Stredné Považie a Horná NitraTrenčiansky krajgeovednýhistorickýprírodovednýpešítrasa okružnávhodný pre školy
Kraj: Trenčiansky
Okres: Púchov
Geomorfologické jednotky: Biele Karpaty a Javorníky
Geologické jednotky: flyšové pásmo a bradlové pásmo
Chránené územie: žiadne
Prístup: bus a vlak Dohňany
Východisko: Dohňany, obecný úrad
Trasa: Dohňany – Lazovská skala – Čertova skala – rozhľadňa Tlstá hora – Dlhá lúka – skala Vieska – Dohňany
Dĺžka, prevýšenie: 13 km, prevýšenie 440 m
Čas prechodu: 4 – 5 h
Počet zastávok: 5
Náročnosť: stredne náročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné, historické

Typ chodníka: samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: nie je

Rok otvorenia: 2010

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave.

Textový sprievodca: skladačka Tri skaly (vydaná v rámci projektu Rozhledny Hornolidečska a Púchovské doliny na kótách 651 m n. m., 2007 – 2013)

Kontakt: Obecný úrad Dohňany, Dohňany 68, 020 51  Dohňany, tel. 042 / 4450 910

Poznámka: Odporúčame spojiť s prehliadkou Dujkovho mlyna v Dohňanoch (treba ju vopred dohodnúť telefonicky – 0908  747 438). 

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný na terénne vyučovanie. Vzhľadom na jeho dĺžku je vhodný pre starších žiakov.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Dohňany. Obec severozápadne od Púchova na juhozápadnom okraji Javorníkov pri ich kontakte s Bielymi Karpatmi v doline Bielej vody. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1471. Obec sa spomína spolu s ďalšími 19 obcami v súpise lednického panstva. Po morových epidémiách koncom 15. storočia tu obyvateľstvo takmer vymizlo. K znovuosídleniu prispeli Valasi, ktorí sa usádzali na okrajoch dedín a rozptýlene na horských chrbtoch a v dolinách, čoho známky sa v tejto oblasti zachovali doteraz. Venovali sa pestovaniu základných plodín a chovu dobytka. Obec leží na železničnej trati Púchov – Horní Lideč, vybudovanej v rokoch 1935 – 1937. Jej výstavbe musel ustúpiť pôvodný vodný mlyn, ktorý nahradil v roku 1936 mlyn na elektrický pohon. Dujkov mlyn stojí v severnej časti obce, po rekonštrukcii je verejnosti prístupný (pozri poznámku vyššie). Jeho vybavenie je dobre zachované, stavba i technológia sú pôvodné. Súčasťou je dvor poskytujúci ukážky tradičných remesiel. V roku 1979 boli administratívne pričlenené k obci Mostište a Zbora, obce ležiace v bočných dolinkách potoka Petríkovec a Mostištského potoka. Národnou kultúrnou pamiatkou v obci je neorománsky kostol sv. Cyrila a Metoda z roku 1865. Pri starom cintoríne v časti obce Zbora sú od roku 1993 chránené tri lipy veľkolisté (Tilia platyphyllos Scop.). Ich vek je od vyše 190 do vyše 330 rokov, obvod kmeňov zhruba 320 – 600 cm a výška 27 m.

Rozhľadňa Tlstá hora. Drevená vyhliadková veža, zvaná aj Rozhľadňa Púchovskej doliny, na vrchole Tlstej hory (651 m n. m.) na severovýchodnom konci Bielych Karpát západne nad Dohňanmi. Vybudovaná bola v roku 2009 podľa projektu Antonína Závadu z Valašského Meziříčí. Je vysoká 21,5 m, má tvar valaského klobúka. Smerom k vrcholu sa zužuje a má šesť poschodí – vyhliadkových plošín. Poskytuje atraktívny kruhový výhľad nielen na blízke bradlá pri Lednici, Červenom Kameni a Vršatci v Bielych Karpatoch, ale aj na Javorníky, Kysuckú vrchovinu, Malú Fatru (Veľký Rozsutec, Veľký Kriváň, Martinské hole, Kľak), Strážov v Strážovských vrchoch, Veľký Manín v Súľovských vrchoch. Vidno i Púchov, Dohňany a Zubák.

Lazovská skala, Čertova skala a skala Vieska. Tri z viacerých nápadných vyvýšenín v oblasti severovýchodného ukončenia Bielych Karpát nad Dohňanmi na trase náučného chodníka Tri skaly, dosahujúce nadmorské výšky cca 350 – 550 m n. m. Vznikli selektívnou eróziou v prostredí budovanom rôzne odolnými horninami v rámci dvoch kontrastných geologických pásem – flyšového a do neho zavráseného bradlového. V oblasti tvoria vyvýšeniny buď paleogénne pieskovce flyšového pásma (napr. chrbát Tlstej hory, na ktorom stojí rozhľadňa) alebo druhohorné vápence bradlového pásma rôzneho pôvodu (napr. rohovcové, hľuznaté, krinoidové, kalpionelové) so svojim obalom (sliene, slieňovce). A práve tieto šošovky vápencov tvoria z okolitých relatívne menej odolných hornín vypreparované skalky – Lazovskú, Čertovu a Viesku –, vyčnievajúce nad svojim okolím.

 

Názvy informačných panelov

    1. Dohňany
    2. Lazovská skala
    3. Čertova skala
    4. Rozhľadňa na Tlstej hore
    5. Skala Vieska

 

 

Exportovať do PDF