Slovenské stredohorieBanskobystrický krajhistorickýprírodovednýpešítrasa líniovávhodný pre školy
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Geomorfologická jednotka: Kremnicke vrchy
Geologická jednotka: sopečné pohorie
Chránené územie: prírodná pamiatka Kremenia
Prístup: bus Horné Pršany – konečná zastávka MHD
Východisko: Horné Pršany – centrum obce
Trasa: Horné Pršany – Kremenia – Horné Pršany
Dĺžka, prevýšenie: 1,5 km, prevýšenie 50 m
Čas prechodu: 1 až 1,5 h
Počet zastávok: 4
Náročnosť: nenáročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné, historické

Typ chodníka: samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Prepojenie na žltú turistickú značku – odbočku na Kremeniu.

Rok otvorenia: 2016

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave.

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Obecný úrad Horné Pršany, Horné Pršany 11,  974 05  Horné Pršany, tel. 048 410 17 59 mail: obec@horneprsany.sk

Poznámka: V obci odporúčame navštíviť aj NCH Horné Pršany – Rozhľadňa

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie. Odporúčame spojiť aj s náučným chodníkom Horné Pršany – Lažtek, rozhľadňa.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Horné Pršany. Prvá zmienka o obci je  z roku 1407. Bola to prevažne uhliarska osada, kde sa ľudia živili chovom dobytka, poľnohospodárstvom, uhliarstvom a drevorubačstvom. Názov Pršany vraj dostali podľa toho že tam často pršalo. Okrem jaskyne Kremenia určite stojí za pozornosť aj studnička v lokalite Klin. V trachyte  obrastenom machom je vyrytý text písaný údajne v runovom písme. Podobné texty objavil v 19. storočí kremnický múzejník Pavol Kriško na  vrchu Velestúre v Kremnických vrchoch. V okolí sa nachádzajú aj ďalšie jaskyne – Horná Kremenia, Chalcedónová jaskyňa a Opálová jaskyňa .

Kremenia – pseudokrasová jaskyňa situovaná v sivých dolomitoch s vysokým stupňom sekundárneho prekremenenia počas záverečnej fázy postvulkanickej hydrotermálnej činnosti na území Kremnických vrchov. Na strope jaskyne sa ojedinele nachádzajú aj drobné 1-5 mm bradavicové sintre z kalcitu.

Badín – obec doložená z r. 1232, na začiatku 20. stor. ťažili v jej okolí uhlie pre továreň na plech Union vo Zvolene. Je tu pamätná tabuľa národnému dejateľovi A. H. Krčmérymu (hudobník, zberateľ ľudových piesní a vlastivedný publicista).

Badínsky prales – národná prírodná rezervácia. Chránené územie bolo vyhlásené ešte v roku 1913 s unikátnym jedľovým a dubovým porastom, s prímesou jaseňa a brestu na andezitovom podloží, zastúpenie všetkých vývojových fáz prírodného lesa v pestrej mozaike. Niektoré stromy majú značné rozmery. Pralesová jedľová bučina s prímesou smreka, javora, jaseňa a bresta je zaujímavá výskytom mohutných jedlí bielych (200 – 400 ročných, najvyššia má výšku 46m a obvod kmeňa 553 cm) a bukov lesných (obvod kmeňa 496 cm).

 

 

 

Názvy informačných panelov

  1. Informácie o obci Horné Pršany

  2. Zaujímavosti a turistické trasy

  3. Flóra a fauna

  4. Prírodná pamiatka Kremenia

 

 

 

Exportovať do PDF