkami a jazierkom slúži ako rekreačná a oddychová zóna obyvateľov Popradu. Na Zámčisku (921 m n. m.) nad Kvetnicou sú pozostatky Popradského hradu z 15. storočia. Na trase chodníka sa severozápadne od Kvetnice nachádza poľovnícky zverník Kvetnica s chovom muflonej a diviačej zveri.

Starý kameňolom Kvetnica. Opustený kameňolom po ťažbe paleobazaltu (melafýru) na severnom úpätí Kozích chrbtov. Paleobazalt vznikol pri sopečnej činnosti koncom prvohôr a začiatkom druhohôr. Často je tu vo forme mandľovca – s dutinami po uniknutých plynoch a parách, ktoré sú druhotne vyplnené achátom, kremeňom, kalcitom a inými minerálmi. V súčasnosti je vstup do priestoru zakázaný, v ťažobnej jame nahromadená voda vytvorila jazero. V areáli kameňolomu sa prejavuje vegetačná sukcesia – prirodzené zarastanie náletovými drevinami, najmä brezou previsnutou. Mesto Poprad pripravuje revitalizáciu priestoru a jeho kultúrno-spoločenské využitie. Náučný chodník prechádza ponad aktuálne funkčný lom Dubina na juhozápadnom svahu Zámčiska s ťažbou paleobazaltu (melafýrového porfyritu).

Národná prírodná rezervácia Hranovnická dubina. Chránené územie v troch areáloch vyhlásené v roku 1966 na južných svahoch Kozích chrbtov v oblasti Kvetnice na ochranu lesných spoločenstiev dubového a bukovo-dubového vegetačného stupňa na paleobazaltoch. Ide o lokalitu s najsevernejším autochtónnym výskytom duba zimného na Slovensku. V lesnom podraste sa vyskytujú mnohé teplomilné druhy na svojej severnej hranici rozšírenia. V lokalite Vysová leží vďaka výslnnej polohe s južnou expozíciou a priaznivému výhrevnému geologickému podkladu paleobazaltov jeden z najvyššie položených dubových lesov v strednej Európe.

Kaplnka vzkriesenia a krížová cesta v Poprade-Kvetnici. Kaplnka ležiaca na bezmennom temene v masíve Krížovej západne od Kvetnice, vybudovaná v rokoch 2014 – 16 podľa plánu Samuela Netočného. Kaplnka je zložená z asi stovky smrekovcových hranolov, nemá okná ani dvere. Z Kvetnice k nej vedie svojrázna krížová cesta. Celok získal prestížnu medzinárodnú Cenu ARCH za rok 2017.

 

Názvy informačných panelov

  1. Kvetnica – Zámčisko
  2. Stredoveký hrad – opevnenie na Zámčisku
  3. Ochrana prírody a krajiny
  4. Bukové lesy
  5. Dubové lesy
  6. Smrekové lesy

 

    

Exportovať do PDF