Malá Fatra, Veľká Fatra a TuriecBanskobystrický krajgeovednýhistorickýprírodovednýobsahom pre malé detipešítrasa líniovávhodný pre školy
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Geomorfologická jednotka: Veľká Fatra
Geologická jednotka: jadrové pohorie
Chránené územie: prírodná pamiatka Harmanecká jaskyňa
Prístup: bus Horný Harmanec, vlak Harmanec – jaskyňa
Východisko: parkovisko pri Harmaneckej jaskyni, Reštaurácia Čierna ovca
Trasa: parkovisko – Harmanecká jaskyňa
Dĺžka, prevýšenie: 1,3 km, prevýšenie 270 m
Čas prechodu: 1 h
Počet zastávok: 9
Náročnosť: stredne náročná trasa vďaka prevýšeniu

Zameranie chodníka: prírodovedné, historické

Typ chodníka: samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Prepojenie na modrú turistickú značku, ktorou je možné pokračovať až na Vápenicu a do obce Kordíky

Rok otvorenia: 1992, obnova 2002

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave.

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: ŠOP SR,Správa slovenských jaskýň, Harmanecká jaskyňa, 976 03 Dolný Harmanec, tel. +421 48 419 81 22, mail: harmanj@ssj.sk,

Poznámka: Jaskyňa je prístupná sezónne od 15. mája do 31. októbra, denne okrem pondelka od 10.00 do 17.00.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre realizáciu vlastivednej vychádzky alebo geografickej exkurzie spojenej s návštevou jaskyne.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Harmanecká jaskyňa. Harmanecká jaskyňa bola známa už odnepamäti. Verejnosti bola sprístupnená až od roku 1950. Podzemné chodby a siene sú vytvorené v druhohorných vápencoch stredného triasu. Jaskyňa má puklinovo-rútivý charakter. Pukliny sa rozširovali činnosťou vody a neskôr sa pretvorili rúcaním a odrobovaním skál, hlavne na križovatkách a tak vynikli rozsiahlejšie siene a dómy. Vápenec, v ktorom je jaskyňa vytvorená je čistý, bez výraznejších prímesí. Vďaka tomu je jaskyňa charakteristická snehovobielym sfarbením syntrovej výzdoby a prirástol názov Biela jaskyňa. Nádherné sú pohľady na bohatú kvapľovú výzdobu, nástenné vodopády, rozsiahle dómy a jazierka. Najväčšia sprístupnená časť sa nazýva Dom pagôd, ktorá je špecifická svojimi mohutnými pagodovitými útvarmi. Jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie lokality výskytu netopierov na Slovensku. Doteraz sa tu zistilo 11 druhov netopierov. Dominantný je netopier obyčajný (Myotis myotis) a netopier ostrouchý (Myotis blythii), viackrát v počte 1000 až 1500 jedincov. Ďalším početným druhom je večernica malá (Pipistrellus pipistrellus). Medzi často sa vyskytujúce druhy patrí aj netopier vodný (Myotis daubentonii). Z bezstavovcov sú najvýznamnejšie mnohonôžka Allorhiscosoma sphinx a hlbinovka Bathynella natans.

Vodný žľab Rakytovo. Jedinečná kultúrna pamiatka na splavovanie rovnaného dreva – vodný žľab. Vybudovali ho pravdepodobne už v 19. storočí a za národnú kultúrnu pamiatku vyhlásili v roku 2000. Vodný žľab v celkovej dĺžke 2 450 m sa za dlhé roky značne poškodil a zostal čiastočne znefunkčnený. Celá konštrukcia vodného žľabu je z dreva – zo smreka a jedle, bez použitia iného materiálu, napríklad železa či plastov. Po komplexnej rekonštrukcii bol vodný žľab predstavený verejnosti v roku 2007.

Harmanecká tisina. Národná prírodná rezervácia Harmanecká tisina (vyhlásená v roku 1949) leží v Harmaneckej doline a je súčasťou národného parku Veľká Fatra. Ide bukový les s najväčším prirodzeným výskytom tisa obyčajného, ktorý je považovaný v Európe za treťohorný relikt. Tis obyčajný tu rastie v bučinách s prímesou smreka, jedle a javora horského. V rezervácii rastie/rástlo do 200 tisíc jedincov, pričom najstaršie exempláre majú okolo 500 – 600 rokov, prežívajúce najmä na bralách. Porasty tisu tu v ostatných desaťročiach rapídne ustupujú, keďže ich poškodzuje vysoká zver, ktorá obhrýza kôru a spása prirodzené zmladenie (pre halucinogénne látky v kôre). Chybný bol v minulosti aj lesnícky manažment, ktorý holorubmi tisy príliš odcláňal.

 

Názvy informačných panelov

  1. Úvodné informácie

  2. Geologické pomery Harmaneckého krasu

  3. Lesné a rastlinné spoločenstvá

  4. Bezstavovce okolia jaskyne

  5. Vyššie živočíchy

  6. Tis v okolí Harmanca

  7. Harmanecká jaskyňa

  8. Živočíšstvo Harmaneckej jaskyne

  9. História jaskyne

 

 

 

Exportovať do PDF