Levočské vrchy, Čergov, Šarišská vrchovina...Prešovský krajhistorickýkultúrnyprírodovednýpešítrasa líniovávhodný pre školy
Kraj: Prešovský
Okres: Sabinov
Geomorfologická jednotka: Levočské vrchy, Spišsko-šarišské medzihorie
Geologická jednotka: flyšové pohorie
Chránené územie: nie je
Prístup: bus Brezovica nad Torysou
Východisko: Brezovica nad Torysou, Ľudový dom
Trasa: Brezovica nad Torysou – Čierna hora
Dĺžka, prevýšenie: 4,3 km, prevýšenie 280 m
Čas prechodu: 1,5 h
Počet zastávok: úvodný panel + 33 menších panelov
Náročnosť: nenáročná trasa, vhodná aj pre malé deti

Zameranie chodníka: kultúrno-historické, prírodovedné

Typ chodníka: samoobslužný, líniový, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: nie je

Rok otvorenia: 2018

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Občianske združenie Peťa Kašineho Brezovica 548, 08274 Brezovica, tel: +421 918 420 503, +421 948 380 314, mail: ozpkasineho97@gmail.com

Aktuálny stav: Informačné panely sú nové.

Poznámky: Na trase sú studničky, posedenie, ohnisko, lavičky a susedská horská knižnica (Úľ s knihami), kde si možno požičať či vymeniť knihu.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie pre mladších žiakov.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Brezovica nad Torysou. Obec patrí z historického aspektu k najvýznamnejším obciam Šariša. Po prvýkrát sa písomne spomína už v roku 1317. Vtedy tu začal vznikať aj hrad, ktorý staval ako svoje rodinné sídlo rod Berzeviciovcov. Dnes z neho ostali len zvyšky, zanikol zrejme už koncom 15. storočia. Zachovali sa tu viaceré pamiatky, napr. pôvodne gotický, neskôr renesančne a barokovo upravený Kostol Všech svätých z roku 1300. V obci bolo v minulosti 7 kúrií a renesančný kaštieľ zo 17. storočia, ktoré sú pomerne zdevastované. Dodnes sú tu živé prvky ľudovej architektúry i tradičných remesiel.

Ľudové múzeum v Brezovici. Múzeum sídli v bývalej kúrii, ktorú získali do správy miestni aktivisti. Ich zámerom je ukázať ľuďom tradičné náčinie na gazdovstve a zvyky, ako sa voľakedy v Brezovici žilo. Exponáty do múzea im darovali obyvatelia obce. Prezentuje obec za posledných 100 rokov. Je tu napríklad  zachytený celý postup, ako sa vyrábalo plátno a koberce. Návštevníci si môžu prezrieť dobové fotografie spred viac ako sto rokov. V prípade záujmu o prehliadku múzea je potrebné popredu si dohodnúť termín telefonicky alebo e-mailom uvedenom vyššie. Vstup na prehliadku expozície múzea v Brezovici a mini galérie je bezplatný.

Občianske združenie Peťa Kašineho. Názov občianskeho združenia vznikol podľa tradície, keď v dedine dávali k častým priezviskám ešte ďalšie prímenie. Prababku Petra Bujňáka, zakladateľa združenia volali Kaša. Kto išiel k nim domov, ináč nepovedal, len že ide „do kašineho“. Názov zľudovel a zakladatelia združenia si ho prisvojili.

 

Názvy informačných panelov

  1. Úvodný panel s informáciami
  2. Lesné zvieratá
  3. Rastliny
  4. Huby
  5. Byliny
  6. Stromy

Informačné panely nie sú číslované.

    

Exportovať do PDF