Levočské vrchy, Čergov, Šarišská vrchovina...Prešovský krajgeovednýprírodovednýpešítrasa okružnávhodný pre školy
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Geomorfologická jednotka: Šarišská vrchovina
Geologická jednotka: vnútrokarpatský flyš
Chránené územie: prírodná rezervácia Dunitová skalka
Prístup: bus Sedlice
Východisko: Sedlice, námestie
Trasa: Sedlice – Dunitová skalka – Sedlice
Dĺžka, prevýšenie: 2,3 km, prevýšenie 70 m
Čas prechodu: 1,5 h
Počet zastávok: 8
Náročnosť: nenáročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné, geologické

Typ chodníka: samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: nie je

Rok otvorenia: 2011

Aktuálny stav: Náučný chodník je v dobrom stave (2021).

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Obecný úrad Sedlice, Sedlice 176, 082 43  Sedlice; ŠOP SR – Regionálne centrum ochrany prírody Prešov, Švábska 4, 080 05  Prešov, tel. 051 / 7732 713

Poznámka: Trasa náučného chodníka je bohato vybavená turistickou infraštruktúrou – na každej zastávke je altánok, lavičky, panoramatický panel…

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Sedlice. Obec na južnom okraji Šarišskej vrchoviny medzi Margecanmi a Prešovom. Prvá písomná zmienka je z roku 1329. Obyvatelia boli známi stolári, kolári, drevorubači, povozníci, chovali dobytok, pálili vápno, obchodovali s obilím, po roku 1918 sa zaoberali poľnohospodárstvom, tkáčstvom, zhotovovaním výrobkov z dreva. V obci boli mlyny, píly a kameňolom.

Prírodná rezervácia Dunitová skalka. Chránené územie na východ od Sedlice v Šarišskej vrchovine vyhlásené v roku 1964 na ochranu neobyčajne vzácneho náleziska povrchového výskytu dunitu na Slovensku. Dunit je typickou hlbinnou vyvretou horninou – vzniká v zemskom plášti – a je známy predovšetkým z oceánskych oblastí. Zložením ide o ultrabázickú horninu tmavej farby – ide o druh peridotitu takmer celý tvorený olivínom. V povrchových podmienkach býva dunit obvykle premenený na serpentinit (predtým názov hadec). Miestne dunitové teleso vo forme pňa s rozmermi niekoľko sto metrov preráža vrstvy paleogénnych morských sedimentov vnútrokarpatskej palogénnej panvy. Na takéto geologicky svojrázne podložie sa viažu špecifické rastlinné druhy – serpentinofyty. V prírodnej rezervácii rastú dva najvzácnejšie druhy týchto rastlín a to slezinník hadcový (Asplenium cuneifolium) a slezinník pravý (Asplenium adulterinum). Bol tu nájdený aj sladič obyčajný (Polypodium vulgare). Všetky tieto papradiny rastú v štrbinách skál vystupujúceho serpentinitu (hadca). Prvá zdokumentovaná zmienka o tejto lokalite pochádza z roku 1869, keď tam vykonal vedecký výskum Dionýz Štúr, významný slovenský geológ 19. storočia. Zánik lokálnej špecifickej flóry by mohla spôsobiť prípadná nekontrolovaná sukcesia borovicového porastu v tomto chránenom území. Rezervácia tvorí jadro o niečo väčšieho územia európskeho významu Dunitová skalka (súčasť sústavy Natura 2000).

 

Názvy informačných panelov

  1. Úvod
  2. Obec Sedlice
  3. Ochrana prírody
  4. Botanika
  5. Krajina
  6. Zoológia a les
  7. Geológia
  8. Poďakovanie za absolvovanie trasy

 

 

Exportovať do PDF