Košická kotlina a Slanské vrchyPrešovský krajhistorickýlesníckyochranárskyprírodovednýpešítrasa okružnávhodný pre bicyklevhodný pre kočíky (aj čiastočne)vhodný pre školyvhodný pre vozičkárov (aj čiastočne)
Kraj: Košický
Okres: Vranov nad Topľou
Geomorfologická jednotka: Slanské vrchy
Geologická jednotka: sopečné pohorie
Chránené územia:

prírodná rezervácia Zámutovské skaly a prírodná rezervácia Zámutovská jelšina

Prístup: bus Zámutov, Polesie
Východisko: Zámutov, západný koniec obce pri lesnej správe
Trasa: Zámutov – dolina Zámutovského potoka – Zámutov
Dĺžka, prevýšenie: 8  km, prevýšenie 120 m
Čas prechodu: 4 h
Počet zastávok: 15
Náročnosť: nenáročná trasa

Zameranie chodníka: lesnícke, prírodovedné, ochranárske, historické

Typ chodníka: samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Chodník je prepojený na žltú značku.

Rok otvorenia: 2012

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Lesy SR, š. p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, Čemernianska 136, 093 03 Vranov nad Topľou, tel. 057 / 4423 769; Obecný úrad Zámutov, Zámutov 434, 094 15  Zámutov

Aktuálny stav: Chodník je v dobrom stave, udržiavaný (2021).

Poznámka: (1) Druhá časť trasy medzi zastávkami 10 a 15 – asfaltová lesná cesta (2,6 km) – sa dá absolvovať aj na bicykli, kolieskových korčuliach, invalidnom vozíku či s kočíkom. (2) Za zastávkou 5 je možnosť skrátenia trasy dvoma krátkymi okruhmi s dĺžkami 2,8 a 3,7 km (pozri obr. s plánom). 

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Zámutov. Obec v severozápadnom cípe Východoslovenskej pahorkatiny na úpätí Slanských vrchov na západ od Vranova nad Topľou. Prvá písomná zmienka z roku 1402. V obci je rímskokatolícky kostol (1912), evanjelický kostol (1920) a gréckokatolícky chrám (cerkev; 1920). V minulosti tu končila lesná železnica vedúca z Vranova nad Topľou.

Zámutovská kolejka. Bývalá úzkorozchodná lesná železnička medzi Vranovom nad Topľou a Zámutovom, ktorou sa v prvej polovici 20. storočia zvážalo drevo z lesov zámutovského regiónu vo východnej časti Slanských vrchov. Dala pomenovanie lesníckemu náučnému chodníku. Bola vybudovaná v rokoch 1906 – 1907 v dĺžke 18,2 km. Postupom času bola využívaná na rôzne účely a definitívne doslúžila v roku 1957. Vozeň podobný tým, ktoré sa používali na prepravu dreva, je na ukážku pri jednej z informačných tabúľ náučného chodníka. Miestne lesy svojou výnosnosťou z ťažby dreva a rozsiahlymi poľovnými revírmi boli hlavnými dôvodmi záujmu najmocnejších feudálnych rodín už od najstarších čias. Majiteľmi zámutovskej oblasti boli postupne Drughetovci, Almássyovci, Forgáchovci, Keczerovci, Shirmayovci a rodina Coudenhove-Calergi. Majetok mal v roku 1908 výmeru 3 594 ha. Posledným majiteľom bol nemecký priemyselník Emil von Scheibler, ktorý veľkostatok Zámutov odkúpil v roku 1910. Jeho majetkové nároky zlikvidovala pozemková reforma v roku 1924. Na mieste jeho kaštieľa bolo v roku 1962 vybudované oblúkové brokové „strelište“. V súčasnosti sa na mieste nachádza moderná strelnica, na ktorej sa konajú strelecké súťaže. Časť trasy železničky nad Juskovou Voľou sleduje trasa oddychovo-náučného okruhu Bučí laz.

Prírodná rezervácia Zámutovské skaly. Chránené územie v severovýchodnej časti Slanských vrchov na západ od Vranova nad Topľou vyhlásené v roku 1980 na ochranu andezitových bralných foriem reliéfu, reliktných teplomilných rastlinných spoločenstiev a spoločenstiev sutinových javorín Slanských vrchov. Skalné útvary sa rozkladajú na dvoch bočných chrbtoch – Jaseňový (východná časť) a Čulkov (západná časť) –, oddelených potokom Čaklovec. Bralá tvoria neprístupné izolované vežičky, ako aj 10 m vysoké skalné steny. V bylinnom stupni tu rastú vzácne reliktné druhy (áron alpínsky, tarica skalná, murovník lekársky, mesačnica trváca, kostrava horská a i). Z brál sú pekné výhľady na hlavný hrebeň Slanských vrchov (od Dubníka po Makovicu), ako aj na okolie Zámutova a Východoslovenskú nížinu. Je súčasťou väčších chránených území: chráneného vtáčieho územia Slanské vrchy a územia európskeho významu Šimonka (obe patria do sústavy Natura 2000).

Prírodná rezervácia Zámutovská jelšina. Chránené územie v severovýchodnej časti Slanských vrchov na západ od Vranova nad Topľou vyhlásené v roku 1981 na ochranu lesných slatinno-jelšových spoločenstiev Slanských vrchov. Je súčasťou väčších chránených území: chráneného vtáčieho územia Slanské vrchy a územia európskeho významu Šimonka (obe patria do sústavy Natura 2000).

 

Názvy informačných panelov

 1. Lesnícky náučný chodník Zámutovská kolejka (úvodný panel a vstupná brána)
 2. Pamätný strom – borovica Jeffreyova
 3. Ako vzniká a rastie les
 4. Poľovníctvo
 5. Panoráma Slanských vrchov
 6. Pálenie drevného uhlia a výroba potaše
 7. Význam a funkcie lesa
 8. PR Zámutovské skaly
 9. Lesná železnica
 10. Hrušovský jarok. Manipulácia dreva
 11. Zvieratá v lese
 12. Voda a les
 13. Priestorové rozdelenie lesa
 14. Prírodné pomery a stromy v lesných porastoch
 15. Strelnica Blatiny. Lesnícky náučný chodník Zámutovská kolejka (záverečný panel)

Informačné panely v teréne nie sú číslované.

Medzi informačnými panelmi sú pri viacerých stromoch stĺpiky s ich slovenskými a odbornými názvami.

 

 

Exportovať do PDF