Košická kotlina a Slanské vrchyPrešovský krajlesníckynáboženskýprírodovednýpešítrasa okružnávhodný pre školy
Kraj: Prešovský
Okres: Vranov nad Topľou
Geomorfologická jednotka: Slanské vrchy
Geologická jednotka: sopečné pohorie
Chránené územie: žiadne
Prístup: bus Juskova Voľa, otočka
Východisko: Juskova Voľa, rázcestie turistických značiek (Ž, Z a M, pri ústí Medvedieho potoka do Lomnice)
Trasa: Juskova Voľa, rázcestie turistických značiek – dolinou potoka Lomnica po násype bývalej úzkokoľajnej železničky – Kováčove lúky – po lesných cestách do doliny Medvedieho potoka – Juskova Voľa, rázcestie turistických značiek
Dĺžka, prevýšenie: 4 km, prevýšenie 78 m
Čas prechodu: 1,5 h
Počet zastávok: 11
Náročnosť: nenáročná trasa

Zameranie chodníka: lesnícke, prírodovedné, náboženské

Typ chodníka: samoobslužný, prípadne so sprievodcom, okružný, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Trasa vedie súbežne so žltou a neskôr modrou turistickou značkou, prepojenie je aj na zelenú.

Rok otvorenia: 2009, 2010 doplnený

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave.

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Obec Juskova Voľa, Obecný úrad 82, 094 12  Juskova Voľa, tel. 057 / 7880 688; Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka, Juskova Voľa 118, 094 12  Vechec

Poznámka: Miestny sprievodca na požiadanie poskytne výklad aj na ďalšie témy (turistické značenie, vtáčie hlasy, huby, podzemné vody, ochrana lesa).

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Juskova Voľa. Obec na východnom okraji strednej časti Slanských vrchov západne od Vranova nad Topľou. Vznikla na zákupnom práve asi v 30. rokoch 16. storočia. Prví obyvatelia boli slobodníci. Keďže boli oslobodení od platenia dane kráľovi, bola obec v tom čase jedinečnou vo svojom okolí so svojráznym obyvateľstvom rusínskeho pôvodu. Popri potoku Lomnica, v doline medzi Drinou a Dilom, klčovali vŕby a jelše a na týchto miestach si stavali drevené zemľanky. V 16. – 17. storočí bola majetkovou súčasťou panstva Vranov, ktorého vlastníkmi boli postupne Báthoryovci, Ňáriovci, Nádašdyovci, Esterháziovci a Drugetovci. Vo svahu vrchu Drina severne nad centrom obce stojí gréckokatolícky chrám sv. Cyrila a Metoda z roku 1930, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.

Lesná železnica Čemerné – Juskova Voľa – Zámutov. V rokoch 1904 – 1907 bola postavená úzkokoľajná železnička na dopravu dreva, vedúca od píly v Čemernom pri Vranove nad Topľou do lesov okolo Juskovej Vole, predĺžená až do zámutovských lesov. Drevo z hôr zvážala parná lokomotíva, v strmých úsekoch bola súprava ťahaná konskými záprahmi. Doprava dreva po železnici sa definitívne skončila v roku 1957, kedy ju nahradila nákladná kolesová lesnícka technika. Dodnes možno sledovať rôzne pozostatky úzkokoľajky, po jej telese prechádza časť trasy nielen oddychovo-náučného okruhu Bučí laz, ale aj lesníckeho náučného chodníka Zámutovská kolejka.

Prírodná pamiatka Skaly pod Pariakovou. Chránené územie v strednej časti Slanských vrchov v oblasti hlavného chrbta medzi Makovicou a Čeršlinou juhozápadne od Juskovej Vole vyhlásené v roku 1987 na ochranu lesného územia s jedným z najkrajších skalných komplexov v Slanských vrchoch. Mnohé bralá – zvyšky lávových prúdov z pyroxenických andezitov – majú bizarné tvary, podľa ktorých boli pomenované, napr. Skalný hríb, Kamenné srdce, Obria skala.

 

Názvy informačných panelov

 1. Lesná železnica
 2. Močidlá konope
 3. Lesné mokrade
 4. Potok Lomnica
 5. Prícestné kríže
 6. Zvernica Rokytová
 7. Obyvatelia lesa
 8. Svíbová
 9. Funkcia lesa
 10. Hradenie bystrín
 11. Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka

 

Exportovať do PDF