Slovenské stredohorieBanskobystrický krajarcheologickýgeovednýhistorickýprírodovednýobsahom pre malé detipešítrasa okružnávhodný pre školy
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Geomorfologická jednotka: Javorie
Geologická jednotka: sopečné pohorie
Chránené územia: nie je
Prístup: bus a vlak Zvolen, MHD zastávka Strabag; ulicou Pod dráhami k zimnému štadiónu a pokračovať až k parkovisku pod Pustým hradom
Východisko: parkovisko pod Pustým hradom, rázcestie Pod Haputkou
Trasa: parkovisko pod Pustým hradom – Pustý hrad – dolina Teplého potoka – parkovisko pod Pustým hradom
Dĺžka, prevýšenie: 5,8 km, prevýšenie 310 m
Čas prechodu: 2 až 3 h (výstup na hrad cca 1 h)
Počet zastávok: 20, texty v slovenskom a anglickom jazyku
Náročnosť: stredne náročná trasa (prevýšenie pri stúpaní na hrad)

Zameranie chodníka: prírodovedné, historické, archeologické

Typ chodníka: samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Čiastočne súbežný s modrou a žltou turistickou značkou.

Rok otvorenia: 1995, 2012 obnova a zmena trasovania

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave. Niektoré panely sú obojstranné.

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Archeologický ústav SAV Nitra – vysunuté pracovisko Zvolen, Štúrova 2, 960 53 Zvolen,

Poznámka: 

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie a realizáciu vlastivednej vychádzky.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Pustý hrad. Rozsiahla zrúcanina hradu, ktorého začiatky siahajú do 12. storočia súčasne s utvorením územnosprávnej jednotky Zvolenského komitátu. Sídlo vystupuje v historických prameňoch pod ustáleným názvom Zvolen, alebo Zvolenský hrad. Po vybudovaní mladšieho Zvolenského zámku začali pramene postupne používať aj názov Starý hrad. Súčasné označenie Pustý hrad nachádzame od záveru 18. storočia. Areál hradu sa skladá z dvoch hradných komplexov: Dolného a Horného hradu. Medzi nimi sa nachádza tzv. spojovacia časť dlhá takmer 400 metrov, ktorú v časti pri Dolnom hrade tvorí 206 metrov dlhý múr. Celková rozloha Pustého hradu je 7,6 ha, čo ho zaraďuje medzí najväčšie hradné komplexy v strednej Európe. V areáli hradu aj v súčasnosti prebieha archeologický výskum a konzervačné práce.

Červený medokýš. Vo Zvolene a jeho bezprostrednom okolí je viacero minerálnych prameňov. Na trase náučného chodníka vyviera Červený medokýš, ktorého prameň je upravený. Voda z prameňa je slabo až stredne mineralizovaná a patrí medzi hydrouhličitánové, sodno-vápenáto-horečnaté vody, so zvýšeným obsahom kyseliny kremičitej. Vďaka minerálnym látkam, ktoré obsahuje, má tiež priaznivé účinky na zdravie človeka. Problémom je znečistenie okolia prameňa, ktoré môže ohroziť kvalitu vody.

Zvolenský zámok. Symbolom Zvolena je majestátny Zvolenský zámok hrdo stojaci na návrší nad južným časťou historického centra mesta. Priestory tejto jedinečnej gotickej stavby s renesančným vonkajším opevnením dnes využíva Slovenská národná galéria, ktorá tu vystavuje hodnotnú zbierku gotického a moderného umenia. Každoročne sa začiatkom leta na nádvorí zámku koná zaujímavý festival – Zámocké hry zvolenské, ktorý je najstarším divadelným festivalom na Slovensku. Skladá sa z dvoch častí, činohernej a opernej a jeho história sa píše už od roku 1974.  

 

 

Názvy informačných panelov

 1. Charakteristika územia a prírodné hodnoty NCH Pustý hrad
 2. Skaly a ich biota
 3. Bránička na Dolnom hrade
 4. Veža na Dolnom hrade
 5. Hlavná vstupná brána Dolného hradu
 6. Spojovací múr, Lesy, Živočíchy
 7. Palác a cisterna na „Dončovom hrade“
 8. Terasy na „Dončovom hrade“
 9. Pustý hrad – archeológia, História hradu
 10. Praveké, protohistorické a včasnostredoveké osídlenie hradu
 11. Veža vo východnej hradbe opevnenia
 12. Veža II na Hornom hrade
 13. Otvorené biotopy Pustého hradu
 14. Veža komitátneho hradu – Veža I, Topografické opis
 15. Archeologický výskum Pustého hradu v 19. a 20. storočí
 16. Hlavná brána na Hornom hrade, Pustý hrad – archeológia
 17. Vtáctvo
 18. Rastlinstvo
 19. Minerálne pramene, Brehové porasty a invázne rastliny
 20. Vodné toky

úvodný panel na začiatku náučného chodníka so schémou trasy

 

Exportovať do PDF