Slovenské stredohorieBanskobystrický krajgeovednýprírodovednýpešítrasa líniovávhodný pre školy
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Geomorfologická jednotka: Kremnicke vrchy
Geologická jednotka: sopečné pohorie
Chránené územie: nie je
Prístup: bus Horné Pršany – konečná zastávka MHD
Východisko: Horné Pršany – odbočka žltej turistickej značky na Kremeniu
Trasa: Horné Pršany – Rozhľadňa Laštok (Lažtek) – Horné Pršany
Dĺžka, prevýšenie: 0,8 km, prevýšenie 100 m
Čas prechodu: 1 h
Počet zastávok: 4
Náročnosť: nenáročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné, historické

Typ chodníka: samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Prepojenie na žltú turistickú značku.

Rok otvorenia: 2018

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave.

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Obecný úrad Horné Pršany, Horné Pršany 11, 974 05 Horné Pršany, tel. 048 / 4101 759

Poznámka: V obci odporúčame navštíviť aj NCH Horné Pršany – Kremenia

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Horné Pršany. Prvá zmienka o obci je z roku 1407. Bola to prevažne uhliarska osada, kde sa ľudia živili chovom dobytka, poľnohospodárstvom, uhliarstvom a drevorubačstvom. Názov Pršany vraj dostali podľa toho že tam často pršalo. Okrem jaskyne Kremenia určite stojí za pozornosť aj studnička v lokalite Klin. V trachyte obrastenom machom je vyrytý text písaný údajne v runovom písme. Podobné texty objavil v 19. storočí kremnický múzejník Pavol Kriško na vrchu Velestúre v Kremnických vrchoch. V okolí sa nachádzajú aj ďalšie jaskyne – Horná Kremenia, Chalcedónová jaskyňa a Opálová jaskyňa .

Kremenia je pseudokrasová jaskyňa situovaná v sivých dolomitoch s vysokým stupňom sekundárneho prekremenenia počas záverečnej fázy postvulkanickej hydrotermálnej činnosti na území Kremnických vrchov. Na strope jaskyne sa ojedinele nachádzajú aj drobné 1-5 mm bradavicové sintre z kalcitu.

Badín – obec doložená z r. 1232, na začiatku 20. stor. ťažili v jej okolí uhlie pre továreň na plech Union vo Zvolene. Je tu pamätná tabuľa národnému dejateľovi A. H. Krčmérymu (hudobník, zberateľ ľudových piesní a vlastivedný publicista).

Badínsky prales – národná prírodná rezervácia. Chránené územie bolo vyhlásené ešte v roku 1913 s unikátnym jedľovým a dubovým porastom, s prímesou jaseňa a brestu na andezitovom podloží, zastúpenie všetkých vývojových fáz prírodného lesa v pestrej mozaike. Niektoré stromy majú značné rozmery. Pralesová jedľová bučina s prímesou smreka, javora, jaseňa a bresta je zaujímavá výskytom mohutných jedlí bielych (200 – 400 ročných, najvyššia má výšku 46m a obvod kmeňa 553 cm) a bukov lesných (obvod kmeňa 496 cm).

 

 

 

Názvy informačných panelov

  1. Základné informácie o NCH a zaujímavosti o okolí

  2. Turistika

  3. Prírodné pomery

  4. Rozhľadňa Lažtek

 

   

 

Exportovať do PDF