Slovenské stredohorieBanskobystrický krajarcheologickýhistorickýprírodovednýpešítrasa okružnávhodný pre školy
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Štiavnica
Geomorfologická jednotka: Štiavnické vrchy
Geologická jednotka: sopečné pohorie
Chránené územie: Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy, prírodná pamiatka Žakýlske pleso
Prístup: bus Podhorie
Východisko: Podhorie – centrum obce, zastávka autobusu pred požiarnou zbrojnicou
Trasa: Podhorie – Žakýl – Žakýlske pleso – Podhorie
Dĺžka, prevýšenie: 6,9 km, prevýšenie 262 m
Čas prechodu: 3,5 h
Počet zastávok: 9
Náročnosť: stredne náročná

Zameranie chodníka: historické, archeologické, prírodovedné

Typ chodníka: okružný, peší, letný

Nadväznosť na turistickú značku: Čiastočné prepojenie s modrou turistickou značkou.

Rok otvorenia: 2008

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave, niektoré mierne vyblednuté.

Textový sprievodca: nie je; informačné tabule: náučný chodník Žakýlske pleso – tabule

Kontakt: Obecný úrad č.84, 969 82 Podhorie, tel. +421 45 6992125, mail: obecnyurad@podhorie.sk

Poznámka:  Odporúčame absolvovať proti smeru číslovania informačných panelov.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Podhorie. Obec ležiaca na úpätí Štiavnických vrchov znikla v r. 1964 zlúčením pôvodne samostatných obcí Teplá a Žakýl. Prvé písomné zmienky o osade Žakýl pochádzajú z r. 1288 a 1362. Osada Teplá sa prvý krát spomína v r. 1388, meno obce je odvodené od teplého žriedla a teplej vody ktorá vyvierala na tomto území. V r. 1509 prišlo k prvému zlúčeniu obcí pod spoločným richtárom, z tohto obdobia sa zachovala pôvodná pečať. Kostol sv. Alžbety bol postavený v r. 1718 z iniciatívy superiora jezuitov v Banskej Štiavnici Gašpara Risa. Organizátorom výstavby bol jezuita páter Andrej Koutil, vtedajší správca kostola sv. Kataríny v Banskej Štiavnici. Pamätná izba F. R. Osvalda, ktorý ako kňaz pôsobil v miestnej farnosti v rokoch 1880 až 1916. Tu ho na miestnej fare častokrát navštevoval priateľ, archeológ a botanik Andrej Kmeť.

Žakýlske pleso. Je malé prírodné jazero v Štiavnických vrchoch, pod Žakýlskym hradom. Jazero vzniklo v prírodnej depresii vo vulkanických horninách z treťohôr. Jazero s bezprostredným okolím je prírodnou pamiatkou od roku 1986. Ochrana je zameraná na vzácne vodné a močiarne biotopy, ktorým postupne zazemňujúce sa jazero poskytuje vhodné podmienky na existenciu.

Žakýlsky hrad. V súčasnosti zaniknutý hrad, z ktorého ostali iba viditeľné terénne úpravy v podobe terás v lesnom poraste. Hrad sa prvý krát spomína v roku 1560, no vzhľadom na podobnosť s ostatnými blízkymi hradmi Pohronia sa predpokladá existencia hradu už od 13. storočia. Rozloha hradu a obdobie jeho existencie napovedá, že vznikol spolu s rozmachom ťažby striebra v Banskej Štiavnici. Areál hradu tvorili horný hrad a predhradie. Hradu dominovala mohutná veža s pôdorysom 10 x 10 metrov, z ktorej sa zachovala iba hromada sute.

Banská Štiavnica. Historické banské, dnes okresné, mesto v centre Štiavnických vrchov so zvlášť bohatou minulosťou, známe ťažbou drahých a farebných kovov (najmä striebra), významnou banskou legislatívou, samosprávou a akademickou tradíciou s množstvom európskych a svetových prvenstiev z rôznych oblastí ľudskej činnosti. Prvá písomná zmienka o meste je už z roku 1156. Pre svoj mimoriadny charakter bola v roku 1950 vyhlásená za mestskú pamiatkovú rezerváciu a ako „historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky jeho okolia“ sa stala v roku 1993 súčasťou zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. K pamiatkam či objektom hodným návštevy patria okrem kostolov, kalvárie nad mestom a synagógy napr. tiež: Starý zámok, Nový zámok, Klopačka, Kammerhof, štôlňa Glanzenberg, Berggericht, Galéria Jozefa Kollára. Sprístupnené sú celoročne ako súčasti Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici. Galéria Jozefa Kollára prezentuje okrem cenných diel starých majstrov aj dielo svojich rodákov maliarov Edmunda Gwerka a Jozefa Kollára.

 

Názvy informačných panelov

  1. Obec Podhorie
  2. Kostol a pamätná izba
  3. Kultúrna krajina
  4. Žakýlsky hrad
  5. Žakýlske pleso (prírodná pamiatka)
  6. Mŕtve drevo živý les
  7. Poľnohospodárska krajina
  8. Kultúrne dedičstvo Podhoria – ľudová architektúra, ľudové múzeum, kováčska dieľňa
  9. Podhorie ako kultúrna obec

 

 

Exportovať do PDF