Slovenské rudohorieKošický krajgeovednýhistorickýochranárskyprírodovednýpešítrasa líniovávhodný pre školy
Kraj: Košický
Okresy: Rožňava
Geomorfologické jednotky: Rožňavská kotlina a Slovenský kras
Geologická jednotka: gemerské pásmo
Chránené územie: Národný park Slovenský kras a národná prírodná pamiatka Krásnohorská jaskyňa
Prístup: bus Krásnohorská Dlhá Lúka
Východisko: Krásnohorská Dlhá Lúka, centrum
Trasa: Krásnohorská Dlhá Lúka: centrum – most pri futbalovom ihrisku – chodník pozdĺž penovcových jazierok – Krásnohorská jaskyňa
Dĺžka, prevýšenie: 0,8 km (prípadne z hradu Krásna Hôrka 4 km), prevýšenie 30 m
Čas prechodu: 1 h
Počet zastávok: 6 (+ nultý panel na hrade Krásna Hôrka)
Náročnosť: nenáročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné, ochranárske, historické

Typ chodníka: samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: nie je

Rok otvorenia: 2006

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave (2021).

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Speleoklub Minotaurus, Edelényska 10, 048 01  Rožňava; speleologická vodcovská služba (návšteva jaskyne): Jaroslav Stankovič, tel. 0905  412 048 alebo e-mail: stankov@ke.psg.sk

Poznámka: Náučný chodník je dobre značený. Hrad Krásna Hôrka je od 10. marca 2012 z dôvodu rekonštrukčných prác po požiari až do odvolania zatvorený.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie. Návštevu chodníka odporúčame spojiť s túrou po žltej turistickej značke k hradu Krásna Hôrka (pozri poznámku vyššie).

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Krásnohorská Dlhá Lúka. Obec na južnom okraji Rožňavskej kotliny pod severným okrajovým svahom Silickej planiny (Slovenský kras). Vyvinula sa okolo majera a patrila k panstvu Krásna Hôrka, prvýkrát sa spomína v roku 1338. Do polovice 16. storočia patrila Bebekovcom, potom Andrássyovcom. Do konca 17. storočia sa obyvatelia zaoberali predovšetkým pastierstvom, ale aj pálením uhlia i vápna a povozníctvom.

Národná prírodná pamiatka Krásnohorská jaskyňa. Chránené územie v masíve Silickej planiny v Slovenskom krase, vyhlásené v roku 1972 na ochranu 1 556 m dlhej výverovej fluviokrasovej jaskyne vytvorenej činnosťou podzemného potoka Buzgó, objavenej v roku 1964. Je turisticky sprístupnená len s doprovodom speleologickej vodcovskej služby v jaskyniarskom výstroji po predchádzajúcej rezervácii u správcu jaskyne. Prehliadková trasa v dĺžke asi 450 m vedie po drevených lávkach, lanách a rebríkoch. Prekonáva aj podzemný tok tečúci celou hlavnou časťou jaskyne a vedie ku Kvapľu rožňavských jaskyniarov, ktorý je svojou výškou 34 m najväčším kvapľom Európy. Pamiatka leží v rámci Národného parku Slovenský kras, od roku 1995 v rámci hromadnej lokality Jaskyne Aggteleckého krasu a Slovenského krasu je zapísaná v Zozname svetového dedičstva UNESCO, je súčasťou chráneného vtáčieho územia Slovenský kras (súčasť sústavy Natura 2000).

Národná kultúrna pamiatka Hrad Krásna Hôrka. Leží na strmom kužeľovitom kopci nad obcou Krásnohorské Podhradie na úpätí Volovských vrchov, 8 km na východ od Rožňavy. Pôvodne gotický hrad zo začiatku 14. storočia. V renesančnom štýle ho prestavali na pevnosť, neskôr na reprezentačné šľachtické sídlo. Hrad bol obývaný až do roku 1812. Posledný majiteľ Dionýz Andrássy ho premenil na rodové múzeum a od roku 1906 ho sprístupnili verejnosti. V roku 1946 začali na hrade rekonštrukčné práce. Hrad sprístupnený verejnosti ako múzeum dobového nábytku a zariadenia. Posledný hradný pán dal v roku 1904 na juhovýchodnom okraji obce vybudovať pre svoju manželku umelecky vyzdobené secesné mauzóleum, vystavané z rôznofarebného mramoru privezeného zo všetkých svetadielov. Sú v ňom sarkofágy Dionýza Andrássyho a jeho manželky Františky. Verejnosti prístupný (pozri poznámku vyššie).

 

Názvy informačných panelov

  1. Základná informácia o svetovom prírodnom dedičstve – Jaskyne Slovenského krasu a informácie o lokalitách sprístupnených jaskýň regiónu (Pozn. Tento panel je na hrade Krásna Hôrka, mimo náučného chodníka.)
  2. Svetové prírodné dedičstvo UNESCO a aktivity podzemia pre zápis do zoznamu
  3. Kultúrne a prírodné zaujímavosti lokality Buzgó
  4. Penovce Slovenského krasu
  5. Krásnohorská jaskyňa
  6. História prieskumu a rozsah podzemného krasu
  7. Hodnoty jaskýň Slovenského krasu

 

 

Exportovať do PDF