Malá Fatra, Veľká Fatra a TuriecŽilinský krajhistorickýprírodovednýpešítrasa okružnávhodný pre bicyklevhodný pre školy
Kraj: Žilinský
Okres: Turčianske Teplice
Geomorfologická jednotka: Turčianska kotlina
Geologická jednotka: neogénna panva
Chránené územie: chránený areál Žarnovica
Prístup: bus a vlak Turčianske Teplice
Východisko: Turčianske Teplice, Pamätník Slovenského národného povstania (značkovanie začína už v kúpeľnom parku pri Modrom kúpeli)
Trasa: (Turčianske Teplice, Modrý kúpeľ – kúpeľný park –) Pamätník SNP – Lesopark Bôr – potok Žarnovica – Pamätník SNP (– Modrý kúpeľ)
Dĺžka, prevýšenie: 6,5 km, prevýšenie 50 m
Čas prechodu: 2,5 – 3 h
Počet zastávok: 8
Náročnosť: nenáročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné, historické

Typ chodníka: samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Trasa prechádza čiastočne zhodne so zelenou turistickou značkou.

Rok otvorenia: 2001, 2014 zásadná rekonštrukcia

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 413, 039 01 Turčianske Teplice

Aktuálny stav: Chodník je v dobrom stave.

Poznámka: Po obnove chodníka v roku 2014 boli umiestnené nové informačné panely a z pôvodných ostal iba panel pri budove záhradníctva a alpínia v centrálnej časti kúpeľného parku. V parku je chodník vyznačený značkou náučného chodníka.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Turčianske Teplice. Kúpeľné mesto v južnej časti Turčianskej kotliny na juh od Martina. Najstaršie informácie sú doložené z roku 1351. Teplé pramene sa spomínajú v roku 1281 a už v roku 1402 sú pri nich kúpele. V roku 1423 sa tu liečil kráľ Žigmund Luxemburský. Od roku 1535 patrili kúpele Kremnici. Rozvoj nastal po roku 1872, kedy sa vybudovala železničná trať. Bohato mineralizovaná termálna (38 – 47 °C) voda s vysokým obsahom vápnika, horčíka a fluóru má liečivé účinky na ochorenia pohybového aparátu, urologické, nervové a gynekologické ochorenia a využíva sa aj na pitné kúry ako prevencia proti osteoporóze a viacerým typom obličkových kameňov, proti žlčníkovým a črevným ťažkostiam. Nachádzajú sa tu rokokovo-klasicistická kúpeľná budova Modrý kúpeľ a kúpeľný park. Narodil sa tu maliar a grafik Mikuláš Galanda (1895 – 1938).

Teplica. Rieka v Turci, na území okresu Turčianske Teplice. Je pravostranným prítokom Turca, má dĺžku 27,5 km. Starší názov toku je Žarnovica, ktorým sa dodnes označuje horný tok od prameňa na juhozápadnom svahu Kráľovej skaly vo Veľkej Fatre po jej sútok s Dedinským potokom pri Hornej Štubni. Do Turca ústi pri Jazernici.

Chránený areál Žarnovica. Chránené územie v Turčianskej kotline na ochranu zvyškov prirodzeného podhorského potoka Teplica (pozri vyššie) od jeho sútoku s Dedinským potokom pod Hornou Štubňou po jeho vtok do Turčianskych Teplíc. Pozdĺž meandrujúceho koryta sú prirodzené porasty vŕby a jelše, čo vytvára vhodné prostredie pre ohrozenú a vzácnu faunu. Vyskytuje sa tu vydra riečna. Je súčasťou územia európskeho významu Žarnovica (patrí do sústavy Natura 2000).

Galéria Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach. Sídli v rodnom dome tohto významného slovenského maliara, zakladateľa moderny, grafika a ilustrátora. Nachádza sa neďaleko kúpeľného parku uprostred záhrady. Rodný dom Mikuláša Galandu bol v roku 1979 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

 

Názvy informačných panelov

  1. Fauna
  2. Flóra
  3. Funkcia lesa
  4. Jazierko
  5. Poľovníctvo
  6. Zber lesného semena
  7. Klimatické pomery
  8. Potok Žarnovica

 

Exportovať do PDF