Levočské vrchy, Čergov, Šarišská vrchovina...Prešovský krajprírodovednýpešítrasa líniovávhodný pre bicyklevhodný pre školy
Kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Geomorfologická jednotka: Ľubovnianska vrchovina
Geologická jednotka: flyšové pásmo
Chránené územie: žiadne
Prístup: bus Lenartov, požiarna zbrojnica
Východisko: Lenartov, parčík pri požiarnej zbrojnici
Trasa: Lenartov, požiarna zbrojnica – Lenartov, cintorín – Kráľova studňa
Dĺžka, prevýšenie: 3,9 km, prevýšenie 300 m
Čas prechodu: 1 až 1,5 h
Počet zastávok: 7 + úvodný IP
Náročnosť: stredne náročný

Zameranie chodníka: prírodovedné, bylinkárske

Typ chodníka: samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Súbežný so zelenou turistickou značkou.

Rok otvorenia: 2022

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave (2023).

Textový sprievodca: nie je; dostupná webová stránka náučného chodníka

Kontakt: OZ Kráľova studňa, 086 06 Lenartov 88, +421 908 972 686, marian.dudra@gmail.com

Poznámka: (1) Na každom IP je QR kód. Po jeho nasnímaní sa zobrazia rôzne recepty z byliniek. (2) Rozhľadňa na Kráľovej studni je v súčasnosti (2023) zničená.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný na terénne vyučovanie. Súčasťou chodníka je mnoho interaktívnych prvkov využiteľných pri terénnom vyučovaní. Trasa náučného chodníka prechádza cez pasienky s voľne sa pasúcim hovädzím dobytkom – je preto potrebná zvýšená opatrnosť.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Lenartov. Obec v doline Večného potoka na rozhraní Čergova a Ľubovnianskej vrchoviny sa prvýkrát spomína v listine z roku 1427. Obec vznikla na malcovskom majetku a patrila zemanovi Andrejovi z Liptova. Obyvatelia sa živili prácou na panských poliach, ale aj remeslami – kováčstvom, šindliarstvom, pálením drevného uhlia, neskôr ovčiarstvom a prácou v lese. Koncom 19. storočia viedla cez obec obchodná cesta z Poľska do Galície, ktorej pozostatky sa zachovali podnes. Zrúcaniny hostinca Kráľova studňa, ako aj studňa sa nachádzajú v blízkosti súčasnej slovensko-poľskej hranice na trase náučného chodníka. V obci sa nachádza kostol sv. Leonarda z roku 1826 a tiež viacero objektov tradičnej ľudovej architektúry. V centre obce bol v roku 2014 inštalovaný pamätník, ktorý pripomína nájdenie viac ako 100 kg vážiaceho kovového meteoritu v chotári Lenartova v roku 1814. Meteorit je v súčasnosti uložený v budapeštianskom múzeu, jeho maketa je aj na obecnom úrade.

Andrej Hrabčák. Náučný chodník je pomenovaný po Andrejovi Hrabčákovi (*1902 – 1983), miestnom bylinkárovi a liečiteľovi.

Ľubovianska vrchovina. Pohorie vo Východných Beskydách sa na území Slovenska skladá z dvoch samostatných častí – väčšia, západná časť je vyššia a dosahuje na vrchu Eliášovka výšku 1023 m n. m.. Menšia, východná časť dosahuje na vrchole Suchá jedľa výšku 858 m n. m.. Pohorie je tvorené hrubými súvrstviami paleogénnych pieskovcov a ílovcov flyšového pásma. Reliéf je prevažne vrchovinový so širokými a plochými chrbátmi. Väčšina územia je zalesnená prevažne bukovými lesmi, v okolí sídiel sú hojne rozšírené lúky a pasienky.

 

Názvy informačných panelov

  1. Úvodný informačný panel
  2. Kostihoj lekársky, praslička roľná, pŕhľava dvojdomá, zádušník brečtanolistý
  3. Čakanka obyčajná, ďatelina lúčna, kapsička lekárska, zemežlč menšia
  4. Dúška materina, púpava lekárska, repík lekársky, slivka trnková
  5. Borievka obyčajná, hloh obyčajný, pamajorán obyčajný, prvosienka jarná
  6. Ostružina malinová, ruža šípová, vrbovka malokvetá, zbehovec plazivý
  7. Alchemilka žltozelená, breza previsnutá, ľubovník bodkovaný, rebríček obyčajný

 

Exportovať do PDF