Slovenské stredohorieBanskobystrický krajhistorickýkultúrnyochranárskyprírodovednýpešítrasa líniovávhodný pre bicyklevhodný pre školy
Kraj: Banskobystrický
Okres: Krupina
Geomorfologické jednotky: Štiavnické vrchy
Geologické jednotky: sopečné pohorie
Chránené územie: Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy
Prístup: bus Hontianske Nemce, zastávka Selá
Východisko: Hontianske Nemce, Základná škola
Trasa: Hontianske Nemce, základná škola – Koháryho dub
Dĺžka, prevýšenie: 3,8 km, 115 m
Čas prechodu: 1,5 až 2 h
Počet zastávok: 6
Náročnosť: nenáročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné, historické, ochranárske

Typ chodníka: samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, vhodný aj pre bicykle, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: nie je

Rok otvorenia: 2007, 2017 obnova

Aktuálny stav: Náučný chodník je v dobrom stave.

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77, 962 65 Hontianske Nemce, tel. +421 45 5591197, mail: zshn@zshnemce.edu.sk

Poznámka: : V rámci náučného chodníka je jeden úvodný informačný panel pri ZŠ a 5 zastávok na trase, ktoré tvorí skrinka s číslom a tabuľkou s názvom zastávky. Informácie sú sprístupnené na zalaminovaných listoch formátu A4.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie. Dostupné materiály sú vhodné pre využitie na prácu so žiakmi. Po prejdení náučného chodníka odporúčame pokračovať po žltej turistickej značke do obce Tepličky. Prvý, cca 500 m dlhý úsek vedie po krajnici štátnej cesty.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Hontianske Nemce. Obec v údolí rieky Štiavnic na rozhraní Štiavnických vrchov a Krupinskej planiny. Výhodná geografická poloha obce predznamenala jej osídlenie už v pravekom období. Najstaršie nálezy, ktoré dokazujú osídlenie areálu obce pochádzajú z mladšej doby kamennej. Prvá písomná zmienka o obci Hontianske Nemce, ako ville Nympti, sa uvádza v listine z roku 1246, kde je obec uvedená ako ohraničujúce miesto darovaného majetku. Tatársky vpád veľmi preriedil jej obyvateľstvo. Ťažké obdobie pre obyvateľov Hontianskych Nemiec nastalo v čase tureckých nájazdov, ako aj počas protihabsburských povstaní. Začiatkom 18. storočia, bola obec povýšená na mestečko. Získala erb a nové pečatidlo, na ktorom bol vyobrazený dosiaľ bližšie neidentifikovateľný bojovník. Medzi významné pamiatky patrí Mariánsky stĺp umiestnený v parku, z druhej polovice 18. storočia v rokokovom slohu; tiež Rímsko-katolícky kostol sv. Martina pôvodne z polovice 13. storočia a barokovo prestavaný. Pamiatkou ľudovej architektúry sú domy č. 50 a č. 109. Obec je prevažne poľnohospodárska s rozvinutými vinohradníctvom. Zachovalo sa tu množstvo zvykov a tradícií, ktoré sú súčasťou kultúrneho a spoločenského života obce až dodnes.

Koháryho dub. Koháryho dub je najmohutnejší dub v okrese Krupina a podľa odhadu veku aj najstarší strom. 400 ročný dub je vysoký 22 metrov, obvod kmeňa má 627 cm, najdlhšia vetva meria 14 m a eliptická koruna má objem 403 m3. Jedná sa o dub letný (Quercus robur). Má veľký kultúrny a historický význam. Nachádza sa v k. ú. obce Kráľovce-Krnišov.

 

 

Názvy informačných panelov

 

  1. CHKO Štiavnické vrchy
  2. Reliéf a činnosť vody
  3. Lesný ekosystém
  4. Lúčny ekosystém
  5. Chránený strom – Koháryho dub

 

   

Exportovať do PDF