Slovenské rudohorieKošický krajlesníckypešítrasa líniovávhodný pre školy obmedzene
Kraj: Košický
Okres: Gelnica
Geomorfologická jednotka: Volovské vrchy
Geologická jednotka: gemerské pásmo
Chránené územie: žiadne
Prístup: bus Smolnícka Huta, píla a prvá časť trasy lesníckeho náučného chodníka Smolnícka osada
Východisko: Smolnícka píla, zastávka 9 lesníckeho náučného chodníka Smolnícka osada
Trasa: Smolnícka píla, zastávka 9 lesníckeho náučného chodníka Smolnícka osada – lesnou cestou severným svahom Zbojníckej skaly
Dĺžka, prevýšenie: 1,8 km, prevýšenie 225 m
Čas prechodu: 1,5 h
Počet zastávok: 8
Náročnosť: nenáročná až stredne náročná trasa

Zameranie chodníka: lesnícke

Typ chodníka: samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: nie je, v teréne je vyznačená oranžovými šípkami

Rok otvorenia: 2015

Aktuálny stav: Náučný chodník je dobrom stave a je udržiavaný (2022).

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Lesy SR, š. p., Odštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39  Košice; starostlivosť o náučný chodník prevzala ZŠ v Helcmanovciach, FORZA – Agentúra pre trvalo udržateľný rozvoj Karpatského regiónu

Poznámky: (1) Trasa začína za informačným panelom 9 lesníckeho náučného chodníka Smolnícka osada, pričom na ďalšom, asi 100 m dlhom úseku sú obe trasy súbežné. (2) Po absolvovaní trasy je nutný návrat po nej naspäť. (3) Náučný chodník nemá žiadne pomenovanie; v databáze ho označujeme názvom projektu, v rámci ktorého bol vybudovaný.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie študentov škôl s lesníckym zameraním alebo na celoživotné vzdelávanie lesníkov.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Smolník. Obec vo Volovských vrchoch v úzkej doline Smolníckeho potoka, pravostranného prítoku Hnilca, v nadmorskej výške 561 m n. m., na severovýchod od Rožňavy. Je to stará slovanská obec, ktorá vznikla dávno pred príchodom nemeckých baníckych kolonistov na počiatku 13. storočia. Už v stredoveku bola sídlom významných banských inštitúcií, škôl i centrom kultúry východného Slovenska. Z roku 1243 sú prvé údaje o produkcií zlata v Smolníku, ale podrobnosti o tejto činnosti nie sú známe. Pravdepodobne tu ťažili už Kelti alebo Kotíni. V roku 1350 sa už zo Smolníka vyvážala meď, striebro, zlato a železo do Levoče a západnej Európy cez Krakov. Najväčší rozkvet prežívalo mestečko na prelome 14. a 15. storočia, kedy tu fungovala aj kráľovská mincovňa. Začiatkom 19. storočia tu banskí úradníci postavili stále kamenné divadlo, jedno z prvých na Slovensku. Bolo vybavené strojovňou na otáčanie javiska a divadelnou knižnicou. Do dnešnej doby sa nezachovalo. Do konca 19. storočia ťažba medi zanikla a priemysel sa preorientoval na produkciu pyritu a kyseliny sírovej. Vznikla tu aj tabakáreň, výrobňa ručných cigár, ktorá fungovala do roku 2008.

Smolnícka Huta. Bývalá banícka obec na severovýchod od Smolníka, prvýkrát písomné doložená v roku 1828. V jej okolí sa ťažilo striebro, olovo, ortuť a meď, dodnes je možné nájsť zvyšky starých banských diel. Novorománsky kostol z 18. storočia.

Výberkové lesy v okolí Smolníka. Sú svojou podstatou najbližšie k prírodným lesom. Výnimočnosť tunajších lesov je daná bohatstvom drevín, ktoré sú zastúpené vo všetkých vekových stupňoch. Hoci to všade nie je možné, ich výmera sa vďaka cieľavedomému a citlivému prístupu lesníkov postupne zvyšuje. Jedinečnosť tunajších lesov obdivujú už desaťročia lesní odborníci z celého sveta. O prírode blízky spôsob hospodárenia v lesoch sa pričinil aj Ladislav Alcnauer (1946 – 2016), ktorému je venovaný pamätník na začiatku lesníckeho náučného chodníka Smolnícka osada.

Kloptaň (1 153 m n. m.). Vrch na hlavnom chrbte Volovských vrchov juhozápadne od Gelnice. Je na ňom 8 m vysoká drevená rozhľadňa, z ktorej možno pozorovať Vysoké Tatry či Nízke Tatry s majestátnou Kráľovou hoľou, bližšiemu okoliu dominuje Kojšovská hoľa. Pod rozhľadňou sa nachádza zrub poskytujúci turistom útočisko pred prípadnou nepriazňou počasia. Na juhovýchodnom svahu sa rozprestiera prírodná rezervácia Kloptaň so zachovalými lesnými spoločenstvami a vzácnou rastlinou kosatcom sibírskym. Rezervácia je súčasne územím európskeho významu Kloptaň a leží v rámci chráneného vtáčieho územia Volovské vrchy (obe sú súčasťou sústavy Natura 2000).

Volovské vrchy.

 

Názvy informačných panelov

  1. Úvod k prírode blízkemu hospodáreniu v lese
  2. Charakteristika prírode blízkeho lesa
  3. Znaky výberkového lesa
  4. Prebudova na prírode blízky výberkový les
  5. Usmerňovanie rastových procesov
  6. Spôsob ťažby vo výberkovom lese
  7. Samočinné rastové procesy vo výberkovom lese
  8. Realizácia ťažby vo výberkovom lese

Informačné panely v teréne nie sú označené názvom náučného chodníka.

 

    

Exportovať do PDF