Juhoslovenská kotlina a Cerová vrchovinaSlovenské stredohorieBanskobystrický krajgeovednýhistorickýprírodovednýpešítrasa okružnávhodný pre školy
Kraj: Banskobystrický
Okres: Veľký Krtíš
Geomorfologická jednotka: Krupinska planina
Geologická jednotka: sopečné pohorie
Chránené územie: chránený areál Holica
Prístup: bus Horné Príbelce
Východisko: Horné Príbelce – Kaštieľ Laskáryovcov
Trasa: Horné Príbelce – Kaštieľ Lakáryovcov – piesková baňa – Horné Príbelce
Dĺžka, prevýšenie: 2,5 km, prevýšenie 80 m
Čas prechodu: 1 h
Počet zastávok: 6
Náročnosť: nenáročná

Zameranie chodníka: prírodovedné, geologické, paleontologické, kultúrno-historické

Typ chodníka: samoobslužný, obojsmerný, peší, letný, zimný

Nadväznosť na turistickú značku: nie je

Rok otvorenia: 1995, obnova 2006

Aktuálny stav: Informačné panely sú dobrom stave.

Textový sprievodca: printová brožúra, 2014

Kontakt: Obec Príbelce, č. 234, 991 25 p. Čebovce; tel +421 47 48 95 118, E-mail: pribelce@gmail.com

Poznámka: 

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný na realizáciu terénneho vyučovania a tiež ako zaujímavá lokalita pre geovedne orientovanú exkurziu. Pohyb pod stenou pieskovej bane môže byť nebezpečný!

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Príbelce. Obec vznikla v roku 1966 spojením dvoch obcí, Dolných a Horných Príbeliec, ako samostatných správnych celkov s počtom obyvateľov 491 v Dolných Príbelciach a 283 v Horných Príbelciach. Obec leží na juhovýchodnom úpätí Krupinskej planiny. Najvýznamnejšími historickými pamiatkami sú evanjelický kostol, pôvodne ranogotická jednoloďová stavba s polkruhovo ukončeným presbytériom a mohutnou predstavanou vežou z 13. storočia. Nachádza sa na vyvýšenej polohe nad časťou Horné Príbelce. Kostol bol ohradený obranným múrom v 17. storočí. Pôvodné patrocínium bolo sv. Alžbety, od reformácie je kostol evanjelický, čo je doložené už v roku 1613. V interiéri sa nachádza empora a drevený maľovaný strop. Zariadenie kostola je barokové, oltár z roku 1769, kazateľnica z rovnakého obdobia má prvky ľudového baroka. Kúria Laskáriovcov v časti Horné Príbelce je prízemná stavba s manzardovou strechou a opornými piliermi z prvej polovice 18. storočia, prestavaná v 20. storočí. V časti Dolné Príbelce je zachovaná dedinská zvonica – drevená stavba na pôdoryse štvorca z druhej polovice 19. storočia.

Piesková baňa sa nachádza na severozápadnom okraji obce Príbelce predstavuje z náučného a vedeckovýskumného hľadiska jednu z najhodnotnejších lokalít južného Slovenska. Lokalita je známa mimoriadne bohatým výskytom skamenelín morských lastúrnikov, ulitníkov, koralov, ale predovšetkým žraločích zubov. Našlo sa ich tu už stovky. Nálezy dosvedčujúce niekdajšiu prítomnosť mora v oblasti však nie sú jediným lákadlom Pieskovej bane. Z tých ďalších možno spomenúť atraktivitu samotného lomu, ktorý tvorí pôsobivá lomová stena s výrazne viditeľným vrstvením usadených hornín.

Kamenná žena je prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1987 na rozlohe 0,11 ha. Predstavuje príklad geologicky a morfologicky zaujímavého skalného hríba, ktorý je tvorený andezitom. Výška útvaru je 410 cm. Prírodný útvar vznikol selektívnym zvetrávaním v andezitých pyroklastických horninách.

Krupinská planina. Zvyšok vulkanickej tabule, ktorú tvoria vrstvy tufov, tufitov, sopečných pieskovcov a brekcií. Uložili sa na podnoží stratovulkánov Javoria a Štiavnických vrchov približne do horizontálnych vrstiev. Tabuľa sa zachovala vďaka tomu, že pri zlomovom rozčleňovaní zaujala nižšiu polohu ako kryhy Ipeľskej kotliny, kde takéto vrstvy erózia dávno zničila a zatlačila strmé južné okraje tabule na sever po líniu Šahy a Modrý Kameň. Strmý južný okraj erózia stále rozrušuje, miestami tu vznikli vrchy tvaru tabuľových svedkov. Potoky sa na povrchu tabule lúčovito rozbiehajú a prerezávajú tabuľu rôzne hlbokým úzkymi, miestami až kaňonovitými dolinami na široké ploché chrbty. Strmé stráne týchto dolín sa so širokými náhornými plošinami či planinami stretávajú v ostrých hranách. Tabuľové formy pomáha zachovávať dobrá priepustnosť tufov, sopečných aglomerátov a brekcií.

 

 

 

Názvy informačných panelov

  1. História obce
  2. Geologická stavba
  3. Les a rastlinstvo
  4. Krajina
  5. Živočíšstvo
  6. Kultúrne pamiatky

 

 

 

Exportovať do PDF