Malá Fatra, Veľká Fatra a TuriecBanskobystrický krajŽilinský krajhistorickýochranárskyprírodovednýpešítrasa líniová
Kraj: Banskobystrický, Žilinský
Okres: Banská Bystrica, Ružomberok
Geomorfologická jednotka: Veľká Fatra
Geologická jednotka: jadrové pohorie
Chránené územie: Národný park Veľká Fatra, národná prírodná rezervácia Suchý vrch, národná prírodná rezervácia Borišov
Prístup: bus – Turecká, po žltej turistickej značke smerom na Krížnu; prípadne bus – Staré Hory, po modrej turistickej značke cez Majerovu skalu na Krížnu; z Donovál červenou turistickou značkou na Krížnu
Východisko: rázcestie turistických značiek Pod Líškou
Trasa: (Turecká, Staré Hory alebo Donovaly) – Pod Líškou – Líška (1445 m n.m.) – Krížna (1574 m n.m.) – Frčkov – Ostredok (1596 m n.m.) – Chyžky (1342 m n.m.) – Ploská (1532 m n.m.) – Chata pod Borišovom
Dĺžka, prevýšenie: 11 km, prevýšenie stúpanie 450 m / klesanie 535 m, m, + prístup z Tureckej 3 km a prevýšenie 770 m
Čas prechodu: 3 h + 2 h prístup
Počet zastávok: 9
Náročnosť: stredne náročná až náročná trasa vďaka prevýšeniu a dĺžke

Zameranie chodníka: prírodovedné, environmentálne, historické

Typ chodníka: samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, letný

Nadväznosť na turistickú značku: Prepojenie postupne na žltú, modrú, červenú a modrú turistickú značku

Rok otvorenia: 1987

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave, pravidelne obnovované a v zimnom období demontované.

Textový sprievodca: Sprievodca Náučným chodníkom Veľká Fatra (1987)

Kontakt: ŠOP SR, Správa Národného parku Veľká Fatra, P. O. Hviezdoslava 38, 036 01  Martin, tel. 043 / 4284 503

Poznámka: Náučný chodník vedie vo vysokohorskom prostredí a pri plánovaní túry je treba počítať s návratom z hlavného hrebeňa. Treba počítať s celodennou túrou a dbať na aktuálne poveternostné podmienky.

 

Využiteľnosť pre školy

Vzhľadom na dôvody uvedené v poznámke, využitie náučného chodníka pre realizáciu terénneho vyučovania neodporúčame.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Turecká. Obec bola pôvodne uhliarskou osadou, dodávala drevené uhlie hlavne pre bane v okolí Starých hôr. V letnom období je východiskom turistických túr na hlavný chrbát, v zimnom období zas turistov láka rozvíjajúce sa lyžiarske stredisko. Obec je známa Krňačkovými pretekmi, ktoré sa konajú od roku 1957 z podnetu miestnych občanov ako súčasť fašiangových zvykov. Stali sa vyhľadávanou zábavou ľudí prichádzajúcich sem zo širokého okolia i zahraničia. Na začiatku leta sa každoročne usporadúvajú Majstrovstvá Slovenska a Európy vo varení a jedení bryndzových halušiek spojené s prezentáciou ľudových remesiel a predajom tradičných výrobkov.

Národná prírodná rezervácia Borišov. Územie je chránené od roku 1981 a predstavuje ojedinele zachovalý, ľudskými aktivitami podstatne nezasiahnutý záver jednej z najtypickejších dolín turčianskej časti Veľkej Fatry. Ochrana zachovalých spoločenstiev až štyroch lesných vegetačných stupňov (bukového, jedľovo-bukového, smrekovo-bukovo-jedľového a smrekového až kosodrevinového) s bohatstvom flóry a fauny na rôznych horninách chočského a krížňanského príkrovu. Typický krasový reliéf s mnohými skalnými stenami a jaskyňami. V NPR sa nachádza Suchá jaskyňa.

Národná prírodná rezervácia Suchý vrch. Lokalita na výmere 71 ha je územne chránená od roku 1988 z dôvodu ochrany predovšetkým pozoruhodný reliéf a bohatá vápnomilná flóra. K rozšíreniu prísne chráneného územia a zmene predmetu ochrany došlo v roku 2014. V súčasnosti rezervácia zaberá plochu 288,74 ha, pričom predmetom ochrany sú lesné, ako aj nelesné spoločenstvá a prirodzené procesy v nich prebiehajúce. Porasty pralesovitého charakteru tvoria enklávu medzi obhospodarovanými lesmi a sekundárnymi hoľami približne v rozmedzí nadmorských výšok 1 070 až 1 280 m.

 

 

Názvy informačných panelov

  1. Pod Líškou – Úvodný panel NP Veľká Fatra, trasa NCH s názvami zastávok

  2. Krížna

  3. Ostredok

  4. Suchý vrch – juh

  5. Suchý vrch – sever

  6. Kýšky

  7. Ploská

  8. Sedlo pod Borišovom

  9. Úvodný panel NP Veľká Fatra s názvami zastávok – Borišov

 

 

Exportovať do PDF