Levočské vrchy, Čergov, Šarišská vrchovina...Prešovský krajhistorickýprírodovednýpešítrasa okružnávhodný pre školy
Kraj: Prešovský
Okres: Sabinov
Geomorfologická jednotka: Čergov
Geologická jednotka: flyšové pásmo
Chránené územie: národná prírodná rezervácia Čergovská javorina
Prístup: bus Drienica, hotel Javorná (lyžiarske stredisko Drienica) a ďalej buď pešo po modrej značke (3,6 km, prevýšenie 450 m), alebo sedačkovou lanovkou Drienica – Lysá (od zastávky k údolnej stanici 1,2 km, prevýšenie 100 m)
Východisko: Drienica, chata Šport neďaleko vrcholovej stanice lanovky Drienica – Lysá
Trasa: Drienica, chata Šport – Lysá – Oltárkameň – Ostrý kameň – sedlo Črchľa – Ambrušovce – Baranie – chata Šport
Dĺžka, prevýšenie: 10 km, prevýšenie 420 m
Čas prechodu: 3 – 4 h
Počet zastávok: ?
Náročnosť: stredne náročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné, historické

Typ chodníka: samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Trasa vedie po zelenej, žltej a modrej turistickej značke.

Rok otvorenia: 2005

Aktuálny stav: Informačné panely sú vyblednuté, niektoré chýbajú (2021).

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Lyžiarsky klub Lysá Sabinov, Komenského 18, 083 01  Sabinov

Poznámky: (1) Náučný chodník Baranie spolu s náučnými chodníkmi Tokáreň a Priehyby tvorí „Čergovský náučný chodník“. (2) Na viacerých miestach v území stoja zhodné úvodné informačné panely o trojici náučných chodníkov uvedených v pozn. 1.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Drienica. Obec severne od Sabinova na styku Spišsko-šarišského medzihoria a južných svahov pohoria Čergov. Dejiny obce sú úzko späté s dejinami susednej obce Jakubovany. Prvá písomná správa pochádza z roku 1343. Za kuriozitu možno považovať fakt, že obyvatelia obce účinkovali v rôznych úlohách komparzu v oscarovom filme „Obchod na korze“ z roku 1965, ktorého exteriéry sa natáčali v okolí Sabinova. Jedinečné sú scénky z obchodu, v ktorých vystupujú len ženy z Drienice. Tie sa zúčastnili aj natáčania interiérov v barrandovských štúdiách v Prahe. Na hornom (severovýchodnom) konci obce a na svahoch Lysej v Čergove sa nachádza oblasť s rekreačnými a športovými zariadeniami (lyžiarske svahy s vlekmi…).

Oltárkameň. Zaujímavý prírodný výtvor – osamelý mohutný hranolovitý pieskovcový balvan s doskovitou vrstevnatosťou – neďaleko vrcholu Lysej (1 068 m n. m.) na sever od Drienice, ktorým sa končí najmohutnejšia rázsocha vybiehajúca z hlavného chrbátu pohoria Čergov. Miesto je opradené mnohými legendami a povesťami. Mystickosť mu dodávajú aj tajuplné, ťažko rozlúštiteľné znaky, symboly a písmená, vyryté do kameňa. Kameň je starobylým pamätníkom histórie, svedectvom kultových zvykov našich predkov, útočiskom veriacich prenasledovaných pre svoje náboženské presvedčenie. Podľa niektorých prameňov tu bolo hradisko, kde boli križiaci – templári – už v 12. storočí. Neskôr sa tu schádzali na bohoslužbách bratríci (15. storočie) a protestanti z okolitých miest a obcí. Prvá zmienka o mohutnom pieskovcovom bloku je z roku 1786. Dnes tu stojí drevená kaplnka zasvätená Premeneniu Pána z roku 2001. Patrí do drienickej gréckokatolíckej farnosti. Raz ročne sa tu konajú bohoslužby.

Zbojnícka jaskyňa. Pseudokrasová jaskyňa asi 4 km od skalného útvaru neďaleko chaty Šport, smerom k vrcholovej stanici lanovky z Drienice na Lysú v Čergove. Podzemné priestory nie sú dlhšie ako 5 m. Jaskyniari ju v roku 1997 vyčistili. Nazýva sa tiež jaskyňa Oltár kameň.

Národná prírodná rezervácia Čergovská javorina. Chránené územie v pohorí Čergov severovýchodne od Drienice vyhlásené v roku 1982 na východnej strane chrbátu v oblasti sedla Črchľa na ochranu zachovaných prirodzených lesných spoločenstiev bukových javorín s typickými druhmi východokarpatskej flóry. Rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Čergov a chráneného vtáčieho územia Čergov (obe sú súčasťou sústavy Natura 2000).

Osady Ambrušovce a Baranie. Rozptýlené usadlosti v dolinách Čergova severne od chrbátu Lysá – Ostrý kameň, ktorých obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, prácou v lese, pálením drevného uhlia a výrobou šindľov a korýt. V 60. rokoch 20. storočia zanikli. Zachovali sa pomníky na cintoríne či roztrúsené drevenice, dnes slúžiace na rekreačné účely. Administratívne patria obci Olejníkov.

 

 

   

 

Exportovať do PDF