Slovenské rudohorieKošický krajbanícky / ťažobnýhistorickýkultúrnyochranárskyprírodovednýpešítrasa okružnávhodný pre školy
Kraj: Košický
Okres: Rožňava
Geomorfologická jednotka: Revúcka vrchovina
Geologická jednotka: gemerské pásmo
Chránené územie: žiadne
Prístup: bus Rejdová, pošta
Východisko: Rejdová, obecný úrad
Trasa: Rejdová, obecný úrad – evanjelický a. v. kostol – extravilán na západ od obce
Dĺžka, prevýšenie: 2 km, prevýšenie 80 m
Čas prechodu: 1,5 h
Počet zastávok: 7
Náročnosť: nenáročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné, historické

Typ chodníka: samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Čiastočné prepojenie so žltou turistickou značkou.

Rok otvorenia: 2010

Aktuálny stav: Náučný chodník je udržiavaný, informačné panely sú v dobrom stave (2021).

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Obecný úrad Rejdová, Rejdová 47, 049 26  Rejdová, tel. 058 / 7883 240, 058 / 7940 270

Poznámka: Trasa náučného chodníka nie je v teréne ani turistických mapách vyznačená.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie a vlastivednú vychádzku. Odporúčame spojiť s návštevou múzea tradičnej ľudovej kultúry.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Rejdová. Horská obec na okraji Revúckej vrchoviny a úpätiach okrajových svahov Volovských vrchov a Stolických vrchov na pravom svahu nad potokom Mlynná nad jeho ústím do Slanej. Existujú dve verzie jej založenia – jedna ju považuje za pôvodnú valaskú obec z polovice 15. storočia a podľa druhej vznikla už v polovici 12. storočia a to kilometer poniže súčasnej obce na mieste dnešnej časti Rybník. Obyvatelia sa zaoberali baníctvom, poľnohospodárstvom a pasením dobytka a oviec a s tým súvisiacimi remeslami (tkanie plátna, pokrovcov, výroba šindľov, paličkovanej čipky). Je národopisnou lokalitou celoslovenského významu, ktorej zvláštnosťou je zástavba z 19. storočia s charakteristickými zrubovými domami omazanými hlinou a kedysi šindľovými strechami s dlhými priechodnými dvormi bez plotov. Dodnes sa uchováva typická prenikavá modrá farba domov, tradične a dávno tu nazývaná šmolková. Obyvatelia boli pôvodne pravoslávneho vierovyznania a v chotári obce sa nachádzal pravoslávny kláštor – monastier sv. Michala Archanjela. Príchodom nemeckých baníkov a zásluhou evanjelického kňaza v roku 1595 celá obec prestúpila na evanjelickú vieru a až dosiaľ je čisto evanjelická. Okrem evanjelického a. v. kostola je v zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok evidovaných aj šesť zrubových a jeden murovaný ľudový dom. V jednej z dreveníc sa nachádza múzeum tradičnej ľudovej kultúry, zrekonštruované po požiari v januári 2016. V tretí augustový víkend sa v obci už desaťročia koná Gemerský folklórny festival.

Evanjelický a. v. kostol v Rejdovej. Kostol evanjelickej cirkvi augsburského vyznania z prvej polovice 17. storočia, renesančný s fasádami neskôr klasicisticky upravenými a barokovým zariadením interiéru z domácej gemerskej sochárskej a rezbárskej dielne z doby okolo roku 1750. Vyrezávaný bohato zdobený oltár, kazateľnica, bohato striebrená a zlátená krstiteľnica (všetko z roku 1761) patria svojou umeleckou hodnotou ku skvostom sakrálneho umenia na Slovensku a jedinečným protestantským dielam v celosvetovom meradle. Na kostolnej veži sa nachádzajú majstrovsky kované atypické – jednoručičkové – hodiny (1792), patriace medzi najstaršie podobné v Európe. V bočnom vchode kostola sú tzv. Lutherove dvere – dvere s 95 ručne kovanými klincami, symbolizujúcimi 95 téz kritizujúcich cirkevné praktiky, uverejnených v roku 1517 Martinom Lutherom na dverách kostola v nemeckom Wittenbergu, čím začala reformácia. Kostol je národnou kultúrnou pamiatkou.

 

Názvy informačných panelov

  1. Základné údaje o obci a tvorba náučného chodníka
  2. Štôlne pod hradom
  3. Tradície, zvyky, folklór, remeslá
  4. Rastlinstvo
  5. Natura 2000
  6. Krajina
  7. Živočíšstvo

 

    

Exportovať do PDF