Levočské vrchy, Čergov, Šarišská vrchovina...Prešovský krajgeovednýhistorickýochranárskyprírodovednýpešítrasa líniovávhodný pre školy
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Geomorfologická jednotka: Spišsko-šarišské medzihorie
Geologické jednotky: sopečný exot, v okolí vnútrokarpatský paleogén a bradlové pásmo
Chránené územie: národná prírodná rezervácia Šarišský hradný vrch
Prístup: MHD z Prešova; bus a vlak Veľký Šariš
Východisko: Veľký Šariš, konečná zastávka MHD pod Šarišským hradom
Trasa: Veľký Šariš – Šarišský hrad
Dĺžka, prevýšenie: 2,8 km, prevýšenie 240 m
Čas prechodu: 2 h
Počet zastávok: 10 + úvodný panel + 6 panelov v priestoroch hradnej zrúcaniny
Náročnosť: nenáročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné, ochranárske, historické

Typ chodníka: samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Prepojenie na žltú turistickú značku.

Rok otvorenia: 1989, 1992 a 2002 rekonštrukcia

Aktuálny stav: Informačné panely sú poškodené.

Textový sprievodca: Sprievodca Náučný chodník NPR Šarišský hradný vrch

Kontakt: Mestský úrad Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba 1, 082 21  Veľký Šariš

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie a krátku exkurziu.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Veľký Šariš. Mesto na rieke Toryse v juhovýchodnej časti Spišsko-šarišského medzihoria severne od Prešova. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1217. Medzi kultúrne pamiatky mesta patrí historický parný rušeň „Mľinska džurka“, vystavený vedľa železničnej stanice. Ide pravdepodobne o najstarší zachovaný parný rušeň s normálnym rozchodom (1 435 mm) na Slovensku. Bol vyrobený v Mníchove v roku 1882 pre Veľkošarišský mlyn. Posunovacie práce na mlynskej vlečke vykonával až do šesťdesiatych rokov 20. storočia. Po druhej svetovej vojne krátko premával na trati Prešov – Lipany.

Šarišský vrch (570 m n. m.). Výrazná zalesnená tvrdošová vyvýšenina v doline Torysy v juhovýchodnom cípe Spišsko-šarišského medzihoria severovýchodne od Veľkého Šariša. Ide o sopečný exot – zvyšok sopky (stratovulkánu), budovaný andezitom. Na jeho vrchole sa nachádzajú zvyšky Šarišského hradu.

Šarišský hrad. Zrúcaniny gotického hradu, ktorý bol vybudovaný na Šarišskom vrchu nad Veľkým Šarišom v 13. storočí na základoch staršej, pravdepodobne rímskej pevnosti. Vyhorel v roku 1687. Patril medzi päť najväčších hradov na území Slovenska.

Národná prírodná rezervácia Šarišský hradný vrch. Chránené územie vyhlásené v roku 1964 na území výrazného izolovaného vulkanického Šarišského vrchu nad Veľkým Šarišom v Spišsko-šarišskom nedzihorí ako významnej fytogeografickej lokality a význačného krajinárskeho objektu s lesníckou typologickou rezerváciou pre potreby výskumu pestovaného lesa. Výskyt nového druhu slovenskej flóry ďateliny šarišskej, kosatca trávolistého, ľalie zlatohlavej, výra skalného a orla krikľavého. Rezervácia patrí medzi najstaršie maloplošné chránené územia Prešovského kraja.

 

Názvy informačných panelov

  1. Národná prírodná rezervácia
  2. Lesné spoločenstvá
  3. Rastlinstvo
  4. Georeliéf a geologická stavba
  5. Živočíšstvo
  6. Hrad Šariš
  7. Prehistorické osídlenie hradu
  8. Počiatky hradu
  9. Cisárska pevnosť
  10. Hrad v súčasnosti

 

 

Exportovať do PDF