Slovenské stredohorieBanskobystrický krajgeovednýprírodovednýpešítrasa líniovávhodný pre školy obmedzene
Kraj: Banskobystrický
Okres: Krupina
Geomorfologická jednotka: Štiavnické vrchy
Geologická jednotka: sopečné pohorie
Chránené územie: Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy, prírodná pamiatka Krupinske bralce
Prístup: bus Žibritov
Východisko: Žibritov, rázcestie turistických chodníkov
Trasa: Žibritov – Krupinske bralce
Dĺžka, prevýšenie: 2,3 km, prevýšenie 110 m
Čas prechodu: 1 – 1,5 h
Počet zastávok: 3 + úvodný panel
Náročnosť: nenáročná až stredne náročná

Zameranie chodníka: prírodovedné

Typ chodníka: samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Prepojenie na zelenú turistickú značku.

Rok otvorenia: 2011

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave (2019).

Textový sprievodca: skladačka k náučnému chodníku: Capuliak, J. a Lukáč, M. (2011); texty informačných panelov pdf

Kontakt: Obecný úrad Žibritov, Žibritov 12, 963 01 Krupina, tel. +421 45 551 14 75, mail: obec.zibritov@azet.sk

Poznámka: (1)V obci je aj chodník k Pamätníku Ing. Alberta Macka prepojený na modrú turistickú značku. (2) V letnom období je chodník nepriechodný v celej dĺžke z dôvodu prechodu cez ohradené pasienky.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie alebo vychádzku.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Štangarígel. Je unikátny prírodný výtvor nazývaný aj Krupinské bralce,  pozostávajúci z pravidelných päťbokých andezitových stĺpov, z ktorých niektoré dosahujú výšku až 6 metrov. Je široký asi 40 metrov. Na jednom z kamenných stĺpov sa nachádzajú zvyšky dávnych znakov, ktoré spomína i známy slovenský polyhistor Andrej Kmeť, katolícky kňaz a zakladateľ Slovenského národného múzea. Znaky sú pripisované rôznym kultúram, napr. Keltom, alebo Slovanom, doposiaľ však nebolo objasnené ako vznikli. Útvar vznikol rozpadom lávového prúdu pozdĺž ťahových trhlín, ktorú súvisia s gravitačným rozvoľnením  prúdu ležiaceho na tufoch (proces camberingu).

Žibritov. Prvá zmienka o obci je z roku 1266. Zažili tu nájazdy husitov i Turkov. Malá bašta (zvonička) v strede obce, postavená v roku 1586, je pozostatkom bývalého zámočku s kostolom. Slúžila ako strážna a obranná veža v období tureckých nájazdov. V obci je aj netypický evanjelický kostol postavený z červenej tehly v roku 1876. Žibritov je v súčasnosti najvyššie položená obec na Slovensku s vlastnými vinicami.  V obci a jej okolí  natáčal v roku 1958 film Dáždnik sv. Petra. V strede obce Žibritov sú upravené zvyšky drevenice do podoby sedenia pre menšiu partiu. Dookola sú drevené sochy, napr. sv. Peter s dáždnikom.

Bebrava. Pravostranný prítok Krupinice s dĺžkou 12 km. Pramení v Štiavnických vrchoch na východnom svahu Bukoviny v nadmorskej výške cca 542 m n. m. Preteká krajom Žibritova a Krupiny, na hornom toku napája malú vodnú nádrž, na dolnom toku vodnú nádrž Krupina.

 

Názvy informačných panelov

  1. Lávový prúd s doskovitou a stĺpcovou odlučnosťou (opustený lom)
  2. Lávový prúd s doskovitou odlučnosťou (zárez potoka Bebrava)
  3. Stĺpcová odlučnosť lávového prúdu (Krupinske bralce)

úvodný informačný panel v obci

 

     

Exportovať do PDF