Levočské vrchy, Čergov, Šarišská vrchovina...Prešovský krajlesníckyprírodovednýpešítrasa okružnávhodný pre školy obmedzene
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Geomorfologická jednotka: Šarišská vrchovina
Geologická jednotka: flyšové pásmo
Chránené územie: žiadne
Prístup: Vydumanec – MHD zastávka Kvašná voda, po trase náučného lesného chodníka Kvašná voda k rázcestiu Ortáše; prípadne Cemjata MHD zastávka Cemjata, po modrej turistickej značke na rázcestie Ortáše
Východisko: rázcestie Ortáše v Lesoparku Cemjata
Trasa: Ortáše – Kyslá voda (Kvašná voda) – Ortáše
Dĺžka: 4,2 km, prevýšenie 115 m
Čas prechodu: 1,5 h
Počet zastávok: 9
Náročnosť: nenáročná trasa

Zameranie chodníka: lesnícke, prírodovedné

Typ chodníka: samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Čiastočne je trasa zhodná so žltou a zelenou turistickou značkou.

Rok otvorenia: 1988, pravidelná výmena IP

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave, IP č. 1 a 2 chýbajú (2023).

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Stredná odborná škola lesnícka Prešov a Školské lesy Cemjata, Cemjata 3, 080 01 Prešov

Poznámka: (1) Trasa náučného chodníka vedie čiastočne po asfaltovej ceste, po ktorej jazdí ťažká lesná technika – je potrebná zvýšená opatrnosť. (2) Trasa náučného chodníka je čiastočne spoločná s trasou Náučného lesného chodníka Kvašná voda

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie v obmedzenej miere.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Prešov. Tretie najväčšie mesto na Slovensku, leží na sútoku Torysy a Sekčova v severnom výbežku Košickej kotliny medzi Šarišskou vrchovinou na západe a severným koncom Slanských vrchov na východe. Oblasť mesta bola osídlená už v dávnoveku. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1247, od roku 1347 bol slobodným kráľovským mestom na križovatke obchodných ciest a rozvíjali sa tu remeslá a kultúra. V roku 1604 ho dobylo sedmohradské knieža Štefan Bočkaj. Prešovské jatky – hromadná poprava 20 prešovských mešťanov a zemanov, ktorú v roku 1687 po vykonštruovanom procese za protihabsburský odboj a kalvínsku či evanjelickú vieru nariadil generál Antonio Caraffa. Prešovská vzbura – poprava 40 vzbúrených slovenských vojakov z roku 1918, ktorá predznamenala rozpad Rakúsko-uhorskej monarchie. V roku 1919 tu bola vyhlásená Slovenská republika rád. Po vzniku Československa ako aj po oslobodení v roku 1945 nastal rozvoj mesta (priemysel).

Cemjata. V súčasnosti mestská časť Prešova, v západnej zalesnenej časti, vznikla v polovici 19. storočia ako liečebná a rekreačná lokalita. Kúpeľný areál tvorilo niekoľko budov, z ktorých sú aj v súčasnosti niektoré funkčné. Veľmi známe sanatórium Krajinskej jednoty, bolo určené na liečenie chorých učiteliek. Kúpele boli známe po celom Uhorsku a mali povesť najlacnejších kúpeľov. Zaujímavosťou je, že v 19. storočí si Cemjatu vyberala šľachta ako miesto duelov so strelnými zbraňami, čo dokumentuje aj malý pamätník na mieste, kde sa 8. 1. 1881 uskutočnil historikmi zaznamenaný posledný pištoľový súboj miestnych uhorských šľachticov. Po druhej svetovej vojne kúpele zanikli, v súčasnosti je v areáli zariadenie pre seniorov.

Kvašná voda. Minerálny prameň Kvašná voda v Lesoparku Cemjata poskytuje vodu vhodnú na pitné účely s celkovým obsahom oxidu uhličitého nad 2 000 mg/l. Prameň je výdatný a udržiavaný v dobrom stave rovnako, ako jeho okolie s vybudovaným turistickým zázemím. Okrem oxidu uhličitého obsahuje voda v tomto zdroji aj vápnik, horčík a železo.

 

Názvy informačných panelov

  1. Úvodný informačný panel (chýba)
  2. Arborétum Ortáše (chýba)
  3. Hospodárske využitie lesného fondu
  4. Kvašná voda v minulosti
  5. ?
  6. Živočíšstvo
  7. Geomorfológia
  8. Estetika lesa
  9. Školské lesy Cemjata

 

 

Exportovať do PDF