Slovenské stredohorieBanskobystrický krajgeovednýhistorickýprírodovednýtechnickýpešítrasa okružnávhodný pre školy
Kraj: Banskobystrický
Okres: Žiar nad Hronom
Geomorfologická jednotka: Kremnické vrchy
Geologická jednotka: sopečné pohorie
Chránené územie: žiadne
Prístup: bus Stará Kremnička
Východisko: Stará Kremnička, obecný úrad resp. rázcestie
Trasa: Stará Kremnička, obecný úrad – škola – prameň pod Kečkou – Kamenica, vrchol –  Stará Kremnička, obecný úrad
Dĺžka, prevýšenie: 5,7 km, prevýšenie 270 m
Čas prechodu: 3 h
Počet zastávok: 6
Náročnosť: nenáročná trasa, mierne náročná v úseku stúpania na Kamenicu

Zameranie chodníka: prírodovedné, geologické, historické, technické

Typ chodníka: samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: nie je

Rok otvorenia: 2011

Textový sprievodca: skladačka Náučný chodník Kamenica Stará Kremnička (F. Kovár, 2012)

Kontakt: Občianske združenie Kamenica Stará Kremnička, Stará Kremnička 125, 965 01  Žiar nad Hronom, tel. 0904  867 078

Aktuálny stav: Chodník je vo veľmi dobrom stave.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Stará Kremnička. Obec ležiaca na južnom okraji Kremnických vrchov v doline Kremnického potoka na východ od Žiaru nad Hronom. Vznik obce je podľa viacerých historických materiálov ohraničený rokmi 1290 – 1295. Prvá písomná zmienka je z roku 1442. V roku 1488 bola v obci mýtna stanica. Obec patrila pod panstvo Svätý Kríž v Ostrihomskom arcibiskupstve Tekovskej župy. Od roku 1923 patrila do okresu Kremnica a od roku 1960 do okresu Žiar nad Hronom. Obec bola bránou pri objavovaní kremnického zlata, aj názov mesta Kremnica bol odvodený z názvu obce. Z geologického hľadiska je okolie Starej Kremničky pestré. Okrem ryolitu a ryolitového tufu sa tu vyskytuje aj travertín a limnokvarcit a v blízkom okolí sa ťaží bentonit.

Limnokvarcit. Veľmi tvrdá kompaktná kremitá hornina s lastúrovým lomom a rôznymi farbami (biely, sivý, bledomodrý, hnedý, čierny) tvoriaca polohy v ryolitoch v okolí Starej Kremničky. Vznikal v plytkých jazierkach z horúcich prameňov v rámci dozvukov sopečnej činnosti, môže preto obsahovať zvyšky močiarnych rastlín, napr. kúsky trstiny, ulitníky, našiel sa v ňom aj pancier korytnačky. V minulosti sa ťažil severozápadne od obce pre výrobu mlynských kameňov, silexových kociek a ferozliatiny.

Oddychová zóna Kotlište. Areál, ktorý vybudovala obec Stará Kremnička v roku 2010 na mieste bývalého limnokvarcitového lomu. Je to miesto pre príjemné posedenie v prírode s možnosťou opekania. Ku Kotlištu vedie miestna žltá značka, autom možno prísť na parkovisko po miestnej komunikácii (smerom k píle Rajčan).

Kamenica (552 m n. m.). Vrch v Kremnických vrchoch budovaný ryolitmi a ich pyroklastikami ako produktmi kyslej fázy vulkanizmu (cca pred 10 mil. rokov). Do jeho masívu zasiahol človek pri stavbe železnice, v hlbokých zárezoch ktorej sú dobre pozorovateľné horninové odkryvy. Oproti stanici Stará Kremnička vidno ryolitové tufy, nad nimi vystupujú hrubozrnné sopečné brekcie. Vyššie po trati je ryolitový nek. Na hornej strane tunela Kečka je z geologického aspektu jeden z najkrajších úsekov – možno tam vidieť kontakt tufov a ryolitov.

Slovenský Semmering. Dnešná železničná trať č. 171 Zvolen – Kremnica – Diviaky bola postavená v rokoch 1870 až 1872 v rámci trate Budapešť – Salgótarján – Lučenec – Zvolen – Vrútky, prepájajúcej Budapešť s Vrútkami na Košicko-bohumínskej železnici. Stavba trate bola technicky veľmi náročná, keďže pri jej prechode cez Kremnické vrchy bolo treba vystúpať na úseku 35 km z nadmorskej výšky 260 do 773 m, čo patrilo v tom čase medzi odvážne projekty železničného staviteľstva. Na stavbe trate v roku 1871 pracovalo 6 000 – 7 000 zväčša zahraničných robotníkov. Na trati bolo postavených celkovo 12 tunelov s dĺžkou 3 185 m. Trať pre svoj horský charakter a krásu prírody, ktorou prechádza hlavne v úseku Hronská Dúbrava – Kremnické Bane, sa nazýva Slovenským Semmeringom.

 

Názvy informačných panelov

  1. História obce a pamiatky
  2. Rozvoj obce a zaujímavosti
  3. Svetová vojna a SNP
  4. Fauna a flóra
  5. Geológia/vyhliadka
  6. Slovenský Semmering

 

  

Exportovať do PDF