Slovenské rudohorieKošický krajprírodovednýobsahom pre malé detipešítrasa líniovávhodný pre školy
Kraj: Košický
Okres: Košice I
Geomorfologická jednotka: Čierna hora
Geologická jednotka: gemerské pásmo
Chránené územie: žiadne
Prístup: bus MHD Košice, Alpinka
Východisko: Košice-Sever, Črmeľská dolina, pri areáli železničnej stanice Alpinka
Trasa: Košice-Sever, Črmeľská dolina, pri areáli železničnej stanice Alpinka – lesným chodníkom dolnou časťou ľavého svahu doliny Črmeľa k západu (proti toku Črmeľa)
Dĺžka, prevýšenie: 1,5 km, prevýšenie 60 m
Čas prechodu: 1 h
Počet zastávok: 10
Náročnosť: nenáročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné

Typ chodníka: samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: V prvej časti sa trasa križuje so zelenou turistickou značkou.

Rok otvorenia: ?

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave (2023).

Textový sprievodca: nie je; leták na stránke Mestských lesov Košice  > .PDF

Kontakt: Mestské lesy Košice, a. s., Južná trieda 11, 040 01  Košice, tel. 055 / 6770 015

Poznámky: (1) Trasa vedie po lesnom chodníku v strmom svahu, na ktorom je za mokra či ľadu riziko pošmyknutia. (2) Do východiska náučného chodníka prichádza z Dolného Bankova Lesný náučný chodník Stará bankovská cesta.

Upozornenie: Vo vegetačnom období môže byť vstup na chodník zamaskovaný bujnou vegetáciou.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Lesopark mesta Košice. Prímestské rekreačné lesy v severozápadnom zázemí mesta Košice v rámci Čiernej hory, Volovských vrchov a Košickej kotliny, ktoré obhospodarujú v rámci svojho rozsiahleho územia, zo západu, severu a východu obopínajúceho mesto Košice, Mestské lesy Košice, a. s. Ako lesopark sa územie rozvíja od roku 1960, štatút Lesného parku Košice nadobudlo v roku 1969. Spadajú doň rekreačné či turistické centrá Čermeľské údolie, Bankov, Stará bankovská cesta, Alpinka, Jahodná, Hradová, Kavečany-Hrešná, Furča-Zelený dvor a lesy nad Sídliskom Ťahanovce (Ťahanovský les). Územím lesoparku s bohatou rekreačnou infraštruktúrou a historickou muzeálnou železnicou (viac v samostatnom hesle) vedie viacero náučných chodníkov.

Rekreačné stredisko Alpinka. Športové, výletné a relaxačné stredisko v Lesoparku mesta Košice (heslo vyššie) severozápadne od Košíc v Črmeľskej doline – doline potoka Črmeľ – (s ulicou Čermeľské údolie), ktoré navzájom oddeľuje pohoria Volovské vrchy a Čierna hora, ktoré sa rozrástlo v okolí poschodovej zrubovej vily vybudovanej vo švajčiarskom slohu v roku 1898. Vedie sem z Bankova asfaltová lesná cesta pre peších a cyklistov s náučným chodníkom, z Čermeľa svahom modrá turistická značka a dnom doliny okrem štátnej cesty (Košice – Spišské Podhradie) aj historická muzeálna železnica (viac v samostatnom hesle). Kedysi tu fungoval bazén a betónový tanečný parket, dnes okrem reštaurácie a bufetu sú tu detské a športové ihriská a lanový park.

Košická detská historická železnica. Historická muzeálna železnica severozápadne od Košíc na dne doliny potoka Črmeľ na rozhraní Volovských vrchov a Čiernej hory, jediná detská železnička na Slovensku a najväčšia atrakcia Lesoparku mesta Košice. Železničná trať bola postavená v rokoch 1955 – 1956 ako Pionierska železnica po vzore podobných železníc vo vtedajšom Sovietskom zväze s cieľom motivácie a výchovy mladých železničiarov a ako prvá v Československu na rekreačné účely. Prvý rušeň – U 36.003 – dostal meno Katka po dcére autora myšlienky jej zriadenia, pána Jeníka. Bol vyrobený v roku 1884 nemeckou firmou Hagans v Erfurte a je najstaršou prevádzkovanou parnou lokomotívou na Slovensku a európskou raritou. Katka i ostatné dráhové vozidlá okrem motorového rušňa sú národnými kultúrnymi pamiatkami. Železnička má unikátny rozchod 1000 mm (taký majú len električkové trate v Bratislave a TEŽ pod Tatrami). Obdobné železničky vznikli napr. aj v Prešove a Plzni, tie sa ale nezachovali. Železničku prevádzkuje občianske združenie Detská železnica Košice. Premáva sezónne (apríl – november) v rôznych formách (parný, motorový, oslavný či príležitostný vlak, dreziny…) medzi železničnými stanicami Čermeľ, Vpred a Alpinka v dĺžke 3,9 km.

Čierna hora. Neveľké, prevažne zalesnené pohorie na východnom Slovensku, najvýchodnejší geomorfologický celok Slovenského rudohoria, zhruba medzi Jaklovcami, Košicami, Drienovskou Novou Vsou a Hrabkovom. Na juhozápade susedí s Volovskými vrchmi, na východe s Košickou kotlinou, na severovýchode so Šarišskou vrchovinou a na západe má krátke hranice s Braniskom a Hornádskou kotlinou. Budujú ho prevažne kryštalické horniny (pararuly, svory, granitoidy), na ktorých je monotónny hladko modelovaný reliéf. Na kremencoch, vápencoch a dolomitoch v južnej a severnej časti pohoria je reliéf akcentovanejší, pričom najmä pozdĺž Hornádu, ktorý ho preteká naprieč hlbokým údolím, sa vyskytujú výrazné vrchy so skalnatými útvarmi a pestrými biocenózami (Sivec, Holica). Lokálne sa vyskytujú aj paleogénne zlepence a brekcie. Prevažuje silno členitý hornatinový reliéf s výskytom širokých chrbtov až plošín, najvyšším je vrch Roháčka (1 029 m n. m.) na severozápadnom konci pohoria severne od Margecian, pri ktorých do Hornádu – v mieste jeho vzdutia priehradou v rámci sústavy vodných diel Ružín I a Ružín II – ústi Hnilec. Súbežne s Hornádom pohorie križuje dvojkoľajná železničná trať Žilina – Košice.

 

Názvy informačných panelov

  1. Voda – krv zeme
  2. Ticho, prosím!
  3. Pôda, les a odpady
  4. Zelené rastliny
  5. Život pri potoku
  6. Listnaté stromy
  7. Ihličnaté stromy
  8. Život v lese
  9. Lesohádanky na záver
  10. Lesohádanky na záver (odpovede)

 

Exportovať do PDF