Slovenské rudohorieKošický krajhistorickýpoľovníckyprírodovednýpešítrasa líniovávhodný pre školy
Kraj: Košický
Okres: Košice-okolie
Geomorfologická jednotka: Čierna hora
Geologická jednotka: veporské pásmo
Chránené územia: žiadne
Prístup: vlak a bus Kostoľany nad Hornádom
Východisko: Kostoľany nad Hornádom, železničná stanica
Trasa: Kostoľany nad Hornádom, žel. st. – námestie pri starej škole – kostol sv. Štefana – ulicou Malek k Hornádu – Sokoľskou cestou pred vlek – dolina Strašného potoka – prameň Irinka – dolina Brodek (možná odbočka na vyhliadku na Zimalovej lúke) – Pytliacka drážka – prameň Kráľova studňa
Dĺžka, prevýšenie: 7 km, prevýšenie 435 m
Čas prechodu: 2,5 – 3 h
Počet zastávok: 9
Náročnosť: stredne náročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné, poľovnícke, historické

Typ chodníka: samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Čiastočne sa trasa chodníka zhoduje s trasou modrej turistickej značky.

Rok otvorenia: ??

Aktuálny stav: Náučný chodník je v dobrom stave.

Textový sprievodca: brožúra „Náučný chodník ku Kráľovej studni a iné zaujímavosti“ (autor Anton Medvec, vyd. OZ Dedinka, Kostoľany nad Hornádom)

Kontakt: Občianske združenie Dedinka, Košická 40, 044 31 Kostoľany nad Hornádom

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Kostoľany nad Hornádom. Obec v doline Hornádu na východnom okraji Čiernej hory, 8 km severne od centra Košíc. Dominantou je gotický rímskokatolícky kostol sv. Štefana z roku 1480. K zaujímavostiam obce patrí vodný mlyn z 18. storočia, budova bývalej rímskokatolíckej školy z roku 1889 a niekoľko zachovaných pôvodných roľníckych domov. Pozoruhodné sú aj železničné budovy bývalej Košicko-bohumínskej železnice, konkrétne strážny domček a budova starej železničnej stanice. Do roku 2014 tu fungoval Ľudový dom, ktorý bol ukážkou tradičnej zástavby dvora typu radových domov v obci. Jeho náhradou má byť budova bývalého vodného mlyna, v ktorej bude prezentácia histórie obce, mlynárskeho remesla, miestnych umelcov a pod.

Kráľova studňa. Prameň a podľa neho pomenované zalesnené sedlo v pohorí Čierna hora v nadmorskej výške 700 m n. m. na severozápadnom úbočí vrchu Čečatová (703 m n. m.). Sedlo je križovatkou turistických trás.  Prameň (studnička) leží asi 500 m západne pod sedlom po modrej trase smerom do Kostolian nad Hornádom. Je pri ňom prístrešok a ohnisko s lavičkami.

Strašný jarok. Pravostranný prítok Hornádu. Pramení v nadmorskej výške 630 m n. m. Na bridliciach a pieskovcoch rastú prevažne dubovo-bukové lesy, miestami s prímesou javorov a brestov. Pozdĺž potoka vystupujú pomerne vysoko aj vlhkomilné porasty jelše lepkavej.

 

Názvy informačných panelov

  1. Obec Kostoľany nad Hornádom
  2. Ľudová architektúra a tradícia
  3. Farský kostol sv. Štefana – kultúrna pamiatka
  4. Rieka Hornád a okolité mokrade
  5. Strašný jarok s druhovým bohatstvom obojživelníkov a rastlinstva
  6. Prameň Irenka
  7. Pytliacka drážka
  8. Prameň Kráľova studňa
  9. Obec Sokol

   

Exportovať do PDF