Slovenské rudohorieKošický krajarcheologickýgeovednýhistorickýkultúrnyprírodovednýtechnickýobsahom pre malé detipešítrasa okružnávhodný pre školy
Kraj: Košický
Okres: Rožňava
Geomorfologická jednotka: Slovenský kras
Geologická jednotka: gemerské pásmo
Chránené územie: Národný park Slovenský kras, národná prírodná pamiatka Gombasecká jaskyňa
Prístup: bus Gombasecká jaskyňa, vlak Slavec, jaskyňa, auto/autobus – parkovisko pred Gombaseckou jaskyňou
Východisko: parkovisko pred vstupným areálom jaskyne
Trasa: Gombasecká jaskyňa, vstupný areál – Čierna vyvieračka – pozostatky Paulínskeho kláštora Gombasek – Biela vyvieračka – Gombasecká jaskyňa, vstupný areál
Dĺžka, prevýšenie: 1,9 km, prevýšenie 36 m
Čas prechodu: 45 min, s návštevou jaskyne 2 h
Počet zastávok: 10
Náročnosť: nenáročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné, geovedné, kultúrno-historické

Typ chodníka: samoobslužný (v prípade návštevy Gombaseckej jaskyne čiastočne sprievodcovský), okružný, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Čiastočne je trasa zhodná so žltou turistickou značkou.

Rok otvorenia: 2020

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave.

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň, Gombasecká jaskyňa, 049 11 Plešivec, tel: +421/ (0)58/ 788 20 20

Poznámka: Časť náučného chodníka vedie po štátnej ceste, je potrebná zvýšená opatrnosť.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie. Odporúčame spojiť s návštevou Gombaseckej jaskyne.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Slavec. Obec ležiaca na rieke Slaná medzi Silickou a Plešiveckou planinou sa po prvýkrát spomína v roku 1243. Do polovice 16. storočia bola vo vlastníctve paulínskeho kláštora v Gombaseku, ktorý založil v roku 1371 Juraj Bebek (Bebek György). Väčšina obyvateľov sa živila poľnohospodárstvom, pálením vápna, ťažbou dreva a výrobou drevného uhlia pre okolité huty. Obec sa členila sa na sedliacku a valašskú časť. V 16. a 17. storočí bolo územie vystavené tureckým nájazdom a drancovaniu cisárskych vojsk. V 19. storočí tu bol hámor Rimamuránskej spoločnosti a vo Vidovej vznikla huta a elektráreň. V súčasnosti sú súčasťou Slavca ako miestne časti aj obec Vidová, osady Gombasek a Hámor.  Na území obce sa nachádza viacero významných pamiatok. Pozostatky paulínskeho kláštora v časti Gombasek, ktorý bol v roku 1566 vyplienený a už nebol nikdy obnovený, tvorí iba malá časť južného múru kostola Panny Márie, vysoká asi osem metrov. Areál je v súčasnosti upravený a prebieha tu archeologický výskum. V blízkosti prebieha obnova areálu rokokovej kúrie a hámra. V častiach Slavec a Vidová sa nachádzajú gotický a renesančný kostol Reformovanej cirkvi. V k. ú. obce je v prevádzke niekoľkoetážový kameňolom s ťažbou vápenca. Vápenec vznikol v morskom prostredí v období stredného triasu a vyznačuje sa vysokou čistotou a zastúpením kalcitu. Vyťažený vápenec sa spracúva na jemné kamenivo, vápno, ktoré sú využívané v oblasti výroby železa a ocele, papiernictva, stavebného priemyslu a chémie.

Gombasecká jaskyňa. Jaskyňa na západnom úpätí Silickej planiny zapísaná v Zozname prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Riečna výverová jaskyňa dlhú 1525 m tvorená dvomi poschodiami pozostávajúcimi z vodným podzemným tokom modelovaných i puklinových chodieb miestami rozšírených rútením do siení a dómov. Jaskyňa má bohatú sintrovú výzdobu s výraznou farebnosťou. Typický pre túto jaskyňu je bohaté zastúpenie tenkých sintrových brčiek, ktoré dosahujú dĺžku až 3 m. Jaskyňa bola objavená v 1951 prekopaním Čiernej vyvieračky a sprístupnená v roku 1955. Od roku 1968 sa ako prvá jaskyňa na Slovensku využívala 10 rokov na speleoterapiu. Dĺžka sprístupnenej časti jaskyne je 285 m.

 

Názvy informačných panelov

  1. Náučný chodník Gombasek
  2. Čierna vyvieračka
  3. Travertínový lom / Paulínsky kameňolom *
  4. Paulínsky kláštor v Gombaseku / Paulínsky kláštor *
  5. Andrássyovci v Gombaseku / Rokoková kúria *
  6. Železný hámor / Hámor *
  7. Biela vyvieračka
  8. Dejiny hnutia Sarló / Hnutie Sartó, Csemadok *
  9. Gombasecký park vyrezávaných stĺpov / Park vyrezávaných stĺpov *
  10. Socha Mihálya Tampu

* názov IP a názov zastávky v mape náučného chodníka nie sú totožné

 

 

Exportovať do PDF