Malá Fatra, Veľká Fatra a TuriecŽilinský krajgeovednýochranárskyprírodovednýpešítrasa líniovátrasa okružnávhodný pre školy
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Geomorfologická jednotka: Malá Fatra
Geologické jednotky: jadrové pohorie
Chránené územie: Národný park Malá Fatra, národná prírodná rezervácia Tiesňavy, národná prírodná rezervácia Rozsutec
Prístup: bus Terchová, Biely Potok – Diery; autom – Hotel Diery, parkovisko
Východisko: Biely Potok – Hotel Diery; možno nastúpiť aj v Štefanovej
Trasa: Biely Potok – Nové Diery – Podžiar – sedlo Vrchpodžiar  – Dolné Diery – Biely Potok
Dĺžka, prevýšenie: 5,3 km, prevýšenie: 185 m
Čas prechodu: 2 – 2,5 h
Počet zastávok: 8 + 2 úvodné panely (Biely Potok a Štefanová)
Náročnosť: nenáročná trasa, cez Nové Diery stredne náročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné, ochranárske

Typ chodníka: samoobslužný, líniový, okružný, obojsmerný, peší, letný

Nadväznosť na turistickú značku: súbežný s modrou a žltou turistickou značkou

Rok otvorenia: 1974, rekonštrukcia 1999-2000, 2013 výmena informačných panelov

Aktuálny stav: Náučný chodník je v dobrom stave. Úpravu NCH zabezpečujú členovia OZ Diery.

Textový sprievodca: Sprievodca náučným chodníkom Štefanová – Boboty (1980)

Kontakt: Správa NP Malá Fatra, Nám. sv. Floriána 1002, 013 02 Varín, tel. +421 41/56 92 311, mail: np.malafatra@sopsr.sk

Poznámka: Náučný chodník je sprístupnený lávkami a rebríkmi. Prechod cez Nové Diery je v úseku Ostrvné – Podžiar jednosmerný, rovnako ako prechod cez Horné Diery. Prechod náučným chodníkom je vhodný aj menšie deti, treba však dbať na zvýšenú opatrnosť, najmä za vlhkého počasia. Horné diery sú v zimnom období uzatvorené.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie. Obsah informačných panelov je dobre využiteľný.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Jánošíkove diery (Diery). Sústava tiesňav v Krivánskej Malej Fatre. Skladajú sa z troch h častí: Dolné diery, Nové diery a Horné diery. Vytvoril ich v karbonátových horninách Dierový potok. V Dierach sa nachádza viac ako 20 vodopádov, ktoré vytvárajú Vodopády Dierového potoka. Sú v nich pereje a obrie hrnce. Bizarné skalné útvary so špecifickou klímou sú domovom viacerých zaujímavých druhov rastlín a živočíchov. V Dolných dierach, ktoré  sú sprístupnené náučným chodníkom sú dva vodopády (1 m a 3,5 m). Tiesňava Nové diery sa nachádza v NPR Rozsutec. Vybieha z Dolných dier proti prúdu prítoku Dierového potoka, na ktorom sú 4 vodopády s výškou 1 až 2 m. Pomenovanie dostali podľa toho, že boli z celej sústavy Dier sprístupnené ako posledné. Horné diery je tiesňava medzi Veľkým a Malým Rozsutcom. Je tu 9 vodopádov s výškou 2 m až 4 m. Pri veľkých dažďoch sú Horné diery nepriechodné, pretože sa dajú zdolať iba pomocou rebríkov, reťazí a lávok.

Rozsutec. Príkrovová troska z dolomitu chočského príkrovu, ktorý leží na slienitom vápenci krížňanského príkrovu. Skalné mesto vzniklo gravitačným rozpadom dolomitov na veže oddelené trhlinami. Územie je súčasťou NPR vyhlásenej v roku 1967. Predmetom ochrany je jedinečné skalné mesto s výskytom viacerých endemických vápnomilných druhov rastlín. Z lesných spoločenstiev sú významne zastúpené reliktné borovicové lesy. Veľký a Malý Rozsutec sú prístupné značkovanými turistickými chodníkmi.

Národná prírodná rezervácia Tiesňavy. Tvorí ju dolina Tiesňavy (prechádza ňou NCH) a dva masívy Sokolie a Boboty. Výmera národnej prírodnej rezervácie je 479,21 ha. Bola zriadená v roku 1967. Predmetom ochrany je výskyt vzácnych druhov rastlín a živočíchov, ako aj jedinečných foriem georeliéfu. V Obšívanke je najnižší výskyt dryádky osemlístkovej (Dryas octopetala) a kosodreviny (Pinus mugo) v Malej Fatre, nakoľko výrazné formy georeliéfu spôsobujú vegetačnú inverziu.

Terchovský drevený betlehem. Bol vyhotovený domácimi majstrami. Je rozdelený na dve časti. Prvá je venovaná Terchovej a starým ľudovým remeslám a druhá biblickým príbehom Nového zákona. Prvýkrát bol vystavený na Vianoce v roku 1976.

 

 

Obsah informačných panelov

  1. Veľké šelmy
  2. Vtáky
  3. Osídlenie
  4. Ekosystémy vôd
  5. Kaňony, vodopády
  6. Lesné ekosystémy
  7. Flóra
  8. Fauna

 

 

 

 

Exportovať do PDF