Slovenské rudohorieKošický krajhistorickýpoľovníckyprírodovednýpešítrasa líniovávhodný pre školy
Kraj: Košický
Okres: Košice-okolie
Geomorfologická jednotka: Čierna hora
Geologická jednotka: veporské pásmo
Chránené územia: žiadne
Prístup: vlak Kostoľany nad Hornádom / bus Kostoľany nad Hornádom, centrum
Východisko: Kostoľany nad Hornádom, železničná stanica, resp. centrum pri Hrubši
Trasa: Kostoľany nad Hornádom, žel. st. / centrum – ul. Malek – Sokoľská ul. – dolinou Čečatovského (Strašného) potoka – odbočkou k prameňu Irenka a späť – dolina Brodek (možná odbočka na vyhliadku na Zimalovej lúke) – Pytliacka drážka – prameň Kráľova studňa
Dĺžka, prevýšenie: 7 km, prevýšenie 435 m
Čas prechodu: 3 h
Počet zastávok: 9
Náročnosť: stredne náročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné, poľovnícke, historické

Typ chodníka: samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Trasa je spolovice súbežná s modrou turistickou značkou.

Rok otvorenia: 2007

Aktuálny stav: Náučný chodník je v dobrom stave (2022).

Textový sprievodca: brožúra Náučný chodník ku Kráľovej studni a iné zaujímavosti (autor Anton Medvec, vyd. OZ Dedinka, Kostoľany nad Hornádom); informačné panely  > .PDF

Kontakt: Občianske združenie Dedinka, Košická 40, 044 31  Kostoľany nad Hornádom

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Kostoľany nad Hornádom. Obec v doline Hornádu na východnom okraji Čiernej hory pri potoku Hrubša, 8 km severne od centra Košíc. Dominantou je gotický rímskokatolícky kostol sv. Štefana z roku 1480. K zaujímavostiam obce patrí vodný mlyn z 18. storočia, budova bývalej rímskokatolíckej školy z roku 1889 a niekoľko zachovaných pôvodných roľníckych domov. Pozoruhodné sú budovy bývalej Košicko-bohumínskej železnice – strážny domček a budova železničnej stanice. Do roku 2014 tu fungoval Ľudový dom, ktorý bol ukážkou tradičnej zástavby dvora typu radových domov v obci. Jeho náhradou má byť budova bývalého vodného mlyna, v ktorej bude prezentácia histórie obce, mlynárskeho remesla, miestnych umelcov a pod.

Strašný jarok. Dolina Čečatovského potoka, resp. Strašného potoka, prameniaceho vo východnom svahu vrchu Čečatová (773 m n. m.) vo východnej časti Čiernej hory v nadmorskej výške 630 m a po asi 3,5 km ústiaceho medzi Sokoľom a Kostoľanmi nad Hornádom sprava do Hornádu. V území, budovanom bridlicami a pieskovcami, rastú prevažne dubové a bukové lesy s prímesou javorov a brestov. Pozdĺž potoka vystupuje pomerne vysoko jelša lepkavá.

Kráľova studňa. Upravený prameň v pohorí Čierna hora vo výške 665 m n. m. na severozápadnom úbočí vrchu Čečatová (773 m n. m.) severozápadne od Kostolian nad Hornádom. Povyše asi 500 m západne sa nachádza podľa nej pomenované sedlo, ktorým prechádza medzinárodná diaľková turistická trasa E8 a Cesta hrdinov SNP Devín – Dukla. Z nej v sedle odbočuje a okolo prameňa Kráľova studňa do Kostolian nad Hornádom prechádza modro značená turistická trasa. Pri Kráľovej studni je turistický prístrešok a ohnisko s lavičkami.

Prírodná rezervácia Vysoký vrch. Chránené územie v strednej časti Čiernej hory medzi Košickou Belou a Sokoľom vyhlásené v roku 1993 na prevažne juhozápadných svahoch hrebeňovej oblasti Vysoký vrch (851 m n. m.) – Biela skala (812 m n. m.) na ochranu pralesových spoločenstiev pôdoochranného charakteru s pestrým zastúpením drevín (buk, jaseň, javory, lipy, brest horský, dub, jedľa) i vzácnych druhov rastlín a na vápencoch Bielej skaly aj xerotermnej vegetácie.

Čierna hora.

 

Názvy informačných panelov

  1. Náučný chodník Ku Kráľovej studni
  2. Obec Kostoľany nad Hornádom
  3. Ľudová kultúra a tradícia
  4. Kostol sv. Štefana – kultúrna pamiatka
  5. Rieka Hornád a okolité mokrade
  6. Strašný jarok
  7. Prameň Irenka
  8. Pytliacka drážka
  9. Prameň Kráľova studňa
  10. Obec Sokoľ

 

Exportovať do PDF