Slovenské rudohorieBanskobystrický krajhistorickýkultúrnyochranárskyprírodovednýobsahom pre malé detipešítrasa okružnávhodný pre školy
Kraj: Banskobystrický
Okres: Brezno
Geomorfologické jednotky: Horehronské podolie a Veporské vrchy
Geologická jednotka: veporské pásmo
Chránené územie: žiadne
Prístup: bus a vlak Polomka
Východisko: Polomka, lyžiarske stredisko Bučník
Trasa: Polomka, lyžiarske stredisko Bučník – Polomské očko – Lábošov – Volchova dolina – (možnosť prejsť k rybníku) – Polomka, Bučník
Dĺžka, prevýšenie: 8,5 km, prevýšenie 297 m
Čas prechodu: 1,5 až 2,5 h
Počet zastávok: 7
Náročnosť: stredne náročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné, ochranárske, kultúrno-historické

Typ chodníka: samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: nie je

Rok otvorenia: 2019

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave.

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Obecný úrad Polomka, Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka, tel. 048 / 6193 138

Poznámka: (1) Výstup k rozhľadni je značne strmý s prevýšením 300 metrov. (2) Schodisko a vyhliadková plošina na rozhľadni sú vyrobené z oceľových mriežok. Ľudia so závratmi a strachom z výšky by mali výstup na rozhľadňu zvážiť.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre vlastivednú vychádzku spojenú s návštevou rozhľadne (pozri poznámku 2).

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Polomka. Obec v Horeronskom podolí, písomne doložená v polovici 16. storočia, vznikla počas valašskej kolonizácie a patrila panstvu Muránskemu hradu. Obyvatelia boli väčšinou pastieri a drevorubači, v neskoršom období vyrábali drevené uhlie pre okolité železiarske prevádzky. Známe bolo i spracovanie ľanu a konope, či pestovanie menej náročných plodín. V 19. storočí tu fungovala píla i pivovar a obyvatelia pracovali v susedných obciach v okolitých hutách a železiarňach. V 20. storočí poznačil Polomku hospodársky úpadok regiónu spojený s vlnou vysťahovalectva a nepokojov. V roku 1976 bol vybudovaný Drevokombinát – závod na spracovanie drevnej hmoty a výrobu drevárskych výrobkov. V obci sa zachovala tradičná architektúra, kroje a občania udržujú folklórne zvyky a obyčaje ako aj tradičné remeslá. V centre obce sa nachádza fortifikovaný rímsko-katolícky kostol sv. Jána Krstiteľa s predstavanou vežou zo 17. storočia. Južne od obce bol na severnom úbočí Bučníka (906 m n. m.) vybudovaný lyžiarsky areál.

Polomské očko. Rozhľadňa vybudovaná v roku 2018 na vrchu Bučník v nadmorskej výške 906 m. Železobetónová stavba vysoká 30 metrov umožňuje kruhový výhľad na masív Nízkych Tatier, Horehronské podolie, Veporské vrchy a Muránsku planinu. Vstup na rozhľadňu je na vlastné nebezpečie.

Veporské vrchy. Pohorie v západnej časti Slovenského rudohoria v podstatnej časti budované kryštalickými horninami, najmä paleozoickými granitmi, v severozápadnej časti sú zastúpené i mezozoické vápence, dolomity a kremence. V treťohorách pokrývali západnú časť Veporských vrchov vulkanické horniny,  najmä andezity. V súčastnosti sa tieto horniny vyskytujú ako zvyšky andezitových sopečných prúdov  vytvárajúcich výrazné stolové hory (Klenovský Vepor, 1338 m n. m.). Pre Veporské vrchy je typický reliéf starých zarovnaných povrchov, rozdelený hlbokými dolinami. Západnú časť pohoria odvodňuje rieka Ipeľ, východnú Hron. Najvyšší vrchol Fabova hoľa (1439 m n. m.), ako aj najvyššie partie pohoria sú porastené prevažne bukovými a smrekovými lesmi. Časť územia pokrývajú rozsiahle lúky a pasienky.

 

Názvy informačných panelov

  1. Rekreačné stredisko Bučnik
  2. Ľudový odev a architektúra
  3. Gazdovanie na lúkach
  4. Muránska planina a Bučník
  5. Lesníctvo
  6. Rybník a život v ňom
  7. Rieka Hron

 

 

 

Exportovať do PDF