Nízke Tatry, Starohorské vrchy a PohronieTatry s podhorím, Kozie chrbty, Spišská Magura a PieninyŽilinský krajhistorickýprírodovednýpešítrasa okružnávhodný pre bicyklevhodný pre školy
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Geomorfologická jednotka: Liptovská kotlina, Nízke Tatry
Geologická jednotka: vnútrokarpatský flyš, jadrové pohorie
Chránené územia: prírodná rezervácia Jelšie
Prístup: bus Paučina Lehota, prípadne bus Demänovská dolina, zastávka Camping
Východisko: Paučina Lehota, Skicentrum Žiarce
Trasa: Paučina Lehota, Skicentrum Žiarce – Lazisko – Panjarok – Jelie – Jelšie – Skicentrum Žiarce
Dĺžka, prevýšenie: 9,7 km, prevýšenie 100 m
Čas prechodu: 2,5 až 3 h
Počet zastávok: 11
Náročnosť: nenáročný

Zameranie chodníka: prírodovedné, historické,

Typ chodníka: samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší, letný, zimný – aj na bežkách

Nadväznosť na turistickú značku: nie je

Rok otvorenia: 2003, postupne dobudovaný do 2010; 2018 obnova

Textový sprievodca: nie je, zverejnené sú informačné panely

Kontakt: Obec Pavčina Lehota, Pavčina Lehota 71, 031 01 Liptovský Mikuláš, tel. +421 44 5548128, mail: obec@pavcina-lehota.sk;

Aktuálny stav: Chodník je v dobrom stave.

Poznámka: Na NCH možno vstúpiť v akomkoľvek jeho úseku. Je vhodné využívať existujúce poľné cesty. Chodník vedie najmä po lúkach a bývalých pastvinách a tak neponúka prakticky žiadny tieň, čo je v horúcich letných dňoch problém. Preto je potrebné mať so sebou dostatok vody a aj nejakú desiatu. Medzi Vyhliadkovou vežou a panelom č. 2 je vybudovaný (2016) prístrešok s posedením t.j. lavice a stôl tzv. Vyhliadka. Trasa je vhodná pre pešiu turistiku a v zimnom období je po nej upravovaná aj bežecká stopa. Súčasťou chodníka je i vyhliadková veža v lokalite Žiarce.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie. Obsah informačných panelov je využiteľný pri terénnom vyučovaní.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Pavčina Lehota. Obec na severnej strane Nízkych Tatier, na úpätí Sinej, pri vstupe do Demänovskej doliny, v nadmorskej výške 698 m, v blízkosti mesta Liptovský Mikuláš. V rokoch 1233 – 1286 patrila do chotára obce Bodice, od 1. sv. vojny je to samostatná obec. Obec je strediskom celoročného turistického ruchu regiónu Liptov. Má východiskovú polohu do Demänovskej doliny a strediska Jasná s dominantou Chopok.

Žiarce – lyžiarske stredisko. Zjazdovka sa v lete sa mení na bobovú dráhu. Celková dĺžka dráhy je 1000 m, ide o najstrmšiu dráhu na Slovensku s prevýšením 120 metrov.

Jelšie. Prírodná rezervácia s výmerou 26,1 ha predstavuje zachovalý komplex spoločenstiev jaseňovej jelšiny v Liptovskej kotline, ktoré boli na iných miestach Liptova už zmenené alebo vyrúbané. Porast je zložený z výmladkovej jelšiny a vtrúseného smreka s jaseňom. Je tvorený najmä jelšou lepkavou, jelšou sivou a jaseňom. Podrast tvorí krušina jelšová, rešetliak prečisťujúci, bršlen európsky a baza čierna.

Lazisko – Svätý kríž. Nachádza sa tu drevený artikulárny kostol, ktorý patrí k najväčším dreveným stavbám v strednej Európe. Kostol  z roku 1729 bol pôvodne postavený v Paludzi, v jednej z obcí zaplavených počas výstavby vodného diela Liptovská Mara. Presťahovanie kostola začalo v roku 1974 jeho rozobratím a následným zložením na novom mieste. Slávnostná posviacka zrekonštruovaného kostola bola 22. 8.1982. Kostol je prístupný návštevníkom.

Demänovská dolina – obec. Obec, ktorá vznika v roku 1964 spojením turistických objektov v Demänovskej doline s miestnymi časťami Tri studničky, Jaskyne, Repiská, Lúčky a Jasná. Jasná bol pôvodne názov častí horných partií Demänovskej doliny a postupne sa rozšíril na ďalšie časti doliny (okolie Vrbického plesa, Záhradky). Leží vo vlastnom chránenom území NAPANT-u a sú tu vybudované rozsiahle ubytovacie a stravovacie kapacity, lanovky a lyžiarske vleky.

Demänovský jaskynný systém, vytvorený Demänovkou na pravej strane Demänovskej doliny v Nízkych Tatrách, je v súčasnosti najdlhšou speleologicky prepojenou krasovou sústavou na Slovensku. Dĺžka doposiaľ zameraných častí je 35,2 km. Vznikol v strednotriasových tmavosivých gutensteinských vápencoch krížňanského príkrovu pozdĺž zlomov a puklín. Rozsiahly a komplikovaný komplex jaskynných chodieb, dómov a priepastí je vyvinutý v 9-tich vývojových úrovniach s aktívnym alochtónnym tokom. Tvorí ho 10 prepojených jaskýň. Najvýznamnejšie z nich sú: Demänovská jaskyňa slobody (8336 m) a Demänovská ľadová jaskyňa (2445 m), ktoré sú sprístupnené verejnosti, Demänovská jaskyňa mieru (16 174 m), Jaskyňa Vyvieranie (1437 m) a Pustá jaskyňa (4663 m). K jaskynnému systému sú patria aj Údolná jaskyňa, Jaskyňa pod útesom, Pavúčia jaskyňa, Jaskyňa trosiek a Jaskyňa č. 15.

Národná prírodná rezervácia Demänovská dolina. Chránené územie v najznámejšej a turisticky najnavštevovanejšej doline Nízkych Tatier s výmerou 836,88 ha. Za rezerváciu bola vyhlásená už v 20-tych rokoch minulého storočia. Zaberá strednú časť rovnomennej doliny. Najvyššie položeným miestom rezervácie je vrchol Sinnej (1560 m n.m.), k ďalším významným dominantám patrí Magura (1377 m n.m.), Pusté (1501 m n.m.) a systém krasových Demänovských jaskýň. Geologicky je NPR tvorená vápencami a dolomitickými vápencami, ktoré umožnili vznik plytkých, presýchavých a sivých rendzín. V zachovalých a miestami neprístupných bralnatých lokalitách prevláda borovica lesná (Pinus sylvestris) (50 %), smrek obyčajný (Picea abies) (30 %), smrekovec opadavý (Larix decidua) (20 %), okrem toho sa tu vyskytuje javor horský (Acer pseudoplatanus) , jedľa biela (Abies alba), jarabina mukyňová (Sorbus aria), zriedkavo buk lesný (Fagus sylvatica), tis obyčajný (Taxus baccata) a kosodrevina (Pinus mugo). ápencové bralá sa vyznačujú zachovalou vegetáciou, kde rastú mnohé chránené, ohrozené, či endemické rastliny. Popri turistických chodníkoch možno vidieť poniklec slovenský (Pulsatilla slavica), zvonček maličký (Campanula cochlearifolia), ľanolistník alpínsky (Thesium alpinum), soldanelku karpatskú (Soldanella carpatica), kortúzu Matthioliho (Cortusa matthioli), škardu Jacquinovu (Crepis jacquinii), vápničku skalnú (Kernera saxatilis) a mnoho iných zaujímavostí. Na území rezervácie sa môžeme stretnúť aj s veľkými predátormi- medveď hnedý (Ursus arctos), vlk dravý (Canis lupus) a rys ostrovid (Lynx lynx), aj s kopytníkmi – jeleň lesný (Cervus elaphus), srnec lesný (Capreolus capreolus), alebo sviňa divá (Sus scrofa). Toto územie je aj miestom výskytu mnohých druhov vtákov- myšiak lesný (Buteo buteo), jastrab lesný (Accipiter gentilis), jastrab krahulec (Accipiter nisus), sov a treťohorných reliktov ako je orešnica perlovaná (Nucifraga caryocatactes) alebo ďateľ trojprstý (Picoides tridactylus).

 

Názvy informačných panelov

 1. Náučný turistický chodník Žiarce
 2. Podzámček
 3. Pod kameňolomom
 4. Panjarok
 5. Nad dedinou
 6. Pavčina lehota – Bodice
 7. Jelie
 8. Rakový jarok
 9. Jelšie
 10. Lehôtka
 11. Kamenná Porúbka

 

Exportovať do PDF