Slovenské stredohorieBanskobystrický krajgeovednýhistorickýlesníckyochranárskyprírodovednýtechnickýobsahom pre malé detipešítrasa okružnávhodný pre kočíky (aj čiastočne)vhodný pre školyvhodný pre vozičkárov (aj čiastočne)
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Štiavnica
Geomorfologická jednotka: Štiavnické vrchy
Geologická jednotka: sopečné pohorie
Chránené územie: Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy
Prístup: bus Svätý Anton, Základná škola
Východisko: Kaštieľ Svätý Anton, vstup do parku
Trasa: v rámci areálu parku
Dĺžka, prevýšenie: 1 km, prevýšenie 50 m
Čas prechodu: 1  h
Počet zastávok: 9
Náročnosť: nenáročná

Zameranie chodníka: prírodovedné, lesnícke, historické

Typ chodníka: okružný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: nie je

Rok otvorenia: 2003, obnova 2019

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave, pravidelne udržiavané.

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Múzeum vo Sv. Antone, 969 72 Svätý Anton, tel. +421 45 691 39 32, mail: info@msa.sk

Poznámka: Vstup do parku je cyklistom zakázaný.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie. Obsah informačných panelov je využiteľný pri realizácii terénneho vyučovania. Odporúčame spojiť s návštevou Múzea vo Svätom Antone. Skupinu žiakov odporúčame v predstihu rezervovať na tel. +421 918 877 062.

Múzeum vo Svätom Antone v spolupráci so Základnou školou s materskou školou M. Hella v Štiavnických Baniach ponúka pre školské zájazdy program SVET ZVIERAT. V areáli kaštieľa sa každoročne začiatkom septembra konajú Dni Sv. Huberta, celoslovenské slávnosti poľovníkov a priateľov prírody.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Kaštieľ Svätý Anton.  Nazýva sa tiež Kaštieľ Antol alebo Koháriovský kaštieľ. Je to pomerne dobre zachovaný neskoro barokovo-klasicistický kaštieľ s rozsiahlym anglickým parkom. Od roku 1985 je národnou kultúrnou pamiatkou. Kaštieľ bol dostavaný v roku 1750 a jeho dejiny sú úzko späté s rodmi Koháry a Coburg. Bohato zariadené salóny pôvodným nábytkom odzrkadľujú spôsob života týchto rodín. Legenda hovorí o symbolike kalendára pri stavbe kaštieľa, pôvodne mal 4 vchody (ročné obdobia), 7 arkád (dní v týždni), 12 komínov (mesiacov v roku), 52 izieb (týždňov v roku) a 365 okien (dní v roku). Súčasťou prehliadky kaštieľa je aj poľovnícka expozícia s diorámami zvierat. Nachádza sa tu pôvodný mobiliár: vzácne výzdoby stien, nábytok, majolikové pece, lustre a výtvarné diela, skvostom je zlatý nábytok, svadobný dar francúzskej kráľovnej Márie Antoinetty. Súčasťou areálu kaštieľa je aj nádherný park, ktorý najväčší rozkvet park zažil pravdepodobne pri dostavbe kaštieľa okolo roku 1750. V súčasnosti sú na terasách v blízkosti hlavnej budovy plochy so zvyškami pravidelnej barokovej úpravy, ktoré voľne prechádzajú do prírodne-krajinárskeho parku a lesoparku. Unikátny vodný systém tvorí horné a dolné jazierko spojené kaskádami a vodopádmi. Sú napájané niekoľko kilometrov dlhým náhonom z Kolpašského potoka s  akvaduktami. V parku sa nachádza umelo vytvorená jaskyňa  (grotta), studnička s kamennými lavičkami, drevené mostíky, altánky a Kaplnka sv. Huberta – patróna poľovníkov, ktorá bola  vysvätená 19.9.1999 arcibiskupom Jánom Sokolom.

Sekvojovec mamutí. Viac ako storočný strom zasadil Filip Coburg 19. júla 1878 pri príležitosti narodenia svojho syna Leopolda. Do roku 1995 tvoril dominantu parku,  koncom 20. storočia však po zasiahnutí bleskom vyschol. V súčasnosti je zachovaná časť kmeňa a v parku úspešne rastie jeho nástupca.

Banská Štiavnica. Historické banské, dnes okresné, mesto v centre Štiavnických vrchov so zvlášť bohatou minulosťou, známe ťažbou drahých a farebných kovov (najmä striebra), významnou banskou legislatívou, samosprávou a akademickou tradíciou s množstvom európskych a svetových prvenstiev z rôznych oblastí ľudskej činnosti. Prvá písomná zmienka o meste je už z roku 1156. Pre svoj mimoriadny charakter bola v roku 1950 vyhlásená za mestskú pamiatkovú rezerváciu a ako „historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky jeho okolia“ sa stala v roku 1993 súčasťou zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. K pamiatkam či objektom hodným návštevy patria okrem kostolov, kalvárie nad mestom a synagógy napr. tiež: Starý zámok, Nový zámok, Klopačka, Kammerhof, štôlňa Glanzenberg, Berggericht, Galéria Jozefa Kollára. Sprístupnené sú celoročne ako súčasti Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici. Galéria Jozefa Kollára prezentuje okrem cenných diel starých majstrov aj dielo svojich rodákov maliarov Edmunda Gwerka a Jozefa Kollára.

 

Názvy informačných panelov

  1. Orientačná mapa parku
  2. Z dejín školstva
  3. Bájne Sitno
  4. Pod hladinou
  5. História parku
  6. Okolitá fauna
  7. Legenda o sv. Hubertovi
  8. Unikátny vodný system
  9. V kráľovstve flóry

 

Exportovať do PDF