Slovenské stredohorieBanskobystrický krajarcheologickýgeovednýhistorickýprírodovednýpešítrasa okružnávhodný pre školy obmedzene
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Geomorfologická jednotka: Zvolenská kotlina
Geologická jednotka: neogénna panva
Chránené územia: nie je
Prístup: bus Poniky, Ponická Huta
Východisko: Ponická Huta, centrum obce
Trasa: centrum obce – bralo Baba – Hradisko na Kláštore – Malá dolina – centrum obce
Dĺžka, prevýšenie: 2,3 km, prevýšenie 170 m
Čas prechodu: 1 až 1,5 h
Počet zastávok: 7 (texty v slovenskom a anglickom jazyku)
Náročnosť: nenáročná až stredne náročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné, historické, archeologické

Typ chodníka: samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Čiastočne súbežný s modrou turistickou značkou.

Rok otvorenia: 2019

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave.

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Občianske združenie Hradisko na Kláštore – Ponická Huta, Bukovinka 135/20, 97633 Poniky – Ponická Huta, tel:+421 915 815 900, +421 905 217 291, mail: info@hradiskohuta.sk

Poznámka: Náučný chodník vedie územím s častým výskytom medveďov. Mapa náučného chodníka zverejnená na informačných paneloch je nepresná – zastávka č. 4 sa nachádza v sedle na druhej strane rúbaniska, východne od zastávky č. 3. Názvy informačných panelov nezodpovedajú názvom uvedených v legende mapy.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie a realizáciu vlastivednej vychádzky. Výstup na Babu je exponovaný a za nepriaznivého počasia môže byť nebezpečný. Výstup na skalné bralá mimo chodníka môže byť životu nebezpečný.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Ponická Huta. Obec ležiaca na sútoku Zolnej a Malej Zolnej, ktorá sa prvýkrát spomína v roku 1718 ako „Ponyiker Hochofen“ a od roku 1920 ako Ponická Huta. Vznikla pri vysokej peci, postavenej v roku 1780, v ktorej tavili železnú rudu. Samostatnou obcou bola od roku 1871 až do roku 1943, kedy sa spojila s Ponikami. Od roku 1855 až do  roku 1970 tu pracovala parná píla. V obci je Kostol Fatimskej Panny Márie.

Hradisko na Kláštore. Zvyšky mohutného keltského hradiska na západnom hrebeni vrchu Učovník, v lokalite zvanej „na Kláštore“. Pôvodný prístup na hradisko bol z doliny potoka Malá Zolná. Doposiaľ sú v teréne dobre vidieť stopy serpentínovej cesty ústiacej v západnej časti opevneného areálu hradiska. Valové opevnenie je najmasívnejšie na východnej strane a jeho približná dĺžka je 400 m. Na území hradiska boli nájdené bohaté nálezy stolovej keramiky (šálky, misky). Západne od hradiska nad sútokom potokov sa vypína mohutné bralo Baba s umiestneným veľkým železným krížom.

Ponická dúbrava. Národná prírodná rezervácia vyhlásená už v roku 1895 s rozlohou 13,3 ha zameraná na ochranu prirodzených lesných spoločenstiev kyslomilných dubovových bučín. V podloží sa nachádzajú svetlosivé kremence a kremenné pieskovce tzv. lúžňanských vrstiev.

 

 

Názvy informačných panelov

  1. Námestie Pod Krížom
  2. Flóra
  3. Hradisko na Kláštore
  4. Geológia a baníctvo
  5. Hrnčiarstvo a brtníctvo
  6. Voda
  7. Fauna

 

Exportovať do PDF