Nízke Tatry, Starohorské vrchy a PohronieBanskobystrický krajbanícky / ťažobnýhistorickýtechnickýpešítrasa okružnávhodný pre bicyklevhodný pre školy
Kraj: Banskobystrický
Okres: Brezno
Geomorfologická jednotka: Nízke Tatry, Horehronské podolie
Geologická jednotka: veporské pásmo
Chránené územie: prírodná rezervácia Breznianska skalka
Prístup: bus a vlak Brezno, Historick-banský skanzen Banisko
Východisko: Banisko (541 m m. n.) – Historicko-banský skanzen  a Arborétum neďaleko areálu Nemocnice s poliklinikou Brezno
Trasa: Banisko – Skalka – Rúry – Brezno
Dĺžka, prevýšenie: 6 km, prevýšenie 360m
Čas prechodu: 2 h
Počet zastávok: 12
Náročnosť: stredne náročná

Zameranie chodníka: banícke, hutnícke, historické

Typ chodníka: samoobslužný, obojsmerný, peší, celoročný, možno využiť aj ako cyklochodník

Nadväznosť na turistickú značku: v druhej polovici trasy prepojenie na zelenú turistickú značku

Rok otvorenia: 2016

Aktuálny stav: Informačné panely sú dobrom stave.

Textový sprievodca: nie je; popis trasy: trasa  informačné tabule sú zverejnené na web

Kontakt: Občianske združenie Horehronská banská cesta, Banisko č. 6, Brezno; mail: horehronskabc@gmail.com

Poznámka: Banský skanzen je v štádiu prípravy.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný na terénne vyučovanie na realizáciu historicko-geografickej exkurzie. Odoporúčame spojiť s návštevou banského skanzenu.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Banisko – vrch pri Brezne, kde už v roku 1700 až 1810 bola baňa na železnú rudu. Baňa bola zavalená, zostal po nej dodnes len vstupný portál. V jeho okolí sa ťažili rôzne rudy. Nad Baniskom na kopci Žali  sa nachádzajú žiarové hroby z neskorej doby bronzovej 1900 – 700 rokov pred n. l. V roku 1882 tu výkopových prácach našli nález bronzovej šálky a 16 bronzových náramkov, ktoré sú uložené v múzeu v Budapešti. Na Rúrach sa napr. nachádza baňa v pieskovci zo 18. – 19. stor. Ťažili sa tu Sb-Zn a Fe rudy, ktoré sa ťažili pre železiareň Hronec a antimonit pre antimonku Vajskovú. Cestičkou z doliny Rúry sa popri kostole na Bráničke (v podzemí je krypta s pochovanými významnými katolíckymi dejateľmi Brezna) vedie chodník na námestie gen. M. R. Štefánika  v Brezne.

Breznianska skalka. Prírodná rezervácia nad mestom Brezno v ochrannom pásme NP Nízke Tatry, v nadmorskej výške cca 680 – 875 m n. m. Je budovaná spodnotriasovými kremencami, Kremence sú rôznej zrnitosti od hrubozrnných až po takmer celistvé. Po okraji chráneného územia vystupujú rôzne druhy metamorfovaných hornín – fylity, svory, amfibolity. Územie je orientované juhovýchodne až juhozápadne, so sklonom svahov 30 – 75 %. Na úpätí sa nachádzajú rozsiahle kamenné moria, blokoviská a suťoviská. Nachádza sa tu aj stará štôlňa, ktorá bola vyrazená v rokoch 1953 – 1959 za účelom prieskumu uránového zrudnenia žilového typu.

 

 

 

Názvy informačných panelov

 1. Baňa Margita
 2. Baňa na torbernit
 3. Baňa na Fe rudu
 4. Baňa pri vodárni
 5. Baňa v Halnach
 6. Baňa Záhradná
 7. Baňa na Sb rudy
 8. Hámor vo Vagdnári
 9. Baňa na kamenné uhlie
 10. Baňa na kamenné uhlie
 11. Bane pod Breznom
 12. Brezno – námestie

 

Exportovať do PDF