Slovenské stredohorieBanskobystrický krajarcheologickýhistorickýprírodovednýobsahom pre malé detitrasa líniovávhodný pre kočíky (aj čiastočne)vhodný pre školyvhodný pre vozičkárov (aj čiastočne)
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Geomorfologická jednotka: Zvolenská kotlina
Geologická jednotka: neogénna panva
Chránené územie: nie je
Prístup: bus Sliač, pomník; vlak Sliač kúpele
Východisko: Sliač, Sládkovičova ulica (tu začína číslovanie) alebo Sliač – železničná stanica (tu je informačný panel s mapou)
Trasa: Sliač, Sládkovičova ulica – Kostol sv. Mikuláša – Hájnicky most – Bezeghovská kúria v Rybároch – kúpele – Liečivé minárálne pramene – Kaplnka sv. Hildegardy
Dĺžka, prevýšenie: 4,1 km, prevýšenie 82 m
Čas prechodu: 2 až 2,5 h
Počet zastávok: 12 + orientačné mapy s popisom jednotlivých zastávok na trase náučného chodníka (železničná stanica, kúpele a kostol sv. Mikuláša)
Náročnosť: nenáročná trasa

Zameranie chodníka: kultúrno-historické, prírodovedné

Typ chodníka: samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Čiastočné prepojenie na žltú a modrú turistickú značku.

Rok otvorenia: 2012

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave.

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Mesto Sliač – Mestský úrad Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač, mail: msu@sliac.sk

Poznámka: Náučný chodník nemá na trase rozmiestnené informačné panely. Informácia o lokalizácii zastávky ako aj obsah jednotlivých zastávok je uvedený na úvodných informačných paneloch s mapou trasy.

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný ako zaujímavá lokalita geovednej exkurzie.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Sliač. Kúpeľné mesto vo Zvolenskej kotline ležiace z časti na nive Hrona. Mesto vzniklo na mieste dvoch stredovekých osád Rybáre a Hájniky, ktoré patrili ku Zvolenskému hradu. Prvá písomná zmienka pochádza z roku z prvej polovice 13. storočia. Termálne pramene na území mesta sú spomínané už v polovici 15. storočia a v 16. storočí vznikajú miestne kúpele. Pre mesto Sliač bolo významné aj obdobie počas SNP, kedy na Sliači vybudovali povstaleckú nemocnicu a neďaleko od mesta letisko Tri Duby. Po 2. svetovej vojne prešlo mesto aj kúpele socialistickou prestavbou a bolo tu otvorené aj civilné letisko fungujúce dodnes. V roku 1959 spojením obcí Hájniky, Rybáre a Sliač-kúpele vznikol Sliač, ktorý v roku 1969 získal štatút mesta. Najvýznamnejšou pamiatkou mesta je ranogotický rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša zo začiatku 14. storočia, ktorý bol niekoľkokrát prestavaný a počas tureckého ohrozenia aj opevnený. V 17. storočí bola postavená aj samostatne stojaca zvonica, v ktorej sa nachádza jeden z najväčších zvonov na Slovensku, zvon Mikuláš (z roku 1512) a vážiaci až 5,1 tony. Neďaleko kostola je ranorenesančný kaštieľ rodu Bezeghovcov zo začiatku 15. storočia. Na Bezeghovskej (rybárskej) kúrii z r. 1701s je umiestnená pamätná tabuľa pripomínajúca pobyt A. Sládkoviča v rokoch 1844 až 1847. V kúpeľnej časti mesta sú významné budovy kúpeľných domov Bratislava, Detva, Slovensko, komplex Palace.

Kúpele Sliač. Kúpele tvorí približne 46 ha areál s kúpeľnými domami a rozsiahlym lesoparkom vo východnej časti mesta. Dominantnou stavbou areálu kúpeľov je Kúpeľný Hotel Palace***, postavený v duchu funkcionalizmu významným českým architektom Rudolfom Stockarom v prvej polovici 20. storočia. V kúpeľoch sa liečia najmä ochorenia obehového a pohybového ústrojenstva, onkologické a ženské ochorenia. Kúpele využívajú liečivé účinky miestnych prameňov. Prameň Kúpeľný vyviera priamo pod Kúpeľným domom a jeho voda je síranovo-hydrouhličitá, horečnato-vápenatá s vysokým obsahom oxidu uhličitého (CO2), izotermickej teploty 33,3 °C. Prameň Štefánik (v minulosti Jozef) je najstudenším prameňom s vysokým obsahom oxidu uhličitého a železa. Pôvodné pomenovanie dostal podľa arcikniežaťa Jozefa Habsburgského, ktorý sa tu liečil. V druhej polovici 19. storočia plnili vodu tohto prameňa do fliaš a ako liečivú ju predávali po celom Rakúsko-Uhorsku. Prameň Bystrica (pôvodne Dorothea) bol pôvodne obyčajnou studňou. Kúpeľní hostia a iní návštevníci si z nej naberali vodu tým spôsobom, že pohár uviazaný na dlhej šnúrke spúšťali do studne. Neskôr postavili nad prameň pumpu, ktorou sa voda čerpala a studničné dievčatá ju podávali hosťom. Prameň Lenkey napomáha pri ochoreniach štítnej žľazy a očí. Až do povrchových úprav boli výpary prudko jedovatými a nebezpečnými, pretože prameň vyvieral v uzavretom priestore malej jaskyne, čím vznikla silná koncentrácia oxidu uhličitého. Prameň Adam slúži na liečbu ochorení močového mechúra.

Duby v Kováčovej. Chránené stromy predstavujú dva mohutné exempláre duba letného s výškou 23 m, obvodom kmeňa 410 a 402 cm, priemerom koruny 18 a 22 m a odhadovaným vekom viac ako 250 rokov a 1 dub zimný s výškou 22 m, obvodom kmeňa 470 cm, priemerom koruny 24 m a odhadovaným vekom viac ako 250 rokov. Chránené sú od roku 1996. K jednotlivým stromom vedie náučný chodník Duby v Kováčovej.

Drevený artikulárny kostol v Hronseku. Evanjelický kostol v neďalekej obci Hronsek je drevená halová stavba postavená podľa prísnych nariadení Šopronského snemu, teda na vopred vyhradenom pozemku mimo obec, z dreva, bez veže a dokončená počas jedného roka. Kostol stavali od roku 1725 do 1726, teda za jednu sezónu. Súčasne s kostolom bola postavená aj zvonica, tiež drevená. Kostol má pôdorys kríža, je 8 m vysoký, 26 m dlhý a 11 m široký. Kostol má 1100 miest na sedenie, amfiteatrálne usporiadaných. Z každého miesta je vidieť na oltár. Obrazy v kostole sú z roku 1771 od majstra Samuela Mialoviča. Súčasný organ postavil banskobystrický majster Martin Podkonický v roku 1764. Nádvorie kostola zdobia štyri mohutné lipy, z ktorých dve sú také staré ako kostol. Kostol a jeho areál je od roku 2008 zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

 

Názvy zastávok náučného chodníka

 1. Ranorenesančný kaštieľ rodu Bezeghovcov

 2. Pamätník obetiam I.a II. svetovej vojny
 3. Kostol sv. Mikuláša so zvonicou
 4. Evanjelická zvonica
 5. Hájnický most
 6. Bezeghovská kúria v Rybároch
 7. Kúpeľný dom Palace
 8. Kúpeľný dom Slovensko
 9. Kúpeľný dom Bratislava
 10. Kúpeľný dom Detva
 11. Liečivé minerálne pramene
 12. Kaplnka sv. Hildegardy

 

Exportovať do PDF