Slovenské stredohorieBanskobystrický krajgeovednýhistorickýkultúrnyprírodovednýpešítrasa okružnávhodný pre školy
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Geomorfologická jednotka: Štiavnicke vrchy
Geologická jednotka: sopečné pohorie
Chránené územie: Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchý
Prístup: bus Hronská Breznica, vlak Hronská Dúbrava
Východisko: Hronská Breznica – centrum obce
Trasa: Hronská Breznica – vrch Demian (678 m n. m.) – Hronská Breznica,
Dĺžka, prevýšenie: 3,5 km, prevýšenie 400 m
Čas prechodu: 3 h
Počet zastávok: 5
Náročnosť: stredne náročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné, historické

Typ chodníka: obojsmerný, čiastočne okružný, peší, letný

Nadväznosť na turistickú značku: Prepojenie na zelenú turistickú značku, okrem časti trasy s informačnými panelmi 2 a 3.

Rok otvorenia: 2014

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave (2021).

Textový sprievodca: Informačná skladačka o náučnom chodníku a Hronskej Breznici (2014)

Kontakt: Občianske združenie Demian, Hronská Breznica č. 111, 966 11 Hronská Breznica; tel: 0910 687 980 mail: oravecj@ozdemian.sk

Poznámka: Od roku 2021 je pri informačnom paneli č. 4 chodník oficiálne neprístupný z dôvodu možného pádu zakliesnených stromov na trase náučného chodníka. Pokračovanie v túre je na vlastnú zodpovednosť!

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie. Obmedzenie v poznámke!

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Hronská Breznica. Obec v doline Hrone na jeho sútoku s Jasenicou. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1434, kde sa spomína ako Brezenche. Diplomom z roku 1424 kráľ Žigmund obec Hronskú Breznicu (ako aj iné obce Budču, Dubové, Ostrú Lúku a ďalšie obce patriace hradu Dobrá Niva) daroval svojej manželke Barbore. V 16. storočí bol majiteľom obce mocný rod Thurzovcov. Po Thurzovcoch patrila Banskobystrickej komore.

Vrch Demian. Bralnatý vrch nad Hronskou Breznicou tvorený andezitovými aglomerátmi. Skalné steny, bralá a piliere , ale aj iné nevšedné prírodné útvary akými sú skalné hríby či skalné okná. Z vyhliadky na vrchole je krásny výhľad na dolinu Hrona, Kremnické vrchy, Vtáčnik a iné pohoria. Pri  storočnom buku na trase k vrcholu je upravená studnička.

Lahar. Medzi obcami Kozelník a Hronská Breznica sa nachádza zvyšok bahenno-kamenitého epiklastického prúdu – laharu. Stiekol počas aktívnej sopečnej činnosti v mladších treťohorách  zo svahov štiavnického stratovulkánu. Lahar je tvorený rôznorodým netriedeným  a neopracovaným  sopečným materiálom. Sú v ňom aj veľké bloky s radiálne lúčovitou odlučnosťou (tzv. slnká). Predstavujú zvyšky staršieho lávového prúdu, ktorý stuhol vo vodnom prostredí (pillow lava – vankúšová láva). Zaujímavé je dobre zreteľné podložie prúdu, na ktorý stiekol. Bahenné prúdy majú rôznu dĺžku, niektoré aj 40 km a dostali sa až na druhú stranu Hrona.

Kozelník. Obec známa už v 15. storočí, v staršej dobe aj ako Železník, pretože v pohorí smerom k Močiaru, sa nachádzajú ložiská železnej rudy. Ruda sa neďaleko obce spracovávala v železnom hámri, ktorí patril Gašparovi Kachelmanovi, no v roku 1836 ho odkúpil banský erár. V obci je veľmi zaujímavá budova, ktorá stojí po pravej strane cesty v smere od Hronskej Breznice. Ide o dostavníkový hostinec. Na jednej strane voz s koňmi vošiel do hostinca – tu bolo možné sa vyspať, občerstviť, prepriahnuť kone a pokračovať ďalej. Je to baroková stavba z konca 18. storočia. Je vo veľmi dobrom a zachovalom stave.

 

 

Názvy informačných panelov

  1. Úvodný panel chodníka (Štart)

  2. Pod Mertancom (Holý vrch)

  3. Pôvodné osídlenie obce

  4. Oddychové miesto pri studničke

  5. Vyhliadka Demian

 

 

 

Exportovať do PDF